PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Leden met een Philipspensioen ontvingen onlangs het bulletin 'Generaties'. Daarin is een artikel opgenomen over de oprichting van een nieuwe vereniging, de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden.

Daar dit artikel en de bijgevoegde aanmeldingskaart tot verwarring kan leiden volgt hieronder nadere informatie. Eigenlijk is dit alleen van belang voor PVGE-leden met een Philips pensioen, maar in ons verzendsysteem kunnen wij die niet apart selecteren. En dus gaat dit bericht naar iedereen. Voor diegenen die geen Philips pensioen ontvangen geldt: leuk om te weten. Voor diegenen die wel een Philips pensioen ontvangen: graag met aandacht lezen.

 

Ontwikkelingen bij de Federatie FPVG

 

In het informatiebulletin “Generaties” van het Philips Pensioenfonds (nr. 28, blz. 25 e.v.) is een artikel verschenen getiteld: “Goede belangenbehartiging in een bewogen pensioenlandschap”.
De PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wil u naar aanleiding van dit artikel graag aanvullende informatie geven.

Al onze PVGE-afdelingen zijn lid van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG, kortweg: de Federatie) zoals ook alle andere seniorenverenigingen van andere Philipslocaties in Nederland.
In de Algemene Ledenvergadering van de Federatie in april 2016 heeft men besloten stappen te zetten die moeten leiden tot wat is genoemd: “Op weg naar een houdbare toekomst voor belangenbehartiging”. Hierbij heeft men besloten een poging te ondernemen om de achterban te vergroten met oud-Philipsmedewerkers die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds en nog géén lid zijn van een van de seniorenverenigingen van de Federatie waaronder de PVGE. Door hen te enthousiasmeren lid te worden van een nieuwe afdeling binnen de
Federatie, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG), wordt haar achterban vergroot en daarmee de belangenbehartiging voor iedereen versterkt. Dit potentieel bestaat uit een kleine 60.000 personen.
Het bestuur van de Federatie heeft hierover inmiddels het in de eerste alinea genoemde artikel gepubliceerd.

 

Voor onze leden, u dus, verandert er niets omdat de belangenbehartiging nu en straks blijft verlopen zoals nu het geval is en zoals u dat ook kunt lezen in het betreffende artikel in 'Generaties'. Door uw lidmaatschap van de PVGE bent u nu al automatisch aangesloten bij de FPVG en via deze bij de landelijke Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Bovendien biedt onze vereniging u een groot aantal voorzieningen die de nieuw op te richten LBPG niet kent. Te noemen zijn onder meer: l0kale belangenbehartiging via seniorenraden, vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's), cliëntondersteuners, administratieve ondersteuning, belastinginvullers, kortingen bij lokale ondernemers, de organisatie van lokale leden- c.q. vrijwilligersdagen. Via ons verenigingsblad 'de Schouw' wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de FPVG.

 

Samenvattend:

Er is geen reden u aan te melden als lid van de LBPG

 

Als PVGE-lid bent u vanzelf vertegenwoordigd in de Federatie

Gevangen in coronatijden,

waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,

waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,

uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit.

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

Hartelijke groeten van het bestuur van onze PVGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris