PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE kent een koepelbestuur bestaande uit een dagelijks bestuur van vier leden en van de voorzitters van de acht verenigingen. Dit koepelbestuur wordt gecontroleerd door de Verenigingsraad, Bovendien dient het koepelbestuur bij ingrijpende veranderingen toestemming te vragen aan de Verenigingsraad

Onze vereniging mag vier leden zitting laten nemen in de Verenigingsraad. Gerard Wilmink en Joke Peddemors stoppen om moverende reden als lid van de Verenigingsraad. Daarom zijn er vanaf 2019 twee vacatures.

Het bestuur ziet deze vacatures graag vervult.
Samen met het koepelbestuur komt de Verenigingsraad tweemaal per jaar bijeen (april en sept./okt.). In totaal betreft het vijf dagdelen werk per jaar. Dit is inclusief het tweemaal per jaar bijwonen van het clubvoorzittersoverleg met het Verenigingsbestuur.
Het is een aanbeveling dat u enige kennis heeft van de PVGE-organisatie.
Indien er nadere informatie gewenst is betreffende deze vacatures, neem dan contact met me op.

Hans Josiassen 06 15449911
Voorzitter PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1