PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

In 2012 heeft het bestuur van de Federatie het Fonds Juridische reserve opgericht.
Dit fonds is bedoeld om Philips via juridische procedures tot aanvulling van het Philips Pensioenfonds te dwingen. Wellicht heeft u het Juridische Fonds mede mogelijk gemaakt met een bijdrage.

Als Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) vinden wij het verstandig om het fonds
een permanent karakter te geven. Wij willen u via deze brief dan ook vragen om uw bijdrage voor onbepaalde tijd voort te zetten.

De reden om het Fonds Juridische Reserve op te richten was het uitblijven van de pensioenindexatie. Het Philips Pensioen Fonds besloot hiertoe vanwege de verminderde vermogenspositie. Dit kwam onder andere door de premierestituties en premie holidays die Philips in het verleden genoot. Toen het economisch slechter ging, was Philips echter niet bereid om het ontbrekende vermogen in het Philips Pensioen Fonds weer aan te vullen.

Aanpassing premiestelsel

Vervolgens zijn, zonder gepensioneerden daarbij te betrekken, in 2013 nieuwe CAO-afspraken gemaakt. Hieruit voortvloeiend stortte Philips € 500 mln. in het pensioenfonds. Dit geld was echter geen compensatie voor de geleden vermogensverliezen door premierestituties en premie holidays. Het geld was een tegemoetkoming voor het verschil dat ontstaat door het nieuwe premiestelsel ‘defined contribution’. Hierbij gaat Philips uit van een vaste premie; onafhankelijk van de beleggingsuitkomsten van het pensioenvermogen. De
financiële risico’s liggen nu volledig bij het Philips Pensioen Fonds.

Andere argumenten voor voortzetting

Naast de terugtrekkende beweging van Philips richting het pensioenfonds, zijn er meer redenen om het Fonds Juridische Reserve aan te houden. Zo wordt de pensioenwetgeving regelmatig in negatieve zin aangepast en
daarmee de belangen van gepensioneerden aangetast. En wat te denken van de risico’s voor gepensioneerden in verband met de aanstaande belastingherziening?
Allerlei redenen dus om het Fonds Juridische Reserve in stand te houden!

Afspraak

Toen we het Fonds oprichtten, spraken we af dat we bijdragen terug zouden storten als het fonds niet op korte termijn zou worden ingezet.
Wij houden ons natuurlijk aan die afspraak. Al hopen we dat u, net als wij, overtuigd bent van het nut van het fonds. Mocht u toch uw bijdrage terug willen ontvangen, stuur dan een berichtje aan federatie.juridischereserve@gmail.com, daarin uw naam, en het IBAN-nummer waarop de terug storting moet
plaatsvinden.

Onze positie

Tot slot nog even dit. Alhoewel we het fonds nog niet hebben aangesproken, versterkte het wel onze positie ten opzichte van Philips en de gesprekspartners. Ook daarom hopen wij dat u uw ondersteuning voortzet.

Dagelijks Bestuur FPVG/ juni 2015

Koplopergemeente

De gemeente Heeze-Leende is aangewezen als 'koplopergemeente' op het gebied van WMO-cliëntondersteuning. Op de website van deze gemeente kun je hierover meer lezen. 

- - - - -  + + + + + - - - - - 

 

Leonie Josiassen

onderscheiden


LeonieJoziassen

 

Het heeft zijne majesteit behaagd........ Leonie Josiassen - Van de Westelaken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvangt deze koninklijke onderscheiding door haar vele werkzaamheden op cultureel-historisch gebied: gids en suppoost bij Kasteel Geldrop, gids bij Stichting Rondje Geldrop-Mierlo en nauw betrokken bij het boek en de tentoonstelling "100 jaar Station" en "100 jaar Stationsstraat".
Leonie is ook medeoprichtster van de A.F.Th. van der Heijdenwandeling én ze was acht jaar vrijwilliger bij verzorgingshuis Josephinehof.

Leonie, namens bestuur en alle vrijwilligers van PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende: van harte proficiat!

 

 

 

 

Afscheid
Jos von Reth

Jos von Reth Begin juli 2017 is er in het bestuur onder het genot van koffie en gebak afscheid genomen van onze secretaris en steun en toeverlaat Jos von Reth.
Ze heeft ruim zeven jaar deze bestuursfunctie vol overgave uitgevoerd.

Namens het bestuur heeft de voorzitter haar een mooie oorkonde aangeboden.

Jos3

.

 

 

 

Vrijmarkt4Vrijmarkt bij de Dreef

Jaarlijks organiseert wijkcentrum de Dreef een vrijmarkt. Deze keer vond de vrijmarkt plaats op zondag 11 september jl. Twee PVGE-clubs die hun domicilie hebben in de Dreef hebben hier belangeloos aan meegewerkt. Leden van de line dance club ‘The Country Jewels’ gaven een mooie demonstratie van hun kunnen.

Vrijmarkt2Vrijmarkt3Vrijmarkt1