Tom 

Wel

50, 55 of 60 jaar getrouwd?
Meld dit aan het secretariaat van onze vereniging, vergezeld van de kaart die u rondzendt.

Wee

Bent u langdurig ziek, thuis of in het ziekenhuis, meld dit aan de club waar u lid van bent. Bent u geen lid van een club, meld dit dan aan het secretariaat van onze vereniging.
Ook verzoeken wij u het overlijden van een lid aan het secretariaat van de vereniging te melden. Neem daarvoor contact op met Leo Slegers
Stationsstraat 11D
5664 AP Geldrop
Telefoon 06 1416 3934