PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het woord eenzaam geeft ons geen prettig gevoel. Want eenzaam wil je als mens niet zijn. Het geeft je het gevoel dat je alleen bent, niet gezien wordt of voor anderen nauwelijks belangrijk bent. Het kan je in de stemming brengen om te bedenken wat voor zin heeft mijn bestaan nou helemaal?

In die spiraal vind je het heel moeilijk om je verhaal te uiten of de moed op te brengen om voor anderen open te staan. Door te luisteren naar hun verhaal kun je herkenning vinden; ontdekken dat jij niet de enige bent die eenzaam is omdat het bij mensen hoort. Het is een onderdeel van ons bestaan.
Maar er is een groot verschil tussen momenten van eenzaamheid of langdurige eenzaamheid waar je in dreigt te verdrinken. Wanneer je een geliefde verliest en je alleen achter blijft. Als je gehandicapt bent of raakt en je afhankelijk wordt van anderen die voor je moeten zorgen, want je was toch degene die best voor zich zelf kon zorgen. Of je bent al op een leeftijd gekomen dat je angstig wordt van al die nieuwe ontwikkelingen. Al die technische hulpmiddelen die je niet meer bij kunt of wilt houden maar je steeds meer buiten sluiten van je eigen leef wereld. Dan houd je je vaak flink en zegt of roept dat je zeker niet eenzaam bent, laat staan er vrij en gemakkelijk over te praten.

Wat ons daarbij ook kan belemmeren is het feit dat we bewust of onbewust weten
Dat lange eenzaamheid niet hoeft. Je kunt er zelf met anderen iets aan veranderen.
Neen, er is geen gemakkelijke of vanzelfsprekende oplossing voor handen, die zal voor iedereen verschillend zijn. Maar iedere oplossing begint bij het bespreekbaar maken met een ander of anderen. Samen kun je dan redelijke, leuke en originele oplossingen bedenken. Dus niet voor maar met elkaar. We kunnen voor elkaar meer betekenen dan we denken. Daarvoor is het wel nodig dat we van ons laten horen en stimuleren om er over te praten.

Doet u mee?

In onze afdeling is er een bezoekersgroep die graag meer verzoeken krijgt om eens te komen praten. Daarvoor kunt u bellen met Gerda Bolt, tel. 040- 2863437.

Ria Weel
tel. 040 – 7370 228

P.S. U zou eventueel ook naar een vrijwilliger van het Ouderenfonds kunnen bellen: 0800 1325 (gratis)

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.