PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Wat is het Sociaal Team

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit goed te regelen heeft de gemeente onder andere een Sociaal Team samengesteld.

SeniorenBelangen wil graag nog eens de gang van zaken op een rij zetten rondom kernbegrippen waar iedereen mee te maken kan krijgen: het Sociaal Team, het keukentafelgesprek en de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning daarbij.

Wat doet het Sociaal Team

Het Sociaal Team biedt hulp bij vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij eenzaamheid of zoeken naar een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het organiseren van mantelzorg. Maar het team is er ook wanneer u een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om alles zelf te doen.

U kunt met uw ondersteuningsvragen terecht bij het Loket Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente. Het Loket maakt onderdeel uit van het Sociaal Team. Bekeken wordt wie van het Sociaal Team uw ondersteuningsvraag het beste kan oppakken.

Wie zitten er in het Sociaal Team

- Wmo consulent van de gemeente: Yvonne Cuijten
- Wijkverpleegkundige: Katinka Eggels
- MEE-consulent: Eveline Boogers
- Medewerker GGzE: Elly Hartman
- Medewerker psycho-geriatrie (dementie): Ria Lennards
- Welzijnswerker, Paladijn, Gonnie vd. Vorst
- Maatschappelijk werker, Lumens, Bert Sweep

Hoe gaat het Sociaal Team te werk

Uw vraag komt binnen bij het Sociaal Team, dat kan via het centrale telefoonnummer 040 224 1455 (Loket maatschappelijke ondersteuning van de gemeente). U kunt ook rechtstreeks een van de organisaties bellen die in het Sociaal Team vertegenwoordigd zijn. Uw vraag wordt doorgeleid naar die persoon van het team die het best kan inspelen op uw vraag. Er wordt contact met u opgenomen voor eventueel meer achtergrondinformatie en vervolgens wordt een keukentafelgesprek ingepland.

De benaderingswijze van het Sociaal Team

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw vraag verder uitgediept, wat is er precies aan de hand, in welke situatie bent u terecht gekomen dat u een hulpvraag stelt. Het Sociaal Team gaat proberen om samen met u een oplossing te bedenken, daarbij wordt allereerst gekeken naar wat u zelf kunt en wat uw familie, vrienden en kennissen voor u kunnen betekenen. Ook wordt gekeken of u gebruik kunt maken van de algemene voorzieningen die er al zijn, maar waar u misschien zelf nog niet aan hebt gedacht. Als het nodig is, wordt er tenslotte naar maatwerk voor u gezocht.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Bij de aankondigingsbrief van het keukentafelgesprek, treft u een bijlage aan met namen en adressen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Als u wilt kunt u een van hen bellen en vragen of hij of zij aanwezig wil zijn bij het keukentafelgesprek, vaak zal hijdan alvast met u een voorbereidingsgesprek houden, zodat u tijdens het keukentafelgesprek uw verhaal duidelijker voor het voetlicht kunt brengen. De cliëntondersteuner heeft een training gevolgd op dit gebied en kan met u meedenken.

Bereikbaarheid Sociaal Team

U kunt u het Sociaal Team bereiken via telefoon 040 224 1455, per e-mail: sociaal-team@heeze-leende of per briefpost:

Loket Maatschappelijke Ondersteuning
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Bron: SB-HL

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.