Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op (geschoolde) vrijwilligers van de PVGE voor het invullen van uw aangiftebiljet.
Wanneer u van deze service gebruik wil maken dient u Jan van Gogh te bellen. Zijn telefoonnumer is 040 - 2855 366.

Wat zijn de 'spelregels' bij de Belastingservice van PVGE in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

 1. De Belastinginvulhulp heeft de plicht tot geheimhouding.
  De belastinginvulhulp heeft, door de aard van het werk, inzicht in privacygevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.
 2. Het lid is zelf verantwoordelijk.
  U blijft als lid te allen tijde verantwoordelijk voor de belastingaangifte en/of de toeslagaanvraag. De invulhulp levert hulp bij aangifte op basis van de hem/haar verstrekte gegevens. Het   ondertekenen met de machtigingscode en inzenden van de gegevens zal voor zover mogelijk in uw bijzijn plaatsvinden. U krijgt in elk geval een kopie van de aangifte.
 3. Leden met eenvoudige aangiften.
  De belastingservice is bestemd voor eenvoudige aangiften zoals het E-biljet. De eenvoudige aangifte bevat in beginsel de elementen uit box 1 (werk en woning, inkomen uit arbeid, AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, zorgkosten, buitengewone uitgaven en giften.) en box 3 (sparen en beleggen). Mensen met inkomen in box 2 kunnen geen gebruik maken van de belastinghulp.
 4. Inkomensgrens.
  De Belastingservice is bestemd voor degenen met een verzamelinkomen onder de inkomensgrens van € 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor gehuwden en samenwonenden.
 5. Zorg- en huurtoeslag.
  De invulhulp checkt na het invullen van de aangifte of u in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. De invulhulp zal u helpen bij het aanvragen of aanpassen ervan of u een andere oplossing aanbieden.
 6. De hulp is een handreiking.
  Leden met een eigen huis waarvan de WOZ-waarde hoger is dan €350.000,- en/of bezittingen (boven de vrijstellingen) in box 3 kunnen geen gebruik maken van deze invulservice. Zij worden doorverwezen naar andere instanties.
 7. Bellen mag natuurlijk altijd.
  Heb u vragen of zit u met een probleem, schroom dan niet en bel even, twee weten meer dan één.
 8. Inkomensafhankelijke onkostenvergoeding.
  Voor het invullen bij u thuis geldt een bijdrage van €12,00 tot een inkomen van €30.000, - en €20,- voor een hoger inkomen. Eventuele reiskosten worden apart berekend.

Machtigingscode:
Senioren die bij het verzorgen van hun belastingaangifte hulp krijgen van de HUBA van de ouderenbonden/PVGE, ontvangen een brief met een speciale machtigingscode. Deze code is onmisbaar bij het invullen van de belastingaangifte. Men kan een machtigingscode online aanvragen bij DigiD of via de helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief). Deze wordt u dan binnen 5 dagen toegestuurd.
Opmerking: Ook niet-PVGE-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Benodigde informatie bij het invullen:
De jaaropgaven van de SVB, pensioen en lijfrente over 2018.
De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018.
Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 2018 en 2019, maar ook de laatste huurgegevens.
De jaaropgaven van de bank.
Rekeningen van specifieke zorgkosten, dieetverklaringen.
Lijst van gedane giften.
Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.