PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve en sociale belangenbehartiging
De recreatieve belangenbehartiging of activiteiten (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig want het aantal hulpbehoevende ouderen gaat de komende 20 jaar verdubbelen. Dat dit op allerlei terreinen gevolgen zal hebben, begrijpt iedereen. Voor ouderenorganisaties zoals de PVGE betekent dit alert zijn op deze gevolgen en is het haar taak voor hun belangen op te komen.

Lokale belangenbehartiging

Waar het om zaken gaat die op lokaal niveau spelen zoals bijvoorbeeld de WMO, brengen wij die via onze vertegenwoordiging ter sprake in de stichting Seniorenbelangen. Deze stichting is in beiden gemeenten van ons werkgebied een samenwerkingsverband met de lokale afdelingen van de KBO. In Geldrop-Mierlo is tevens de vereniging De Kersenplukkers uit Mierlo in deze stichting vertegenwoordigd. Seniorenbelangen kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur en heeft meerdere malen per jaar overleg met de wethouder. Op het gebied van de dienstverlening zijn er bij de stichting enkele (vrijwillige) ouderenadviseurs en cliëntondersteuners “in dienst”. Iedereen, dus niet alleen PVGE-leden, kan bij deze onafhankelijk werkende geschoolde vrijwilligers terecht voor ondersteuning van bijvoorbeeld ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures e.d.
Meer informatie over Seniorenbelangen vindt u op de websites www.seniorenbelangen-gm.nl en op www.sbheezeleende.nl

Bovenlokale belangenbehartiging

De PVGE bestaat uit 8 lokale, juridisch zelfstandige verenigingen. Zij zijn verenigd en werken samen in de PVGE-koepel. Voor de bovenlokale belangen zijn gesprekken gaande over samenwerking met KBO-Brabant. De PVGE is immers veel kleiner dan de provinciale KBO en beschikt niet over een professioneel betaalde staf.

Voor de belangenbehartiging van de pensioenen van de gepensioneerde Philips-werknemers is onze vereniging aangesloten bij Federatie Philips Vereniging van Gepensioneerden (FPVG). Die Federatie behartigt hun belangen bij het Philips Pensioenfonds. Daarnaast behartigt de Federatie op landelijk beleidsniveau de belangen van álle PVGE-leden via de Koepel Gepensioneerden, de grootste belangenbehartiger voor alle gepensioneerden in Nederland.

Ledenvoordeel

Leden van de PVGE hebben toegang tot My Shop (de vroegere Philipswinkel), 50% korting op de entreeprijs van het Philipsmuseum en kunnen zich voordelig verzekeren - waaronder een collectieve zorgverzekering - bij de Aon, voorheen IAK.
Een volledig overzicht van de voordelen van het lidmaatschap vindt u op de website www.pvge.nl. Klik daar aan de rechterkant op de groene balk met de tekst PVGE koepel. Daarna links klikken op het balkje De PVGE. In de linker kolom ziet u onderaan Ledenvoordeel staan.

Ook op onze website vindt u artikelen en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Gewoon regelmatig even op de website geldrop.pvge.nl kijken.

10-4-21