PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste pensioenverhoging terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht.
Deze zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen al jaren niet meer meestijgt met de inflatie, ook wel: indexatie.
PMT, het derde grootste pensioenfonds van ons land met 1,4 miljoen deelnemers, heeft de pensioenen inmiddels twaalf jaar niet geïndexeerd. Ook veel andere grote pensioenfondsen voor onder meer ambtenaren en zorgpersoneel indexeren niet of nauwelijks vanwege de te lage dekkingsgraden.

'Indexeren = verplicht'
Dat mag niet zomaar volgens pensioenadvocaat en hoogleraar Hans van Meerten. Hij betoogt dat Europees gezien indexeren onderdeel uitmaakt van de verplicht gestelde pensioenregeling. "Omdat pensioenrechten bovendien volgens Europees recht eigendomsrechten zijn, mag je daaraan niet morrelen. Door deze jarenlange niet-indexatie wordt het oorspronkelijke eigendomsrecht aangetast, met wel tot 25 procent koopkracht verlies tot gevolg", aldus Van Meerten. Hij baseert zich hierbij op uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de mens.
Pensioenfondsen hebben genoeg in kas om wel te indexeren
Meerdere organisaties, waaronder ouderenorganisatie KBO Brabant, De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, claimorganisatie Consumentenclaim, FNV Kaderleden, Stichting Pensioenbelangen en Stichting Woekerpolisproces boden deze week de petitie ‘Samen voor een Eerlijk Pensioen’ aan Tweede Kamerleden aan. Zij hebben inmiddels 41.000 handtekeningen verzameld van mensen die vinden dat hun pensioen weer geïndexeerd moet worden en dat zij dat geld met terugwerkende kracht terug moeten krijgen. "Er zit meer dan 1800 miljard in de pensioenpot, meer dan genoeg om iedereen zijn indexatie terug te geven", aldus woordvoerder Ab Flipse. Hij stelt dat zo'n hersteloperatie niet meer dan 40 miljard euro zou kosten en dat geld hebben de fondsen ruimschoots.

Gepubliceerd in Geld en Recht 04-11-2021

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris