PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De Evenementencommissie doet altijd haar best om ongeveer maandelijks door het jaar heen een afwisselend evenement te organiseren. Zo ook hadden we dat voor 2020 gedacht. Maar toen de lezing over Florence zich aandiende presenteerde ook Corona zich. Florence konden we nog door laten gaan in een ruime opstelling, maar daarna ging alles dicht en konden we niets laten doorgaan.

Hier waren we mee bezig:

  • de lezing met excursie naar de gebouwen om het Haagse Binnenhof (doen we nu in 2021),
  • de lezing van de Imker (doen we nu in september),
  • maar we waren ook bezig met een bezoek aan het Europees Parlement, dat mocht plotseling geen bezoekers meer ontvangen!
  • We waren een busreis met boottocht naar Maastricht en Luik aan het voorbereiden: kon niet doorgaan.
  • Gelukkig kon het bezoek aan het Boerenbondsmuseum en de fietstocht naar de Eerselse Tinteltuin wel doorgaan. Al moesten we de groep helaas tot 20 beperken in verband met Corona in plaats van de aanvankelijk afgesproken 40 personen

    Maar we zijn alweer volle kracht bezig met een leuk herfst programma en zijn begonnen om 2021 voor te bereiden.

Gevangen in coronatijden,

waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,

waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,

uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit.

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

Hartelijke groeten van het bestuur van onze PVGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris