PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE, van oorsprong opgericht voor Philips-gepensioneerden, heeft al jarenlang ook een forse groei van gepensioneerden buiten Philips. De Philipsleden hebben het voordeel dat de PVGE is aangesloten bij de FPVG (Federatie Philips Vereniging van Gepensioneerden), want die behartigt hun belangen bij het Philips Pensioenfonds.

Daarnaast behartigt de Federatie ook nog op landelijk beleidsniveau de belangen van alle PVGE-leden via de Koepel Gepensioneerden, de grootste belangenbehartiger voor alle gepensioneerden in Nederland.

De Federatie heeft dus een dubbelrol en die willen ze nu gaan splitsen. Voortaan blijven ze voor alle PVGE-leden alleen nog de landelijke rol verzorgen. Voor de Philips-gepensioneerden willen ze het overleg met Philips Pensioenfonds overhevelen naar een nieuwe, aparte organisatie, de Philips Vereniging Gepensioneerden Nederland (PVGN). Daarvan moet dan elke Philips-gepensioneerde individueel lid worden. Het prettige gevolg hiervan is, dat de PVGE-contributie voor iedereen omlaag kan. Alleen de Philips-leden binnen de PVGE moeten dan ook nog apart contributie betalen aan de nieuwe PVGN. Bij elkaar opgeteld zal dat niet meer zijn dan de huidige PVGE-contributie. Die PVGN is er nu nog niet, maar zit er in 2022 aan te komen. Tegen die tijd moeten de Philips-leden van de PVGE dus ook PVGN-lid worden. De PVGE zal hiervoor een makkelijke procedure opstellen. Wanneer en hoe dit in zijn werk gaat, zullen wij u te zijner tijd laten weten.

Leo Slegers
Bron: PVGE-Best, Cor van den Bosch

Uitslag Raboclubsupport 2021
In 2021 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABO-clubsupport actie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-vereniging.
Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van € 700,83
Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2022 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester

 

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris