PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op (geschoolde) vrijwilligers van de PVGE voor het invullen van uw aangiftebiljet.
Wanneer u van deze service gebruik wil maken dient u Jan van Gogh te bellen. Zijn telefoonnumer is 040 - 2855 366.

Wat zijn de 'spelregels' bij de Belastingservice van PVGE in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

 1. De Belastinginvulhulp heeft de plicht tot geheimhouding.
  De belastinginvulhulp heeft, door de aard van het werk, inzicht in privacygevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.
 2. Het lid is zelf verantwoordelijk.
  U blijft als lid te allen tijde verantwoordelijk voor de belastingaangifte en/of de toeslagaanvraag. De invulhulp levert hulp bij aangifte op basis van de hem/haar verstrekte gegevens. Het   ondertekenen met de machtigingscode en inzenden van de gegevens zal voor zover mogelijk in uw bijzijn plaatsvinden. U krijgt in elk geval een kopie van de aangifte.
 3. Leden met eenvoudige aangiften.
  De belastingservice is bestemd voor eenvoudige aangiften zoals het E-biljet. De eenvoudige aangifte bevat in beginsel de elementen uit box 1 (werk en woning, inkomen uit arbeid, AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, zorgkosten, buitengewone uitgaven en giften.) en box 3 (sparen en beleggen). Mensen met inkomen in box 2 kunnen geen gebruik maken van de belastinghulp.
 4. Inkomensgrens.
  De Belastingservice is bestemd voor degenen met een verzamelinkomen onder de inkomensgrens van € 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor gehuwden en samenwonenden.
 5. Zorg- en huurtoeslag.
  De invulhulp checkt na het invullen van de aangifte of u in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. De invulhulp zal u helpen bij het aanvragen of aanpassen ervan of u een andere oplossing aanbieden.
 6. De hulp is een handreiking.
  Leden met een eigen huis waarvan de WOZ-waarde hoger is dan €350.000,- en/of bezittingen (boven de vrijstellingen) in box 3 kunnen geen gebruik maken van deze invulservice. Zij worden doorverwezen naar andere instanties.
 7. Bellen mag natuurlijk altijd.
  Heb u vragen of zit u met een probleem, schroom dan niet en bel even, twee weten meer dan één.
 8. Inkomensafhankelijke onkostenvergoeding.
  Voor het invullen bij u thuis geldt een bijdrage van €12,00 tot een inkomen van €30.000, - en €20,- voor een hoger inkomen. Eventuele reiskosten worden apart berekend.

Machtigingscode:
Senioren die bij het verzorgen van hun belastingaangifte hulp krijgen van de HUBA van de ouderenbonden/PVGE, ontvangen een brief met een speciale machtigingscode. Deze code is onmisbaar bij het invullen van de belastingaangifte. Men kan een machtigingscode online aanvragen bij DigiD of via de helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief). Deze wordt u dan binnen 5 dagen toegestuurd.
Opmerking: Ook niet-PVGE-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Benodigde informatie bij het invullen:
De jaaropgaven van de SVB, pensioen en lijfrente over 2018.
De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018.
Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 2018 en 2019, maar ook de laatste huurgegevens.
De jaaropgaven van de bank.
Rekeningen van specifieke zorgkosten, dieetverklaringen.
Lijst van gedane giften.
Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.