PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

anwb2ANWB - AUTOMAATJE

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren.
Ongeacht waar u naar toe wil: naar de kapper/ergens op bezoek/gaan winkelen/naar de dokter, ziekenhuis of therapeut/ het maakt niet uit.
Om hiervan gebruik te maken dient u zich te laten inschrijven.
Bel hiervoor 040 - 782 08 67 op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
Het aanmelden is gratis. Voor het vervoer wordt een onkostenvergoeding gevraagd van 30 cent per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Het tarief van 30 cent per km is landelijk en is door de ANWB vastgesteld als een redelijke vergoeding voor de brandstofkosten + enige afschrijvingskosten e.d.
U betaalt rechtstreeks aan de chauffeur na afloop van de rit. In plaats van bellen kunt U zich ook inschrijven via automaatjeg-m@levgroep.nl

Hoe werkt het?

1. U dient uw verzoek om te rijden twee dagen tevoren telefonisch aan te vragen via nummer 782 08 67.

2. U wordt tijdig teruggebeld zodra er een vrijwilliger/vrijwilligster is gevonden die u wil rijden. 

3. De vrijwilliger haalt u op en brengt u uiteraard weer thuis. Bij ritten binnen het uur  zal hij of zij als regel op u wachten.
Kan dat niet of zit er meer tijd tussen, wordt er een afspraak gemaakt wanneer u wordt opgehaald. U betaalt aan de chauffeur.

Meer informatie?

Er zijn 2 websites met meer informatie. De ene website is www.levgroep.nl en zoek op "automaatje". De andere website =  www.anwb.nl/automaatje.

Gemeente Heeze

 Daar is nog geen Automaatje maar wordt momenteel (18-12-2019) wel de mogelijkheid onderzocht. Zodra het definitief bekend is, zult u dat hier kunnen lezen. Voor de inwoners van Heeze, Leende en Sterksel geldt wel alle onderstaande informatie.

 

TAXBUS

Een andere mogelijkheid is reizen met Taxbus. Dat is ook vervoer van deur tot deur. Met dit verschil dat u niet altijd rechtstreeks van A naar B reist.
In principe is Taxbus een collectieve voorziening. Dat wil zeggen dat onderweg er een of meer mensen kunnen worden opgehaald of afgezet. Dat betekent een stukje omrijden. Tot maximaal een half uur. Overigens is dat niet altijd het geval en in elk geval betaalt u daar niet aan mee.

Een ander verschil met Automaatje is dat Taxbus 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip bij u mag aankomen. Als u per se ergens op een bepaalde tijd moet zijn, kan dat in overleg met de centrale worden geregeld. 

Voor wie?

Taxbus is bedoeld voor mensen met een beperking ongeacht de leeftijd mits ze van de gemeente vanuit de Wmo een vervoerspas hebben gekregen. In Geldrop-Mierlo kunnen ook alle 65-plussers van Taxbus gebruik maken. Dus ook als men normaal met het openbaar vervoer kan reizen of met de auto. Wie nog geen vervoerspas voor Taxbus heeft, kan die bij de gemeente Geldrop aanvragen. Bel 2893 893.

Inwoners van de gemeente Heeze kunnen een vervoerspas aanvragen via een mailtje naar sociaalteam@heeze-leende.nl
Of op werkdagen tussen 09.00 uur tot 12.30 uur bellen naar het telefoonnumer van het sociaal team = 2241 455.

Wat kost Taxbus voor pashouders?

Iedere (enkele) rit begint met een opstaptarief van € 0,98. Daarna  € 0,172 voor iedere kilometer van de korste route tussen vertrek- en bestemmingsadres met een maximum van 25 km. Het vertrekadres of het bestemmingsadres van de rit dient in uw eigen woonplaats te liggen.
Als de gemeente heeft aangegeven dat u iemand nodig heeft als medische begeleider kan deze gratis meereizen. U mag ook voor de gezelligheid of voor het gemak iemand meenemen als sociaal begeleider. Voor deze persoon geldt hetzelfde tarief als voor de pashouder.

Bij het boeken van een rit informeert de telefoniste u over de kosten.

Deze tarieven komen er op neer dat reizen met Taxbus goedkoper is dan met Automaatje. Vooral bij de wat langere afstanden betaalt u bij Automaaatje behoorlijk meer. Zeker als de vrijwilliger-chauffeur 4x dezelfde afstand moet rijden. Bijvoorbeeld van Geldrop naar Winkelcentrum Woensel is enkel ruim 12 km. Vier maal 12 km = 48 km x 30 cent = € 14,40 + eventuele parkeerkosten.  Dat komt omdat Taxbus gesubsidieerd professioneel vervoer is met betaalde krachten en Automaatje vrijwilligersvervoer. De ANWB heeft berekend dat 30 cent per km een redelijke onkostenvergoeding voor de vrwijwilligers is.

Wanneer en Waar naar toe?

Met zowel Taxbus als Automaatje kunt u 7 dagen per week reizen. Al is dat voor de weekenden bij Automaatje beperkt. Het is immers vrijwilligersvervoer. Bovendien dient u bij Automaatje een rit voor zaterdag en zondag op de woensdag er vóór (vóór 12.00 uur) aan te vragen. Bij Taxbus kan dat altijd tot één uur voor u wilt vertrekken.
Met Taxbus kunt u reisen tussen  06.00 uur 's ochtends en 01.30 's nachts. Automaatje kan dat hele vroege en late niet garanderen.
Met Automaatje kunt u in principe als het ware overal naar toe. Mits er een vrijwilliger gevonden wordt die dat op zich wil nemen.
Met Taxbus kunt u (van deur tot deur tegen bustarief) reizen naar Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende-Sterksel, Helmond, Nuenen,, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Wilt u verder reizen?

Ook dat kan indien u een ernstige mobiliteitsbeperking heeft en geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer, maar dan met Valys. Ook voor bezoek aan familie of bijvoorbeeld een dagje uit met de kleinkinderen. 

Meer informatie

Wanneer u voor de eerste keer met Taxbus of Valys wilt reizen is het verstandig alle informatie te lezen via www.taxbus.nl en via www.valys.nl
U kunt ook bellen naar Taxbus = 0800 - 0231 820. Of mailen naar taxbus@rvcnederland.eu. Het telefoonnummer van Valys = 0900 - 9630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.