PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Zelfstandig blijven wonen, zelfredzaam blijven en de regie over je leven tot het laatst toe behouden; dé grote wens van nagenoeg alle ouderen.
Maar er komt een periode dat dit misschien niet meer gaat.
En hoe dan verder…..?

Volgens de nieuwe regelgeving kunt u er niet van uitgaan dat de overheid het wel even voor u zal regelen. De overheid gaat uit van de verantwoordelijke burger. Dat is de burger die tijdig plannen maakt en maatregelen neemt voor situaties waarbij hulp van derden nodig is. De overheid stelt dat primair de zorgvrager zelf in overleg met zijn familie en kennissen in de zorgvraag dient te voorzien.
Let wel: dat is niet vrijblijvend! Dus is het zaak je daar op voor te bereiden.

Op internet kunt u hiervoor veel nuttige informatie vinden. Onder andere via de volgende websites:

www.alleszelf.nl.

Een speciaal voor u gemaakte website. Uitgebreid, overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen. Die bovendien voortdurend actueel wordt gehouden.

www.lieverthuis.info

Veel heldere informatie over wat er tegen betaling allemaal mogelijk is.

• www.zorgbelang-brabant.nl

Voor onafhankelijk advies en ondersteuning over alle aspecten van de zorg.
Dit is ook een goed adres als er conflicten zijn/dreigen tussen u en uw zorgverlener.

 

We attenderen u ook graag op vier organisaties in onze eigen directe omgeving:

www.zuidzorg.nl

Hier kunt u terecht voor onder meer huishoudelijke hulp, maaltijden, boodschappen, hulpmiddelen en voor verpleging en verzorging thuis. En als u ZuidZorgExtra aanklikt komt u een heel stel praktische diensten tegen.

 www.savant-zorg.nl

Savant is eenzelfde organisatie als Zuidzorg maar meer werkzaam in Mierlo en gemeenten in de Peel. Inwoners van Geldrop kunnen er evenwel ook terecht. Savant biedt ook verpleeghuiszorg in een instelling aan zoals Ananz dat in Geldrop en Heeze doet. Zorg met verblijf noemt men dat. Woonzorgcentrum Hof van Bethanië in Mierlo is zo’n instellingp>

www.buurtzorgnederland.com 

Dit is een thuiszorginstelling die de laatste jaren nogal in het nieuws is en zich vooral voorstaat op het werken met kleine teams. Ook in ons werkgebied.

www.ananz.nl.

Tot Ananz behoren de zorgcentra Akert en Berk en Heuvel in Geldrop alsmede zorgcentrum Nicasius in Heeze. Naast algemene informatie over de zorg biedt het zorgbureau ook begeleiding aan naar het juiste zorgarrangement.

  • Mocht u andere nuttige websites kennen, willen wij die graag van u horen.

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.