PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Eindelijk is er een beetje licht in de Coronatunnel. Onze minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge hebben op 6 mei de regels voor de coronavirusbestrijding gedeeltelijk versoepeld.

We leven momenteel in een tijd waarin we elkaar op de club of bij een evenement niet tegenkomen, maar we missen dat wel.

Tot 1 juni blijven evenementen en samenkomsten met meer dan 30 personen verboden. In juli organiseren we twee evenementen waar voldoende mogelijkheden van afstandbewaren inzitten, we hopen dat ze door kunnen gaan.
Een positieve ontwikkelingen voor PVGE-clubs is dat vanaf 1 juni volwassenen weer buiten mogen sporten. Dit zou betekenen dat:
• De fietsclub weer mag gaan fietsen.
• De Midgetgolfers wel weer aan de slag kunnen, maar ook hier gelden de algemene regels en niet meer dan 30
• De Linedancers mogelijk weer aan de slag kunnen, maar ook hier weer dezelfde opmerkingen namelijk voldoen aan de algemene regels en geen groepen groter dan 30 personen.
• De beeldhouwclub Stoned weer aan de slag mag.
• De Clubs die afhankelijk zijn van een ruimte moeten eerst afstemmen met het beheer aldaar of  een clubactiviteit mogelijk is. (LEV, Perron, De Dreef, zwembad)
• Er geen wedstrijden gespeeld worden.

Dus het wordt lastig om een algehele opening c.q. start te geven van dePVGE-activiteiten.

Verder blijven de volgende voorwaarden onverminderd van kracht:
• Houd 1,5 meter afstand
• Heb je klachten blijf dan thuis
• Was regelmatig je handen
• Vermijd drukte.
• Spreek elkaar aan als men zich er niet aan houdt. De boodschap blijft; Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf
De eindverantwoordelijkheid ten aan zien van heropstarten van de clubs ligt overigens bij de clubs en evenementencommissie.

Het Bestuur zal op korte termijn bij elkaar komen om te zien hoe we de gestelde corona-eisen op onze PVGE-activiteiten kunnen toepassen. Het resultaat van deze gesprekken zal via de Nieuwsflits met u gecommuniceerd worden.
Met elkaar hopen we dat er snel een coronavaccin gevonden wordt. Graag wensen wij dat iedereen nog gezond is, en blijft.

Bestuur PVGE

Gevangen in coronatijden,

waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,

waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,

uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit.

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

Hartelijke groeten van het bestuur van onze PVGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris