PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vier maal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief van onze PVGE-vereniging.

De redactie bestaat uit:

 

Hoofdredacteur:  Vacature     
Bezorging Nieuwsbrief:  Evert Yntema   040  286 3940
Lay-out:  Antony Heywood   040  285 3337

 

 

 

Archief Nieuwsbrieven

     
2021 mei Augustus
2020 januari April
Augustus  November
2019 Januari April Augustus  November
2018 Januari April Augustus November
2017 Januari April Juli Oktober
2016 Januari April Juli Oktober
2015 Januari April Juli Oktober
2014 Januari April Juli Oktober
2013 Januari April Juli Oktober  
2012 Januari April Juli Oktober  
2011 Januari April Juli November  
2010 Januari April Juli November  
2009 Januari April Juli November  
2008 Januari Maart Juni September November
2007 Maart Juni Sept.  
2006 December

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris