PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Beste PVGE-er, 
 
De vijf grootste pensioenfondsen zeggen via NRC op 24 september 2019:
“De komende jaren dreigt een verlaging van de pensioenen voor miljoenen mensen. Terwijl we voor iedere 100 euro pensioen die we de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag al meer dan 100 euro in kas  hebben. Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in” 
 
Op 19 september2018 hield de PVGE haar pensioenvoorlichting in Hotel Van der Valk. Tijd voor een protest.  “Waarom gaan we niet naar Den Haag,” riepen er sommigen. Dit wordt een kans om ons protest tegen jarenlange onnodige niet-indexering of mondjesmaatindexering en daarom een forse inkomensachterstand te laten horen.
Op 19 november 2018 vindt er in de Jaarbeurs te Utrecht een pensioendebatmanifestatie plaats, georganiseerd door alle samenwerkende ouderenorganisaties.  Minister Koolmees zal aanwezig zijn. U kunt zich opgeven voor deze manifestatie.  Er zijn 450 plaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Deelnemende seniorenorganisaties:
KNVG en haar lid organisaties, NVOG en haar lid organisaties, NOOM en haar lid organisaties, KBO-PCOB, de seniorenorganisaties van FNV, CNV en De Unie, de groep Verontruste Ouderen en als gasten de leden van de seniorenorganisaties van de politieke partijen, leden van jongerenorganisaties die in het Pensioenlab vertegenwoordigd zijn.
PVGE hoort tot de lidorganisatie KNVG via FPVG.
Meldt u zo snel mogelijk aan d.m.v.: 

  • email via debatmanifestatie@gepensioneerden.nl onder vermelding van volledige naam,  e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en de organisatie waarvan u lid bent. 
    Voor U is dat PVGE (lid van FPVG op haar beurt lid van KNFG). 
  • Per post kan ook. Adres: Debatmanifestatie, p/a NVOG, Postbus 2069, 3500 GB Utrecht.


Namens het  PVGE Verenigingsbestuur

Wilma Berkhout
Voorzitter PVGE-Helmond

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1