PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Stem PVGE!

Als u lid bent van de Rabobank Dommelstreek bestaat de mogelijkheid om onze PVGE-vereniging te steunen door gebruik te maken van uw stemrecht bij de actie ‘Rabo ClubSupport’ van de Rabobank Dommelstreek.Bij het afnemen van tenminste drie producten (bv. betaalrekening, spaarrekening, beleggen of verzekering) kunt u gratis lid worden van de Rabobank.Als lid van de Rabobank Dommelstreek ontvangt u deze maand een uitnodiging om uw stem uit te brengen voor 'Rabo ClubSupport'. U bepaalt welke verenigingen of stichtingen een bijdrage ontvangen vanuit het coöperatieve fonds 'Rabo ClubSupport'. Lees meer...

Mails van oplichters – hoe herken je die?

Ben je er al eens per ongeluk ingetuind? Nepmail, phishing- of spoofing-mail, waarmee geprobeerd wordt persoonlijke gegevens of geld van je afhandig te maken? Het probleem is dat ze soms bijna niet te onderscheiden zijn van echte mails. Voorbeeld: Een mail die afkomstig lijkt van de Belasting­dienst. Er staat in dat je een aanslag of schuld niet hebt betaald. Maar de afzender is ‘mijnoverheid@planet.nl’ of ‘debelastingdienst@info.nl’. Dat is niet het juiste e-mailadres van de belastingdienst. Lees meer...

Corona en evenementen

De Evenementencommissie doet altijd haar best om ongeveer maandelijks door het jaar heen een afwisselend evenement te organiseren. Zo ook hadden we dat voor 2020 gedacht. Maar toen de lezing over Florence zich aandiende presenteerde ook Corona zich. Florence konden we nog door laten gaan in een ruime opstelling, maar daarna ging alles dicht en konden we niets laten doorgaan. Hier waren we mee bezig: de lezing met excursie naar de gebouwen om het Haagse Binnenhof (doen we nu in 2021), de lezing van de Imker (doen we nu in september), maar we waren ook bezig met een bezoek aan het Europees Parlement, dat mocht plotseling geen bezoekers meer ontvangen! We waren een busreis met boottocht naar Maastricht en Luik aan het voorbereiden: kon niet doorgaan. Lees meer...

PVGE mag weer meer doen

P Tijdens de persconferentie van 19 mei 2020 hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge versoepelingen van de maatregelingen aangekondigd. Deze zijn: Vanaf 1 juni mag u buiten met andere mensen afspreken. In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken (Vergaderen) Bij bezoek thuis moet u 1 ½ meter afstand houden in huis en tuin Restaurants en cafés mogen weer open. Binnen mogen 30 gasten zijn, buiten meer, maar wel zittend en op 1 ½ meter afstand Bioscopen, theaters en concertzalen mogen open. Lees meer...

Lof voor zorgmedewerkers

Aan de achterzijde van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop hangt dit spandoek: We zijn het deze keer helemaal eens met de ondertekenaars; In plaats van PVG mag hier ook PVGE staan. Lees meer...

Voorlopig nog weinig PVGE-activiteiten

Eindelijk is er een beetje licht in de Coronatunnel. Onze minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge hebben op 6 mei de regels voor de coronavirusbestrijding gedeeltelijk versoepeld. We leven momenteel in een tijd waarin we elkaar op de club of bij een evenement niet tegenkomen, maar we missen dat wel. Tot 1 juni blijven evenementen en samenkomsten met meer dan 30 personen verboden. In juli organiseren we twee evenementen waar voldoende mogelijkheden van afstandbewaren inzitten, we hopen dat ze door kunnen gaan. Lees meer...

Beste PVGE vrienden,

Als een bom sloeg het corona virus toe. Van de ene dag op de andere dag dienden wij onze levensstijl te veranderen. En ja wij senioren behoren tot de meest kwetsbare groep in de samenleving. Het moment waarop ik dit artikel schrijf dienen wij ons aan sociale onthouding te houden, zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand in acht nemen. De klusjes in huis en de stapel met nog niet gelezen boeken is drastisch teruggebracht. Iedereen is toe aan een goede lezing of een gezellige bridge middag of welke recreatie club dan ook. Lees meer...

