PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Senioren in Geldrop-Mierlo kunnen een vrijwilliger inschakelen i.v.m. vragen op het gebied van zorg en welzijn, thuisadministratie, belastingen en andere terreinen.

Iedereen moet meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat echter niet mogelijk of wenselijk. De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding bij de gemeente (CMD).

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo ( de plaatselijke samenwerkende ouderenorganisaties) zet deze vrijwilligers in.

Welke vrijwilligers zijn er? Er zijn veel vrijwilligers die ontmoetingsactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast is er een groeiend aantal vrijwilligers dat zich inzet om individuele hulpvragen van ouderen te helpen oplossen. Het gaat om de volgende vrijwilligers:

Vrijwillige ouderenadviseurs (=VOA’s), Cliëntondersteuners, Belastinginvulhulpen en Thuisadministrateurs. Zij zijn opgeleid door de VBOB (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant)

Wanneer schakelt u een Vrijwillig Ouderenadviseur (VOA) in?
Een VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder meer:

  • eenzaamheid en zingeving
  • zorgverzekering en zorg aanvragen
  • herkeuring rijbewijs en informatie over het Openbaar vervoer
  • informatie over erfrecht en vragen over schuldhulpverlening
  • belastingaangifte en toeslagen
  • hulp bij administratie

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie, waar u verder geholpen wordt.

Wanneer schakelt u een Clientondersteuner in?
Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing.
Het is van groot belang om,
vóórdat het eerste gesprek met de gemeente (keukentafel- of onderzoeksgesprek) hierover plaats heeft, contact te zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al besluiten zijn gevallen is het vaak te laat om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.

Wanneer schakelt u een Belastinginvulhulp in?
Voor uw belastingaangifte of aanvraag of wijziging zorgtoeslag en huurtoeslag. Belastinginvulhulpen helpen ieder jaar vele oudere plaatsgenoten om hun belastingaangifte juist in te vullen en optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden. Als u gebruik maakt van deze dienst betaalt u daar - per aangifte - een kleine bijdrage voor.

Wanneer schakelt u een Thuisadministrateur in?
Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf geordend krijgt en niet weet hoe u de betalingen moet doen. Ook als u inzicht wilt krijgen in inkomsten en uitgaven kan een Thuisadministrateur helpen.

Het inschakelen van één van bovenstaande vrijwilligers kan heel eenvoudig door te bellen met het secretariaat van de KBO in Geldrop-Mierlo, 040 280 2486. Ook kunt u via de website www.kbogeldrop.nl informatie vinden. U wordt dan in contact gebracht met de juiste vrijwilliger.

Met uitzondering van de Belastinginvulhulpen zetten al deze vrijwilligers zich belangeloos in. Alle senioren in Geldrop-Mierlo kunnen gebruik maken van genoemde vrijwilligersdiensten. U hoeft geen lid te zijn van een van de ouderenorganisaties.

Bron: Werkgroep cliëntondersteuning en VOA’s van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, februari 2017.

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1