PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 1 op de 6! Dat zijn beslist niet alleen oudere mensen, ook in onze hedendaagse maatschappij gaan er nog steeds kinderen van school die onvoldoende (begrijpend) kunnen lezen en schrijven.

Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor steeds lastiger voor deze mensen. Belangrijke informatie, advies en bijvoorbeeld uitnodigingen bereiken op deze manier deze mensen niet. Ze kunnen de bijsluiter niet lezen, kunnen geen goede sollicitatiebrief schrijven, kunnen hun kind niet helpen met huiswerk, kunnen geen formulieren invullen enzovoorts. Ga maar na. Door hun laaggeletterdheid trekken zij zich ook steeds meer terug. Vooral de ouderen uit deze groep lopen zo het risico steeds meer in een isolement te geraken. Eenzaamheid is dan al snel het gevolg. Ook op medisch gebied ondervinden zij nadelige gevolgen. Ze hebben vaker suikerziekte, kanker en longziekten. Er gaat vaak bij hen iets mis bij het gebruik van pillen. Het is zelfs zo dat zij zes jaar korter leven dan beter opgeleide mensen...

Ondanks dat het redelijk veel mensen betreft, merk je er in het leven van alledag weinig tot niets van. Ze zijn meester in het verbergen van hun gebrek: bril vergeten/krant niet ontvangen/ik vul het thuis wel in/heb nu geen tijd e.d.

Let wel: het gaat hier om basisvaardigheden die ieder nodig heeft om mee te kunnen doen in een samenleving.

Uit verhalen van mensen die de stap hebben gezet om alsnog te leren lezen en schrijven is bekend dat er altijd een zekere schroom bij hen bestond om ergens aan mee te doen. Nu er ook veel met computer en telefoon wordt gewerkt, wordt het probleem voor deze mensen alsmaar groter.

U kunt dit lezen

Heel fijn. Ga eens na als dat niet zo was. Hoe zou u dan in de wereld staan?
Mocht u mensen kennen of ontmoeten die niet of slecht kunnen lezen en schrijven of als u dat vermoed, probeer met hen hierover in gesprek te komen en wijs hen op de mogelijkheid van lessen en workshops vanuit het Taalhuis van Bibliotheek Dommeldal. In Geldrop is dit gevestigd in de bibliotheek aan De Heuvel. Het spreekuur is op maandag van half 3 tot 4 uur. Een afspraak maken is niet nodig; je kunt er zo binnenlopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Medewerkers van het Taalhuis zoeken een voor ieder passende oplossing, individueel of groepsgewijs.  

In Heeze is het Taalpunt (zoals ze het daar noemen) ook in de bibliotheek gevestigd. Die bevindt zich in het dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48. Daar is het inloopspreekuur elke dinsdag van 10 – 12 uur.
U kunt ook bellen. Voor Geldrop is het telefoonnummer 2862805; voor Heeze 3043002.

Een tip: Ga samen met betrokkene naar het spreekuur. Of maak voor hem of haar telefonisch een afspraak.

U kunt ook meewerken. Voelt u zich betrokken bij het bestrijden van laaggeletterdheid? Vind u lesgeven een fijne bezigheid?
Heeft U wat tijd over? Ga dan ook eens praten op het Inloopspreekuur, wat u voor de laaggeletterden zou kunnen betekenen. Een ding is zeker: Het is dankbaar werk!


U wil meer weten?

Kijk op de website van de PVGE bij de rubriek “actualiteiten” eens naar het artikel over computerhulp.
Verder vind u over deze onderwerpen altijd (actuele) gegevens of andere berichten op de site van bibliotheek Dommeldal = www.bibliotheekdommeldal.nl. Telefonisch tijdens kantoortijden bereikbaar onder nummer 040 - 2862805

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.