Preventie vanwege coronavirus

Beste PVGE-leden, De drie veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben in het verlengde van de richtlijnen van het RIVM de inwoners van Noord-Brabant dringend geadviseerd de sociale contacten te beperken. Ook is opgeroepen extra aandacht en zorg te verlenen aan ouderen en kwetsbaren in de omgeving. Daarom heeft het bestuur van de PVGE besloten:alle activiteiten, binnen- en buitenshuis, met ingang van maandag 16 maart tot nader order af te gelasten. We houden u via de Nieuwsflits en de Website op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Lees meer...

Nordic Walking

De PVGE Helmond heeft sinds kort een nordic walking-groepje, dat (als het weer het toelaat) iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 in de directe omgeving van Helmond een wandeling van anderhalf tot twee uur maakt. De organisator, Rob Links, vermoedt dat er in onze vereniging ook wel mensen zijn die hiervoor belangstelling hebben. Als dat zo is, neem dan contact met hem op. Zijn e-mailadres is rob06lns@gmail.com.  Door hier te klikken kunt u lezen wat hierover op de website van PVGE-Helmond te lezen staat. Lees meer...

Federatie roept op tot aanpassing rekenrente!

Op korte termijn dreigen kortingen voor vele pensioenen. Voor de Philips pensioenen niet omdat de dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds nog hoog genoeg is, maar wel voor heel veel gepensioneerden van een aantal grote Bedrijfstak Pensioenfondsen. Er is grote politieke druk ontstaan en de Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen “onnodige kortingen” te voorkomen. Dat kan op twee manieren: via de hardheidsclausule in de pensioenwet, waarmee de minister in een noodwet met beroep op uitzonderlijke omstandigheden de grenzen tijdelijk oprekt of door aanpassing van de “rekenrente”. Lees meer...

Steun onze afdeling!

Als u lid bent van de Rabobank Dommelstreek bestaat de mogelijkheid om onze PVGE-afdeling te steunen door gebruik te maken van uw stemrecht bij de actie "Rabo ClubSupport" (vervangt de RaboClubkas Campagne) van de Rabobank Dommelstreek.Bij het afnemen van tenminste drie producten (bv. betaalrekening, spaarrekening, beleggen of verzekering) kunt u gratis lid worden van de Rabobank.Als lid van de Rabobank Dommelstreek ontvang u deze maand een uitnodiging om uw stem uit te brengen voor "Rabo ClubSupport". Lees meer...

Harry Lefferts is overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat Harry lefferts op 13 september 2019 in de leeftijd van 89 jaar is overleden. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij hebben Harry leren kennen als een zeer sociaal bewogen man.Voor de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende en met name als voorzitter van de midgetgolfclub 'de Putters' was hij een bevlogen vrijwilliger die anderen wist te prikkelen om het beste voor de club of de vereniging te bewerkstelligen.Hij is de oprichter van de bridgeclub 'Op Dreef'. Lees meer...

Ledenkorting

Het bestuur van de vereniging Wereldwinkel Heeze heeft besloten om de leden van de PVGE een korting van 10% te geven op de aankoop van Fair Trade-producten in onze winkel Kapelstraat 24 te Heeze.Net als bij alle andere wereldwinkels geldt deze korting niet op kaarten, boeken en andere papierwaren. Lees meer...

Een nieuwe gepensioneerdenvereniging

Leden met een Philipspensioen ontvingen onlangs het bulletin 'Generaties'. Daarin is een artikel opgenomen over de oprichting van een nieuwe vereniging, de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden. Daar dit artikel en de bijgevoegde aanmeldingskaart tot verwarring kan leiden volgt hieronder nadere informatie. Eigenlijk is dit alleen van belang voor PVGE-leden met een Philips pensioen, maar in ons verzendsysteem kunnen wij die niet apart selecteren. En dus gaat dit bericht naar iedereen. Lees meer...

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1