PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De Nederlandse gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer.

‘De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel onvoldoende vertegenwoordigd.’

Volgens de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG hebben hun leden geen enkel vertrouwen meer in de onderhandelaars over een nieuw pensioenstelsel. In radiospotjes slaan zij daarover de komende weken alarm. De organisaties roepen gepensioneerden en werkenden via de STER-reclame op tot het ondertekenen van een petitie aan de Tweede Kamer. Met de petitie willen de organisaties korting op de pensioenen voorkomen, indexatie herstellen en directe vertegenwoordiging van de gepensioneerden bij de onderhandelingen bereiken.

‘In de Nederlandse pensioenpotten zit ruim 1300 miljard euro. Een groot deel daarvan is van de gepensioneerden’, stellen de organisaties in de petitie. ‘Gezien deze immense financiële belangen is het maatschappelijk, democratisch en moreel niet verdedigbaar dat de gepensioneerden verstoken blijven van elke invloed op het geld dat gereserveerd is voor hun pensioenaanspraken.’

De koepels van gepensioneerden wijzen er op, dat het periodiek overleg dat zij hebben met de minister van Sociale Zaken niet in de plaats kan komen van de rechtstreekse betrokkenheid van gepensioneerden bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. In de petitie vragen de organisaties rechtstreeks betrokken te worden bij zowel de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel als bij de verdere uitwerking en de implementatie daarvan.

Voor veel gepensioneerden is indexatie van het pensioen, dat naast de AOW wordt ontvangen, al jaren geheel of gedeeltelijk achterwege gebleven. Dat heeft geleid tot achteruitgang in koopkracht van het aanvullend pensioen naast de AOW tot wel 18%. Het vertrouwen in het pensioenstelsel onder gepensioneerden is daardoor op een dieptepunt en het maatschappelijk draagvlak voor de veranderingen is uiterst gering.

De tekst van de radio commercial en het uitzendschema kunt u vinden in het item "Petitie: Niet korten, wel indexeren.  Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden".

Vertegenwoordigers van gepensioneerden moeten op gelijkwaardige basis deelnemen aan het pensioenoverleg

NVOG en KNVG hebben een brief gestuurd aan de partijen die aan de onderhandelingstafel voor een nieuw pensioenstelsel zitten. Zij hebben het vertrouwen in dit overlegorgaan verloren en hebben dat kenbaar gemaakt in een brief 

’Gepensioneerden niet serieus genomen door vakbonden’

Gepensioneerden zeggen het vertrouwen in de vakbonden voor de pensioenonderhandelingen op. Ouderen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de vakbeweging en eisen een plek aan de tafel. NVOG-voorzitter Jaap van der Spek: „We worden te weinig serieus genomen door de bonden.” Lees hier het artikel uit De Telegraaf van 26 april 2019


plantsMet verslagenheid hebben wij kennis genomen van

het plotseling overlijden van

Evert van der Klift

Sinds geruime tijd is Evert een bijzonder gewaardeerd lid

van onze Seniorenvereniging PVGE.

Vooral zijn fijne en transparante persoonlijkheid en

zijn constructieve betrokkenheid op velerlei gebied

zal ons altijd bij blijven.

Wij wensen Roelien en familie veel kracht toe bij dit grote verlies.

Leden en bestuur van de seniorenvereniging

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1