PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Leden met een Philipspensioen ontvingen onlangs het bulletin 'Generaties'. Daarin is een artikel opgenomen over de oprichting van een nieuwe vereniging, de LBPG, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden.

Daar dit artikel en de bijgevoegde aanmeldingskaart tot verwarring kan leiden volgt hieronder nadere informatie. Eigenlijk is dit alleen van belang voor PVGE-leden met een Philips pensioen, maar in ons verzendsysteem kunnen wij die niet apart selecteren. En dus gaat dit bericht naar iedereen. Voor diegenen die geen Philips pensioen ontvangen geldt: leuk om te weten. Voor diegenen die wel een Philips pensioen ontvangen: graag met aandacht lezen.

 

Ontwikkelingen bij de Federatie FPVG

 

In het informatiebulletin “Generaties” van het Philips Pensioenfonds (nr. 28, blz. 25 e.v.) is een artikel verschenen getiteld: “Goede belangenbehartiging in een bewogen pensioenlandschap”.
De PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wil u naar aanleiding van dit artikel graag aanvullende informatie geven.

Al onze PVGE-afdelingen zijn lid van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG, kortweg: de Federatie) zoals ook alle andere seniorenverenigingen van andere Philipslocaties in Nederland.
In de Algemene Ledenvergadering van de Federatie in april 2016 heeft men besloten stappen te zetten die moeten leiden tot wat is genoemd: “Op weg naar een houdbare toekomst voor belangenbehartiging”. Hierbij heeft men besloten een poging te ondernemen om de achterban te vergroten met oud-Philipsmedewerkers die een relatie hebben met het Philips Pensioenfonds en nog géén lid zijn van een van de seniorenverenigingen van de Federatie waaronder de PVGE. Door hen te enthousiasmeren lid te worden van een nieuwe afdeling binnen de
Federatie, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG), wordt haar achterban vergroot en daarmee de belangenbehartiging voor iedereen versterkt. Dit potentieel bestaat uit een kleine 60.000 personen.
Het bestuur van de Federatie heeft hierover inmiddels het in de eerste alinea genoemde artikel gepubliceerd.

 

Voor onze leden, u dus, verandert er niets omdat de belangenbehartiging nu en straks blijft verlopen zoals nu het geval is en zoals u dat ook kunt lezen in het betreffende artikel in 'Generaties'. Door uw lidmaatschap van de PVGE bent u nu al automatisch aangesloten bij de FPVG en via deze bij de landelijke Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Bovendien biedt onze vereniging u een groot aantal voorzieningen die de nieuw op te richten LBPG niet kent. Te noemen zijn onder meer: l0kale belangenbehartiging via seniorenraden, vrijwillige ouderenadviseurs (VOA's), cliëntondersteuners, administratieve ondersteuning, belastinginvullers, kortingen bij lokale ondernemers, de organisatie van lokale leden- c.q. vrijwilligersdagen. Via ons verenigingsblad 'de Schouw' wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de FPVG.

 

Samenvattend:

Er is geen reden u aan te melden als lid van de LBPG

 

Als PVGE-lid bent u vanzelf vertegenwoordigd in de Federatie


plantsMet verslagenheid hebben wij kennis genomen van

het plotseling overlijden van

Evert van der Klift

Sinds geruime tijd is Evert een bijzonder gewaardeerd lid

van onze Seniorenvereniging PVGE.

Vooral zijn fijne en transparante persoonlijkheid en

zijn constructieve betrokkenheid op velerlei gebied

zal ons altijd bij blijven.

Wij wensen Roelien en familie veel kracht toe bij dit grote verlies.

Leden en bestuur van de seniorenvereniging

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1