PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2020.
Vanaf die datum kunt u ook de ‘Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)’ downloaden van de site van de Belastingdienst.
De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2021 door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief).
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen moet u voor 1 mei 2021 uitstel aanvragen.

Indien u hierbij hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Jan van Gogh, 040 285 5366.

Als lid van de PVGE kunt u van de belastingservice gebruikmaken als
• u de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt;
• het totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan € 35.000 voor alleenstaanden en € 50,000 voor partners;
• er is sprake van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2; zakelijke belangen).
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 12,-.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvullers.

Voor vragen over huur- en zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
De belastinginvullers zullen voor u een machtiging aanvragen om de invulling op de site van de Belastingdienst te kunnen doen.
Met deze machtigingscode kan de invuller de “Vooraf Ingevulde aangifte " downloaden.

U wordt verzocht voor zover van toepassing, de volgende documenten beschikbaar te hebben

• Brief Belastingdienst met machtigingscode
• Jaaropgaven SVB (AOW) over 2020
• Opgaven pensioenfondsen en lijfrenteverzekering  over 2020
• Jaaropgaven 2020 van bank- en spaarrekeningen
• Kopie aangifte inkomstenbelasting 2019
• WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2019)
• Jaaropgave 2020 van de hypotheekverstrekker
• Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2020
• Bewijsstukken van giften aan ANBI erkende instellingen gedaan in 2020
• Geldige dieetverklaring arts
• Beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2020 en 2021

Belastingservice PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende