Eindelijk is er een beetje licht in de Coronatunnel. Onze minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge hebben op 6 mei de regels voor de coronavirusbestrijding gedeeltelijk versoepeld.

We leven momenteel in een tijd waarin we elkaar op de club of bij een evenement niet tegenkomen, maar we missen dat wel.

Tot 1 juni blijven evenementen en samenkomsten met meer dan 30 personen verboden. In juli organiseren we twee evenementen waar voldoende mogelijkheden van afstandbewaren inzitten, we hopen dat ze door kunnen gaan.
Een positieve ontwikkelingen voor PVGE-clubs is dat vanaf 1 juni volwassenen weer buiten mogen sporten. Dit zou betekenen dat:
• De fietsclub weer mag gaan fietsen.
• De Midgetgolfers wel weer aan de slag kunnen, maar ook hier gelden de algemene regels en niet meer dan 30
• De Linedancers mogelijk weer aan de slag kunnen, maar ook hier weer dezelfde opmerkingen namelijk voldoen aan de algemene regels en geen groepen groter dan 30 personen.
• De beeldhouwclub Stoned weer aan de slag mag.
• De Clubs die afhankelijk zijn van een ruimte moeten eerst afstemmen met het beheer aldaar of  een clubactiviteit mogelijk is. (LEV, Perron, De Dreef, zwembad)
• Er geen wedstrijden gespeeld worden.

Dus het wordt lastig om een algehele opening c.q. start te geven van dePVGE-activiteiten.

Verder blijven de volgende voorwaarden onverminderd van kracht:
• Houd 1,5 meter afstand
• Heb je klachten blijf dan thuis
• Was regelmatig je handen
• Vermijd drukte.
• Spreek elkaar aan als men zich er niet aan houdt. De boodschap blijft; Voorzichtigheid is beter dan spijt achteraf
De eindverantwoordelijkheid ten aan zien van heropstarten van de clubs ligt overigens bij de clubs en evenementencommissie.

Het Bestuur zal op korte termijn bij elkaar komen om te zien hoe we de gestelde corona-eisen op onze PVGE-activiteiten kunnen toepassen. Het resultaat van deze gesprekken zal via de Nieuwsflits met u gecommuniceerd worden.
Met elkaar hopen we dat er snel een coronavaccin gevonden wordt. Graag wensen wij dat iedereen nog gezond is, en blijft.

Bestuur PVGE