PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Op korte termijn dreigen kortingen voor vele pensioenen. Voor de Philips pensioenen niet omdat de dekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds nog hoog genoeg is, maar wel voor heel veel gepensioneerden van een aantal grote Bedrijfstak Pensioenfondsen.

Er is grote politieke druk ontstaan en de Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen “onnodige kortingen” te voorkomen.

Dat kan op twee manieren: via de hardheidsclausule in de pensioenwet, waarmee de minister in een noodwet met beroep op uitzonderlijke omstandigheden de grenzen tijdelijk oprekt of door aanpassing van de “rekenrente”.

Een noodwet, waar de FNV ook voor pleit, zou kortingen voorkomen en premies ongemoeid laten. Het vermogen van de pensioenfondsen wordt daardoor nog verder uitgehold.

De Federatie is van mening dat nu aanpassing van de rekenrente de enige juiste weg is, hetgeen KNVG/NVOG ook voorstaan.

Minister Wouter Koolmees en directeur Klaas Knot van de DNB houden echter stug vast aan de risicovrije rente. Zij moeten dit loslaten! Voor de bepaling van de premie mag van beide heren al jaren met een hoger verwacht rendement worden gewerkt! Hoe schizofreen kun je zijn??

Gebruik het verwachte rendement, uiteraard voorzichtig bepaald, nu ook bij de berekening van de kosten van de uit te keren pensioenen!

Het stug vasthouden aan de risicovrije rente in een tijd met lage of zelfs negatieve rente is de bijl aan de wortel van ons, wereldwijd geprezen pensioensysteem.

Het is de hoogste tijd dat de rekenrente wordt aangepast!

Alhoewel de Federatie zich niet verbindt aan enige politieke partij, brengen wij bijgaande petitie in dit verband onder uw aandacht.

Roel Fonville
Voorzitter Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden

 

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1