PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Als u lid bent van de Rabobank Dommelstreek bestaat de mogelijkheid om onze PVGE-vereniging te steunen door gebruik te maken van uw stemrecht bij de actie ‘Rabo ClubSupport’ van de Rabobank Dommelstreek.
Bij het afnemen van tenminste drie producten (bv. betaalrekening, spaarrekening, beleggen of verzekering) kunt u gratis lid worden van de Rabobank.
Als lid van de Rabobank Dommelstreek ontvangt u deze maand een uitnodiging om uw stem uit te brengen voor 'Rabo ClubSupport'. U bepaalt welke verenigingen of stichtingen een bijdrage ontvangen vanuit het coöperatieve fonds 'Rabo ClubSupport'.
In de uitnodiging van de Rabobank staat de stemcode die u nodig heeft om uw stem uit te brengen via de website van de bank. U kunt stemmen van 5 tot en met 25 oktober.

In 2019 hadden we een prachtig resultaat van € 1275,29. Natuurlijk hopen we dit jaar dat bedrag te evenaren of zelfs nog te verbeteren. Daarom vraagt het bestuur om uw medewerking en te stemmen op de PVGE-ereniging Geldrop Mierlo en Heeze-Leende uit te brengen want wij ervaren het niet als een steuntje, maar als een geweldige STEUN.

Het bestuur

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris

 

 

 

 

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september 2017. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1