PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

logo top

Op initiatief van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBGM) heeft op 13 november 2017 een discussieavond plaats gevonden tussen SBGM en een afvaardiging van zittende raadsleden. De SP en de partij van Miranda Verdouw waren als enige niet aanwezig.

In een vriendelijke, zakelijke en constructieve sfeer heeft SBGM twee basisvragen voorgelegd aan de aanwezige politici:
Vraag 1: Welke resultaten heeft uw partij bereikt in de afgelopen periode op het gebied van seniorenbeleid.
Vraag 2: Wat wil uw partij bereiken op het gebied van seniorenbeleid in de komende raadsperiode.

Bij deze vragen heeft SBGM enkele suggesties aangereikt:

  • Wonen en bouwen in de gemeente
  • Veiligheid in de gemeente
  • Participatiemaatschappij (keukentafelgesprekken, Cliëntondersteuners, Vrijwillige ouderenadviseurs, …)
  • Langer thuis wonen (concept Deurne)
  • Armoedebestrijding (zowel financieel als sociaal)

Belangrijkste uitkomsten van deze enerverende discussieavond zijn:

  1. Alle politieke partijen realiseren zich dat het inrichten van de participatiemaatschappij op een sociaal verantwoorde manier dient te gebeuren. Alle aanwezige raadsleden spreken zich uit hier een steentje aan te willen bijdragen.
  2. Samenwerking tussen SBGM en de diverse politieke partijen op reguliere basis is een voorwaarde.
  3. SBGM heeft aangeboden om in februari 2018 een politiek debat te organiseren, waarbij de SBGM-achterban een actieve rol zal spelen.
  4. Zowel de politieke partijen alsook SBGM zijn van mening dat het een uiterst zinnige discussieavond was alwaar SBGM en raadsleden gedachten uitgewisseld hebben over senioren-issues en hoe deze issues aan te pakken en daarmee voor de senioren in onze gemeente (25% van de bevolking) het leven beter te maken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Lia de Vries, telefoon 040 285 77 16. Lia zal ervoor zorgdragen dat het SBGM-bestuur met uw informatie aan de slag zal gaan.

Het bestuur van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1