PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Teken- en Schilderclub (i.o)

In september willen we gaan starten met een PVGE Teken- en Schilderclub.Om te weten of hiervoor voldoende belangstelling bestaat en of er mensen zijn om dit mee op te zetten , kunt u uw reactie mailen naar Lotje Willemse. Lees meer...

Valpreventie

Vallen is een steeds groter wordend probleem onder de zelfstandig thuiswonende 65+ers.Wist u dat er al 96.200 valincidenten zijn geweest waarna letsel is ontstaan dat behandeld moest worden op de spoedeisende hulp?Ervaart u een wiebelig gevoel op de benen, bent u angstig om te vallen of bent u misschien zelf al een keer gevallen en wilt u hier met een actieve aanpak aan werken? Dan is de In Balans Valpreventie cursus bij Laan 7 echt iets voor u! In deze actieve cursus gericht op het vergroten van het bewustzijn van uw valrisico, het verbeteren van spierkracht en balans gaat u in groepsverband op een actieve manier aan de slag met het verbeteren van uw balans en risico op vallen. Lees meer...

Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

De Nederlandse gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer. ‘De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel onvoldoende vertegenwoordigd. Lees meer...

Teken- en Schilderclub PVGE

In september willen we starten met een teken- en schilderclub.Om te weten of hiervoor voldoende belangstelling bestaat en of er mensen zijn om dit mee op te zetten, kunt u uw reactie mailen naar Lotje Willemse. Lees meer...

Bent u eenzaam?

Gezocht voor een TV-programma Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Ruim 700.000 mensen hebben in meer of mindere mate een gevoel van eenzaamheid. Nieuw TV-prgramma In een nieuw tv programma wil de EO dit thema op een bijzondere wijze in beeld brengen. Daarvoor is de EO op zoek naar mensen die hun levensverhaal willen vertellen, waardoor de eenzaamheid tastbaar wordt. Hoe ervaart u het gevoel van eenzaamheid? En staat u er voor open om te kijken hoe we samen de eenzaamheid kunnen doorbreken? Aanmelden Wilt u met de EO in gesprek gaan om te kijken of deelname wat voor u is?Stuur dan een mailtje naar eenzaam@skyhightv. Lees meer...

Jaarrede van de voorzitter

Beste allemaal, 2018 was een mooi verenigingsjaar. Wederom hebben we met ons allen een juiste stap gezet in de richting van onze doelstelling “belangenbehartiging voor en door senioren in de meest brede zin van het woord”. Kijkende naar de overheid kunnen we constateren dat de overheid zich terecht begint af te vragen of het veranderen van het pensioenstelsel een verbetering is. Steeds meer senioren krijgen meer inzicht in deze complexe pensioenproblematiek en steeds meer hoor je terecht de kreet “handen af van ons pensioen”. Lees meer...

Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

Beste PVGE vrienden,Hartelijk welkom bij deze door u hooggewaardeerde nieuwjaarsborrel. Hoog gewaardeerd, want het aantal deelnemers groeit gestaag. We kunnen concluderen dat de evenementencommissie weer goed werk heeft verricht. Laten we hen bedanken met een mooi applaus. Welnu: de bezinningsperiode van Kerst en Nieuwjaar ligt alweer achter ons en velen van ons hebben goede voornemens gemaakt voor 2019.Ik mag hopen dat een aantal van deze voornemens gerelateerd is aan het toekomstbestendig maken van onze PVGE. Lees meer...

Ledenkorting

Het bestuur van de vereniging Wereldwinkel Heeze heeft besloten om de leden van de PVGE een korting van 10% te geven op de aankoop van Fair Trade-producten in onze winkel Kapelstraat 24 te Heeze.Net als bij alle andere wereldwinkels geldt deze korting niet op kaarten, boeken en andere papierwaren. Lees meer...

De Klaverjasclub is niet meer

Voor het eerst sinds het bestaan van deze website moeten wij u tot ons leedwezen mededelen dat een van onze clubs vanwege gebrek aan leden heeft besloten zichzelf op te heffen. Sinds 1 juni 2018 bestaat de Eerste Geldropse Klaverjasclub niet meer. Hopelijk vinden de teleurgestelde leden snel alternatieve ontspanningsmogelijkheden binnen onze PVGE.   Lees meer...

Philips tijdens en na Timmer

Vrijdag 16 februari 2018 was de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.  Bij die gelegenheid heeft een freelance journalist met enkele van onze leden gepraat over Timmer. Hij wilde graag weten hoe zij terugkeken op de ontwikkelingen bij Philips tijdens en na het bewind van Timmer. U kunt hun reacties hier lezen. Lees meer...

Een nieuwe gepensioneerdenvereniging

Leden met een Philipspensioen ontvingen onlangs het bulletin 'Generaties'. Daarin is een artikel opgenomen over de oprichting van een nieuwe vereniging, de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden. Daar dit artikel en de bijgevoegde aanmeldingskaart tot verwarring kan leiden volgt hieronder nadere informatie. Eigenlijk is dit alleen van belang voor PVGE-leden met een Philips pensioen, maar in ons verzendsysteem kunnen wij die niet apart selecteren. En dus gaat dit bericht naar iedereen. Lees meer...


plantsMet verslagenheid hebben wij kennis genomen van

het plotseling overlijden van

Evert van der Klift

Sinds geruime tijd is Evert een bijzonder gewaardeerd lid

van onze Seniorenvereniging PVGE.

Vooral zijn fijne en transparante persoonlijkheid en

zijn constructieve betrokkenheid op velerlei gebied

zal ons altijd bij blijven.

Wij wensen Roelien en familie veel kracht toe bij dit grote verlies.

Leden en bestuur van de seniorenvereniging

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1