PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Beste PVGE vrienden,
Hartelijk welkom bij deze door u hooggewaardeerde nieuwjaarsborrel. Hoog gewaardeerd, want het aantal deelnemers groeit gestaag. We kunnen concluderen dat de evenementencommissie weer goed werk heeft verricht. Laten we hen bedanken met een mooi applaus.

Welnu: de bezinningsperiode van Kerst en Nieuwjaar ligt alweer achter ons en velen van ons hebben goede voornemens gemaakt voor 2019.
Ik mag hopen dat een aantal van deze voornemens gerelateerd is aan het toekomstbestendig maken van onze PVGE.
Uiteraard is uw bestuur alweer volop bezig met voorbereidingen voor de Algemene LedenVergadering op 15 februari en terugkijkend op 2018 mogen we niet ontevreden zijn.

Het langzaam teruglopend aantal leden is nog niet omgezet in een voorzichtig stijgende trend. Toch mogen we constateren dat uw inzet om in uw kennissenkring PVGE te promoten, tezamen met de inzet van uw bestuur, geslaagd is.. Ik hoop dat u deze mond tot mond reclame ook in 2019 zult toepassen en dat het zal resulteren tot meer dan 1000 leden.
Meer dan 1000 leden zou kunnen lukken, temeer omdat PVGE lid Rob Vliek heeft aangegeven zich in te willen zetten om leden te werven met behulp van een klein groepje vrijwilligers.
Wat betreft de vertegenwoordiging van onze PVGE-vereniging in de verenigingsraad kan ik u melden dat twee PVGE-leden zich beschikbaar hebben gesteld voor deze mooie controlerende functie. Uw bestuur zal de heren Tiny Seijkens en Rob Vliek tijdens de Algemene LedenVergadering op 15 februari voordragen om deze mooie maar vooral belangrijke functie invulling te geven. Mag ik Tiny en Rob verzoeken even te gaan staan.

Een andere goede ontwikkeling is dat we nu reeds 18 clubs in onze PVGE hebben en dat er voldoende ideeën zijn om het aantal clubs te laten stijgen. Maar om met Johan Cruif te spreken “Ieder voordeel heb zijn nadeel”. Door het stijgende aantal clubs en het gegeven dat de Dreef niet groter wordt zijn wij als bestuur genoodzaakt de inrichting van de zaal t.b.v. de Algemene LedenVergadering enigszins te wijzigen.
Minder is dat door gebrek aan voldoende leden de Klaverjasclub heeft moeten besluiten de activiteiten te stoppen.
Evenementen worden goed bezocht en de sociale dienstverlening werkt steeds beter samen met de Stichting Senioren Belangen van beide gemeentes.

Ja beste PVGE-vrienden we mogen terecht stellen dat 2018 een mooi en goed verenigingsjaar is geweest.
Dit is natuurlijk te danken aan alle leden die zich op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt voor onze PVGE en daarvoor zou ik graag samen met u willen applaudisseren.

Voor ik ga afsluiten een paar Huishoudelijke mededelingen;
• Om 17.00 dienen we dit pand te verlaten omdat een nieuwe groep komt.
• Mocht u consumptiemunten over hebben, geef ze aan een bestuurslid.
Rest mij u en de uwen een gezond 2019 toe te wensen en een mooi PVGE-verenigingsjaar.
Dank u wel.

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1