PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

ALV

Beste allemaal, 2018 was een mooi verenigingsjaar. Wederom hebben we met ons allen een juiste stap gezet in de richting van onze doelstelling “belangenbehartiging voor en door senioren in de meest brede zin van het woord”.

Kijkende naar de overheid kunnen we constateren dat de overheid zich terecht begint af te vragen of het veranderen van het pensioenstelsel een verbetering is. Steeds meer senioren krijgen meer inzicht in deze complexe pensioenproblematiek en steeds meer hoor je terecht de kreet “handen af van ons pensioen”. Op onze website verschijnt met regelmaat zinnige informatie van de KNVG (koepel van Nederlandse Verenigingen van gepensioneerden) de pensioenproblematiek betreffende. Als PVGE zijn we aangesloten bij KNVG.

De samenwerking met de PVGE koepel verloopt goed. Echter het Quo Vadis-rapport implementeren en vertalen naar statuten blijkt geen eenvoudige klus. De Koepel heeft een faciliterende rol in het ondersteunen van de PVGE-afdelingen op het gebied van 'de Schouw' en LeaWeb, maar ook dient de Koepel de afdelingsverenigingen te voeden met relevante informatie over belangenbehartiging op bovenlokaal niveau.

De nieuwe organisatiestructuur voorgesteld door werkgroep Quo Vadis 1 en 2 is goedgekeurd door de Verenigingsraad. Uitgangspunten zijn:
• Het accent op zelfstandigheid van afdelingsverenigingen.
• Aandacht voor cohesie, gezamenlijk optreden waar nodig en dienstbaarheid van de Hoofdvereniging/de Koepel. Voorheen sturend.

Wat is de huidige situatie die in de nieuwe statuten beschreven gaat worden:
• De Hoofdvereniging heet voortaan Koepelvereniging
• De Koepel heeft geen activiteiten of clubs meer die Afdelingsverenigingen ook kunnen uitvoeren
• De leden kiezen zelf bij welke afdelingsvereniging zij willen horen, ook bij meer dan een.
• U bent geen lid meer van de hoofdvereniging maar benut alle diensten van de Koepel via uw lokale vereniging
• De Lokale verenigingen (Geldrop, Eindhoven, Helmond etc.) zijn voortaan lid van de Koepel, vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van hun (uw) lokale vereniging.
• De Verenigingsraad blijft zoals nu functioneren met afgevaardigden uit de leden van de lokale verenigingen.

Voor u verandert er in de praktijk verder niets:
U blijft gewoon lid van de afdelingsvereniging (die dan lokale vereniging PVGE-GMenHL gaat heten)
Om de statuten te kunnen aanpassen dienen de leden van de huidige afdelingsverenigingen daarmee in te stemmen. Hiertoe krijgt u bij de volgende Algemene Ledenvergadering de vraag voorgelegd of u de bijstelling van de statuten van uw afdelingsvereniging accepteert. De concept-statuten zullen daartoe tijdig worden gepubliceerd.

Terug naar onze afdeling. Het langzaam teruglopend aantal leden is weliswaar nog niet echt omgezet in een voorzichtig stijgende trend, toch mogen we constateren dat uw inzet om in uw kennissenkring PVGE te promoten geslaagd is. Ik hoop dat u deze mond-tot-mondreclame ook in 2019 zult toepassen.
Meer dan 1000 echte leden zou kunnen lukken temeer omdat PVGE-lid Rob Vliek heeft aangegeven zich in te willen zetten om leden te werven, met behulp van een klein groepje vrijwilligers.
Wat betreft de vertegenwoordiging van onze PVGE afdeling in de verenigingsraad kan ik u melden dat 2 PVGE leden zich beschikbaar hebben gesteld voor deze mooie functie te weten Tiny Seijkens en Rob Vliek.
Namens het bestuur wens ik jullie Wijsheid, Kracht en Schoonheid toe.

Even iets heel anders.
De wet op de privacy heeft ook de PVGE verplicht om een protocol op te stellen waarin aangegeven wordt hoe wij PVGE, inbreuk op uw privacy trachten uit te sluiten. Ondertussen is het protocol werkzaam en heeft deployment plaats gevonden. Hierbij gaat onze speciale dank uit naar Evert van de Klift die het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening heeft genomen.

Een andere goede ontwikkeling is dat we nu reeds 18 recreatieclubs in onze PVGE hebben en dat er voldoende ideeën zijn om het aantal clubs te laten stijgen.
De sociale dienstverlening werkt steeds meer en beter samen met de Stichting SeniorenBelangen van beide gemeentes.

Ja beste PVGE vrienden we mogen terecht stellen dat 2018 een mooi en goed verenigingsjaar is geweest.
Graag sluit ik af door u allen een gezond 2019 en een mooi PVGE verenigingsjaar toe te wensen.
Dank u wel.

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1