PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Zo staan NVOG/KNVG in het pensioenoverleg

In een uitvoerig rapport werkt de pensioencommissie van NVOG/KNVG richtlijnen uit die wat deze organisatie betreft gevolgd zullen worden in het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. Als u de volledige tekst wilt lezen, klik dan hier. Lees meer...

Federatie roept op tot aanpassing rekenrente!

Op korte termijn dreigen kortingen voor vele pensioenen. Voor de Philips pensioenen niet omdat de dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds nog hoog genoeg is, maar wel voor heel veel gepensioneerden van een aantal grote Bedrijfstak Pensioenfondsen. Er is grote politieke druk ontstaan en de Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen “onnodige kortingen” te voorkomen. Dat kan op twee manieren: via de hardheidsclausule in de pensioenwet, waarmee de minister in een noodwet met beroep op uitzonderlijke omstandigheden de grenzen tijdelijk oprekt of door aanpassing van de “rekenrente”. Lees meer...

Steun onze afdeling!

Als u lid bent van de Rabobank Dommelstreek bestaat de mogelijkheid om onze PVGE-afdeling te steunen door gebruik te maken van uw stemrecht bij de actie "Rabo ClubSupport" (vervangt de RaboClubkas Campagne) van de Rabobank Dommelstreek.Bij het afnemen van tenminste drie producten (bv. betaalrekening, spaarrekening, beleggen of verzekering) kunt u gratis lid worden van de Rabobank.Als lid van de Rabobank Dommelstreek ontvang u deze maand een uitnodiging om uw stem uit te brengen voor "Rabo ClubSupport". Lees meer...

Harry Lefferts is overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat Harry lefferts op 13 september 2019 in de leeftijd van 89 jaar is overleden. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij hebben Harry leren kennen als een zeer sociaal bewogen man.Voor de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende en met name als voorzitter van de midgetgolfclub 'de Putters' was hij een bevlogen vrijwilliger die anderen wist te prikkelen om het beste voor de club of de vereniging te bewerkstelligen.Hij is de oprichter van de bridgeclub 'Op Dreef'. Lees meer...

Bent u eenzaam?

Gezocht voor een TV-programma Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Ruim 700.000 mensen hebben in meer of mindere mate een gevoel van eenzaamheid. Nieuw TV-prgramma In een nieuw tv programma wil de EO dit thema op een bijzondere wijze in beeld brengen. Daarvoor is de EO op zoek naar mensen die hun levensverhaal willen vertellen, waardoor de eenzaamheid tastbaar wordt. Hoe ervaart u het gevoel van eenzaamheid? En staat u er voor open om te kijken hoe we samen de eenzaamheid kunnen doorbreken? Aanmelden Wilt u met de EO in gesprek gaan om te kijken of deelname wat voor u is?Stuur dan een mailtje naar eenzaam@skyhightv. Lees meer...

Jaarrede van de voorzitter

Beste allemaal, 2018 was een mooi verenigingsjaar. Wederom hebben we met ons allen een juiste stap gezet in de richting van onze doelstelling “belangenbehartiging voor en door senioren in de meest brede zin van het woord”. Kijkende naar de overheid kunnen we constateren dat de overheid zich terecht begint af te vragen of het veranderen van het pensioenstelsel een verbetering is. Steeds meer senioren krijgen meer inzicht in deze complexe pensioenproblematiek en steeds meer hoor je terecht de kreet “handen af van ons pensioen”. Lees meer...

Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

Beste PVGE vrienden,Hartelijk welkom bij deze door u hooggewaardeerde nieuwjaarsborrel. Hoog gewaardeerd, want het aantal deelnemers groeit gestaag. We kunnen concluderen dat de evenementencommissie weer goed werk heeft verricht. Laten we hen bedanken met een mooi applaus. Welnu: de bezinningsperiode van Kerst en Nieuwjaar ligt alweer achter ons en velen van ons hebben goede voornemens gemaakt voor 2019.Ik mag hopen dat een aantal van deze voornemens gerelateerd is aan het toekomstbestendig maken van onze PVGE. Lees meer...

Ledenkorting

Het bestuur van de vereniging Wereldwinkel Heeze heeft besloten om de leden van de PVGE een korting van 10% te geven op de aankoop van Fair Trade-producten in onze winkel Kapelstraat 24 te Heeze.Net als bij alle andere wereldwinkels geldt deze korting niet op kaarten, boeken en andere papierwaren. Lees meer...

De Klaverjasclub is niet meer

Voor het eerst sinds het bestaan van deze website moeten wij u tot ons leedwezen mededelen dat een van onze clubs vanwege gebrek aan leden heeft besloten zichzelf op te heffen. Sinds 1 juni 2018 bestaat de Eerste Geldropse Klaverjasclub niet meer. Hopelijk vinden de teleurgestelde leden snel alternatieve ontspanningsmogelijkheden binnen onze PVGE.   Lees meer...

Philips tijdens en na Timmer

Vrijdag 16 februari 2018 was de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.  Bij die gelegenheid heeft een freelance journalist met enkele van onze leden gepraat over Timmer. Hij wilde graag weten hoe zij terugkeken op de ontwikkelingen bij Philips tijdens en na het bewind van Timmer. U kunt hun reacties hier lezen. Lees meer...

Een nieuwe gepensioneerdenvereniging

Leden met een Philipspensioen ontvingen onlangs het bulletin 'Generaties'. Daarin is een artikel opgenomen over de oprichting van een nieuwe vereniging, de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden. Daar dit artikel en de bijgevoegde aanmeldingskaart tot verwarring kan leiden volgt hieronder nadere informatie. Eigenlijk is dit alleen van belang voor PVGE-leden met een Philips pensioen, maar in ons verzendsysteem kunnen wij die niet apart selecteren. En dus gaat dit bericht naar iedereen. Lees meer...

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1