PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

O

Doe met2

Bij de PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo zijn we op zoek naar vrijwilligers die op allerlei gebied de vereniging kunnen helpen.
Momenteel zijn er ongeveer 85 vrijwilligers die enthousiast meehelpen bij diverse werkzaamheden. Denk hierbij aan bestuurlijke functies, redactionele werkzaamheden en het organiseren van evenementen. Daarnaast kennen wij ook vrijwilligers die eenmalig inzetbaar zijn. Zij helpen bij het bezorgen van kerstpakketten, bemannen een stand bij een evenement, of helpen op een andere manier bij het realiseren van een project.

 

Wij zijn blij met de inzet van al deze mensen, en organiseren ieder jaar voor hun inzet en hun bijdrage een Vrijwilligersdag. Via de VNG is voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten.

  

Hulp

 

 

Vacatures PR&C
Het bestuur is op zoek naar twee collega’s voor PR&C (= Public Relations en Communications). De PR&C-vrijwilliger ondersteunt de interne en externe communicatie van de PVGE. De Nieuwsbrieven, Nieuwsflitsen en de Website zijn onderdeel van deze communicatiemogelijkheden. We willen de naamsbekendheid van de PVGE versterken en het bestuur, de clubs en de evenementencommissie helpen met de communicatie naar de lokale media.

 

Bestuurlijke functies en Coördinator sociale dienstverlening
Vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging. Gelet op de ervaring die veel senioren hebben vanuit hun werkzame leven zou een groot potentieel aan vrijwilligers kunnen bijdragen aan de activiteiten van de PVGE. Wij zijn op zoek naar deze vrijwilligers. Bent u er een van? Laat het ons weten. Wij willen graag in een persoonlijk gesprek uw vragen beantwoorden.

Momenteel zijn drie bestuurlijke functies vacant: penningmeester, coördinator PR&C en Coördinator sociale dienstverlening Geldrop-Mierlo.
Daarnaast zoeken we nog enkele vrijwilligers die de sociale dienstverlening ondersteunen.

 

Hebt u interesse of wilt u meer informatie stuur dan een e-mail naar Leo Slegers, secretaris PVGE, via lslegers@onsbrabantnet.nl of bel 040 285 3758.

 

Het Bestuur

 

Vers

 

 

Lid van Verdienste

 GWilmink 2

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 februari 2020 heeft bestuurslid Gerard Wilmink voor zijn vele werkzaamheden voor de PVGE de titel van Lid van Verdienste ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering geeft daarmee uiting aan haar grote waardering voor de bijzondere wijze waarop hij gedurende ruim 9 jaar invulling heeft gegeven aan zijn functie als vicevoorzitter van het bestuur. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de hoofdredactie Nieuwsbrief, was hij Clubcoördinator, lid van de commissie Public relations en Communicatie en vele jaren lid van de Verenigingsraad.

Op de foto zien we dat de voorzitter Hans Josiassen hem de Oorkonde en het speldje Lid van Verdienste heeft overhandigd.

Leo Slegers
Secretaris