PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Actualiteiten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Nieuwjaarsspeech van de voorzitter

Beste PVGE vrienden,Hartelijk welkom bij deze door u hooggewaardeerde nieuwjaarsborrel. Hoog gewaardeerd, want het aantal deelnemers groeit gestaag. We kunnen concluderen dat de evenementencommissie weer goed werk heeft verricht. Laten we hen bedanken met een mooi applaus. Welnu: de bezinningsperiode van Kerst en Nieuwjaar ligt alweer achter ons en velen van ons hebben goede voornemens gemaakt voor 2019.Ik mag hopen dat een aantal van deze voornemens gerelateerd is aan het toekomstbestendig maken van onze PVGE. Lees meer...

Toetsingscriteria nieuw pensioenstelsel

Kwantitatief onderzoek onder gepensioneerden door Motivaction maandag 3 december 2018 Thema's:  Blog Achtergrond en doelstelling Op 19 november 2018 vond een debatmanifestatie plaats, waarin een achttal seniorenorganisaties (CNV Senioren, De Unie, FNV Senioren, KBO-PCOB, KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv), NOOM en Verontruste Ouderen) hun wensen en verlangens voor een nieuw pensioenakkoord wereldkundig hebben gemaakt. In de aanloop naar dat debat, heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd onder de achterban van deze seniorenorganisaties. Lees meer...

OPROEP leden Verenigingsraad

De PVGE kent een koepelbestuur bestaande uit een dagelijks bestuur van vier leden en van de voorzitters van de acht verenigingen. Dit koepelbestuur wordt gecontroleerd door de Verenigingsraad, Bovendien dient het koepelbestuur bij ingrijpende veranderingen toestemming te vragen aan de Verenigingsraad Onze vereniging mag vier leden zitting laten nemen in de Verenigingsraad. Gerard Wilmink en Joke Peddemors stoppen om moverende reden als lid van de Verenigingsraad. Daarom zijn er vanaf 2019 twee vacatures. Lees meer...

Doe mee aan de KNVG-pensioenenquête!

  5000 Deelnemers hebben inmiddels de enquête ingevuld, die het onderzoeksbureau Motivaction op initiatief van de KNVG en NVOG houdt ter voorbereiding van de Debatmanifestatie over pensioenen met minister Koolmees op 19 november. Dat zijn er veel, maar naar verhouding toch nog weinig voor organisaties met zoveel leden. Aan het onderzoek kunnen behalve de leden van de ouderenorganisaties ook leden van de vakbonden en alle pensioendeelnemers meedoen.Het onderzoek is interessant voor zowel ouderen als jongeren. Lees meer...

Ledenkorting

Het bestuur van de vereniging Wereldwinkel Heeze heeft besloten om de leden van de PVGE een korting van 10% te geven op de aankoop van Fair Trade-producten in onze winkel Kapelstraat 24 te Heeze.Net als bij alle andere wereldwinkels geldt deze korting niet op kaarten, boeken en andere papierwaren. Lees meer...

Ons pensioen

Beste PVGE-er,  De vijf grootste pensioenfondsen zeggen via NRC op 24 september 2019: “De komende jaren dreigt een verlaging van de pensioenen voor miljoenen mensen. Terwijl we voor iedere 100 euro pensioen die we de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag al meer dan 100 euro in kas  hebben. Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in”   Op 19 september2018 hield de PVGE haar pensioenvoorlichting in Hotel Van der Valk. Lees meer...

Vrijwilligersdag

Het bestuur heeft voor alle vrijwilligers van de PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende een middag gepland op vrijdag 9 november a.s. Dit als dank voor ieders inzet en betrokkenheid bij de PVGE Om deze dag een feestelijk tintje te geven nodigen wij jullie uit in Heeze, om 13:30 bij de poort van kasteel Heeze.We beginnen met een rondleiding door het kasteel in kleine groepen. Parkeren is langs de kasteellaan voor het kasteel mogelijk. Kasteel Heeze is een van de weinige nog bewoonde kastelen van Nederland. Lees meer...

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo zoekt een voorzitter en een secretaris

De stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo behartigt namens de ouderenbonden de belangen van 50-plussers binnen Geldrop en Mierlo op het gebied van bouwen/wonen, zorg/welzijn, veiligheid/verkeer.Voor de gemeente is de stichting gesprekspartner met betrekking tot al deze onderwerpen (www.seniorenbelangen-gm.nl).Wij zoeken een gedreven voorzitter (M/V) en dito secretaris (M/V) die ons bestuur komen versterken.Is je interesse gewekt of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Josiasse Lees meer...

MAX Pensioenmanifest

Wilt u een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel, zet dan uw hanttekening onder het MAX Pensioennmanifest. u vindt dit manifest door hier te klikken. MAX zorgt ervoor dat uw handtekening op de juiste adressen terechtkomt.   Lees meer...

De Klaverjasclub is niet meer

Voor het eerst sinds het bestaan van deze website moeten wij u tot ons leedwezen mededelen dat een van onze clubs vanwege gebrek aan leden heeft besloten zichzelf op te heffen. Sinds 1 juni 2018 bestaat de Eerste Geldropse Klaverjasclub niet meer. Hopelijk vinden de teleurgestelde leden snel alternatieve ontspanningsmogelijkheden binnen onze PVGE.   Lees meer...

Kookclub van start

Eind vorig jaar is er met de kandidaatleden van de nieuwe kookclub, samen met Lotje Willemse, overleg geweest om een geschikte formule te vinden voor de plaats, tijd, frequentie en financiële haalbaarheid van de kookclub. Uiteindelijk is het gelukt om een goede formule te vinden en is dit jaar de kookclub gestart in de van der Puttschool in Geldrop. Iedere 1e dinsdag van de maand, vanaf 14.30 uur tot 18.30 uur, wordt er door de tien leden een menu gekookt dat gezamenlijk wordt genuttigd. Er zijn nu zeven vrouwen en drie heren lid. Lees meer...

Philips tijdens en na Timmer

Vrijdag 16 februari 2018 was de jaarlijkse Algemene LedenVergadering.  Bij die gelegenheid heeft een freelance journalist met enkele van onze leden gepraat over Timmer. Hij wilde graag weten hoe zij terugkeken op de ontwikkelingen bij Philips tijdens en na het bewind van Timmer. U kunt hun reacties hier lezen. Lees meer...

Gesprek SBGM met raadsleden

Op initiatief van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBGM) heeft op 13 november 2017 een discussieavond plaats gevonden tussen SBGM en een afvaardiging van zittende raadsleden. De SP en de partij van Miranda Verdouw waren als enige niet aanwezig. In een vriendelijke, zakelijke en constructieve sfeer heeft SBGM twee basisvragen voorgelegd aan de aanwezige politici:Vraag 1: Welke resultaten heeft uw partij bereikt in de afgelopen periode op het gebied van seniorenbeleid.Vraag 2: Wat wil uw partij bereiken op het gebied van seniorenbeleid in de komende raadsperiode. Lees meer...

Wij senioren moeten onze stem laten horen bij alle komende hervormingen die de senioren in Nederland raken.

Het is van groot belang om gezamenlijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming over onze pensioenen. Tijdens de kabinetsformatie zijn, ook op het gebied van onze pensioenen, besluiten genomen die ons als senioren zullen raken en die, als er niets gebeurt, in de komende regeerperiode zullen worden uitgewerkt. Politieke partijen hebben daarin het primaat, maar ook organisaties zoals SER, vakbonden en werkgevers, spelen een grote rol bij bij de uitwerking van dit regeringsbeleid.Bij de meeste politieke partijen spelen wij als senioren een bescheiden rol en in de Tweede Kamer zitten nauwelijks ouderen om onze belangen te vertegenwoordigen. Lees meer...

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1