PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het is van groot belang om gezamenlijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming over onze pensioenen.


Tijdens de kabinetsformatie zijn, ook op het gebied van onze pensioenen, besluiten genomen die ons als senioren zullen raken en die, als er niets gebeurt, in de komende regeerperiode zullen worden uitgewerkt. Politieke partijen hebben daarin het primaat, maar ook organisaties zoals SER, vakbonden en werkgevers, spelen een grote rol bij bij de uitwerking van dit regeringsbeleid.
Bij de meeste politieke partijen spelen wij als senioren een bescheiden rol en in de Tweede Kamer zitten nauwelijks ouderen om onze belangen te vertegenwoordigen.

Maar u kunt uw stem laten horen door lid te worden van de PVGE!

Als lid behoort u dan tot de drie miljoen gepensioneerden die zijn verenigd in de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen voor Gepensioneerden. De PVGE is namelijk lid van de FPVG, de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden die op haar beurt weer lid is van de KNVG.

De KNVG spant zich in om door haar contacten met de overheid en de haar adviserende organen op nationaal niveau uw pensioenbelangen (ongeacht het fonds waarbij u bent aangesloten) te behartigen.
Om invloed te kunnen uitoefenen op de wetgeving speelt uiteraard de kwaliteit van onze vertegenwoordigers een grote rol, maar zeker ook de wet van de grote getallen. Hoe meer leden, hoe meer gewicht in de schaal kan worden gelegd.
Door lid te worden van de PVGE versterkt u dus ook de FPVG en de KNVG voor de behartiging van uw pensioenbelangen!

Daarnaast kunt u als lid van de PVGE profiteren van meer vormen van belangenbehartiging, van kortingen bij bedrijven in de regio en van een zeer ruim aanbod van activiteiten.
Meer informatie vindt u op onze website.
Wij hopen u spoedig als lid te mogen verwelkomen.


G. Josiassen, Voorzitter

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1