PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2020.
Vanaf die datum kunt u ook de ‘Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)’ downloaden van de site van de Belastingdienst.
De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2021 door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief).
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen moet u voor 1 mei 2021 uitstel aanvragen.

Indien u hierbij hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Jan van Gogh, 040 285 5366.

Als lid van de PVGE kunt u van de belastingservice gebruikmaken als
• u de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt;
• het totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan € 35.000 voor alleenstaanden en € 50,000 voor partners;
• er is sprake van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2; zakelijke belangen).
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 12,-.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvullers.

Voor vragen over huur- en zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
De belastinginvullers zullen voor u een machtiging aanvragen om de invulling op de site van de Belastingdienst te kunnen doen.
Met deze machtigingscode kan de invuller de “Vooraf Ingevulde aangifte " downloaden.

U wordt verzocht voor zover van toepassing, de volgende documenten beschikbaar te hebben

• Brief Belastingdienst met machtigingscode
• Jaaropgaven SVB (AOW) over 2020
• Opgaven pensioenfondsen en lijfrenteverzekering  over 2020
• Jaaropgaven 2020 van bank- en spaarrekeningen
• Kopie aangifte inkomstenbelasting 2019
• WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2019)
• Jaaropgave 2020 van de hypotheekverstrekker
• Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2020
• Bewijsstukken van giften aan ANBI erkende instellingen gedaan in 2020
• Geldige dieetverklaring arts
• Beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2020 en 2021

Belastingservice PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

IkWoonLeefZorg

Blijven wonen waar je woont.
In elk geval zelfstandig blijven,
de regie over je eigen leven houden,
zoveel mogelijk en zo lang mogelijk.
Dat is de wens van veel ouderen

Natuurlijk, oud worden gaat nu eenmaal met beperkingen en gebreken gepaard, dat is onvermijdelijk.
Dat hoeft echter nog niet te betekenen
dat u van alles en iedereen afhankelijk wordt.
Vaak verre van dat.

Wat u kunt doen?
Ga naar de website www.ikwoonleefzorg.nl

Doe dat wel bijtijds, wacht niet tot het u overkomt. Immers, alleen al het feit dat je weet welke mogelijkheden er zijn, is al een stap op de weg om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Bovendien is het niet altijd eenvoudige materie, moet je een en ander ondernemen, uitzoeken, bespreken e.d. om na te gaan of de voorgestelde oplossingen in uw unieke situatie toepasbaar zijn en dergelijke.

Heel veel overzichtelijke informatie

Kijk op genoemde website als voorbeeld maar eens in de bovenste taakbalk bij de rubriek Hulp en Zorg naar het artikel “Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet langer gaat”.
Bij elke stap kunt u daarna een of meerdere malen doorklikken naar concrete adressen of andere informatie over HOE je iets kunt bereiken of aanpakken.

De websites kent vier rubrieken:
• Zelfstandig wonen
• Hulp en Zorg
• Actief
• Financiën
Elke rubriek is onderverdeeld in een groot aantal dossiers met uitgebreide informatie over dat specifieke onderwerp.
Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief krijgt u regelmatig aanvullende informatie en tips die u nu of later van pas kunnen komen om langer zelfstandig te blijven dan wel minder afhankelijk.

Een alternatief

Mocht u toch liever eerst via een gesprek met een deskundig iemand over uw situatie willen praten en betreft dat een niet-medische aangelegenheid, kunt u uw vraag voorleggen aan de gemeente.
Het adres vindt u In de linker kolom van deze bladzijde onder de titel Alles over de WMO.
Daar leest u ook hoe u daarbij van het begin tot eind hulp kunt krijgen van een onafhankelijk iemand.

En dan is er altijd nog Google. Typ uw vraag in en u krijgt gegarandeerd een serie websites die u waarschijnlijk ook goed op weg helpen.

Succes!