PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Inmiddels zijn wij in een nieuw jaar beland, dat naar wij hopen, weer perspectief biedt op samenzijn en -komen. Wat een impact heeft het Coronavirus op de samenleving gehad en ook op de ouderen. Het viel velen zwaar familie en vrienden te moeten missen tijdens de kerst en jaarwisseling. Laat ons er op vertrouwen dat het nieuwe jaar ons weer kansen biedt om elkaar te ontmoeten en de afstand te verkleinen. Dat ook de clubs weer voortgang krijgen en de evenementen ons boeiende bijeenkomsten bieden.

Het zal even wennen zijn voor alle leden dat na 7 jaren iemand anders het voorwoord neemt in de Nieuwsflits.

Ik mag Hans Josiassen opvolgen in zijn rol als voorzitter van PVGE. Dat zal een hele uitdaging worden. Hans was, zoals ik dit vernam van mijn collega bestuurders, verweven met PVGE en wist als geen ander wat er leefde onder de leden. Dit mag ik allemaal nog gaan ontdekken. Ik hoop dan ook in de eerste Algemene Leden Vergadering (april 2021) het vertrouwen van de leden te krijgen als nieuw bestuurslid van de vereniging.

Met het vertrek van drie andere bestuurders en de invulling van de vacatures zal het bestuur een ander profiel krijgen. Wij zijn ook erg blij met de komst van Ad Wilbers als nieuw bestuurslid. Ad gaat de taak van Ria Weel als belangenbehartiger Geldrop-Mierlo op zich nemen. Ria is bereid Ad de komende periode op die functie in te werken.

Jan van Gogh heeft in december afscheid genomen. Gerard Wilmink heeft zijn vertrek reeds aangekondigd. Wanneer Ria haar taken neerlegt is nog onduidelijk, maar dat zal zij binnenkort kenbaar maken. 

Elders in deze Nieuwsflits stelt ondergetekende zich aan u voor. Wanneer de situatie en de veiligheid het toelaten zullen Ad en ik ons graag op persoonlijke wijze aan de leden komen voorstellen.

Voor het aandachtsgebied PR en communicatie hebben we nog een vacature. Een belangrijke taak omdat de vereniging zich zelf nadrukkelijk zal moeten positioneren en profileren. De vereniging moet aantrekkelijker worden en leeftijdgenoten nieuwsgierig maken. PVGE moet ook in de toekomst een vereniging blijven die er toe doet en iets toevoegt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Nieuwe leden zijn immers nodig om het voortbestaan van de vereniging te borgen. 

Het bestuur zal zich komend jaar met enthousiasme inzetten om een actief verenigingsjaar te realiseren. Dat gebeurt voor jullie en door jullie zelf. Meer dan in het verleden zal de vereniging gebruik maken van alle kennis, kunde en ervaring bij haar leden. De samenwerking tussen bestuur, vrijwilligers en overige leden zal nieuw elan krijgen. Ook onderzoekt het bestuur of er behoefte is aan weekendactiviteiten en of deze dan ook in praktische zin haalbaar zijn.

Het bestuur wenst jullie een voorspoedig, maar bovenal een gezond en gelukkig 2021 toe. 

Namens het Bestuur,

Hans Brands Voorzitter a.i.

Gevangen in coronatijden,

waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,

waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,

uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit.

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

Hartelijke groeten van het bestuur van onze PVGE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris