PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

We worden allemaal ouder en voor velen betekent dit dat het functioneren hier en daar wat minder wordt. Om te voorkomen dat uw woning hierbij een obstakel wordt, is de stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo een actie gestart onder de naam MIJN HUIS PAST. (De PVGE maakt onderdeel uit van Seniorenbelangen)

GRATIS WOONCHECK

Wanneer u wilt weten of u woning geschikt is om er als oudere zelfstandig te kunnen blijven wonen - ook bij ouderdomsproblemen - kunt u via onderstaande website een gratis wooncheck aanvragen. Er wordt dan een afspraak met U gemaakt voor een bezoek door een deskundige vrijwilliger. Zo’n 400 bewoners van de wijk Akert hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Gedurende de komende 2 jaar zullen alle inwoners van 65 jaar of ouder in Geldrop-Mierlo - wijk voor wijk - deze uitnodiging ontvangen. Mocht u dit niet willen afwachten, neem dan contact op met MijnHuisPast.

Bij het bezoek wordt samen met U gekeken of uw huis geschikt is of geschikt te maken is voor mensen die minder goed ter been zijn. Ook wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn voor het bieden van zorg (zoals o.a. bij wassen en aankleden) en zo niet, of die in uw woning te realiseren zijn.
Verder wordt er gekeken naar veiligheid van buiten naar binnen ( b.v. diefstal of braak) en van binnen naar buiten (b.v. vluchten bij brand).
Ook adviezen met betrekking tot zelfredzaamheid komen aan de orde.
Na een rondgang door uw huis ontvangt u na enige tijd een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Let wel: de aanbevelingen zijn vrijblijvend, maar geven stof tot nadenken.


OPPLUSPAKKET

Afhankelijk van het gegeven van een koophuis of een huurhuis kan er - zelfs in overleg met MijnHuisPast - een plan worden gemaakt over de aanpak. Bij een huurhuis dient wel de verhuurder bij wijzigingen aan de woning betrokken te worden. Weet U trouwens dat zowel woningcorporatie Woonbedrijf als Wooninc. hun huurders van 55 jaar en ouder in Geldrop een gratis oppluspakket aanbieden? Dit pakket betreft het gratis aanbrengen van een aantal voor ouderen belangrijke basisvoorzieningen zoals sloten, beugels, trapleuning, drempels etc. De wooncheck kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
Bij een koophuis is het geheel aan de eigenaar en kan eventueel nog gekeken worden naar WMO mogelijkheden of een combinatie daarvan. Ook voor een aanvraag WMO is de wooncheck een goed hulpmiddel.
Hoe dan ook, een aanrader!
Kijk voor meer informatie naar de website www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo.nl
U kunt ook een mail sturen naar geldrop-mierlo@mijnhuispast.nl of bellen naar 2094140


Tip:

Kijk op onze website bij de rubriek Belangenbehartiging ook eens naar het verhaal over IkWoonLeefZorg.
En als U meer over de WMO wilt weten vindt U in deze rubriek het artikel “Alles over de WMO”.

IkWoonLeefZorg

Blijven wonen waar je woont.
In elk geval zelfstandig blijven,
de regie over je eigen leven houden,
zoveel mogelijk en zo lang mogelijk.
Dat is de wens van veel ouderen

Natuurlijk, oud worden gaat nu eenmaal met beperkingen en gebreken gepaard, dat is onvermijdelijk.
Dat hoeft echter nog niet te betekenen
dat u van alles en iedereen afhankelijk wordt.
Vaak verre van dat.

Wat u kunt doen?
Ga naar de website www.ikwoonleefzorg.nl

Doe dat wel bijtijds, wacht niet tot het u overkomt. Immers, alleen al het feit dat je weet welke mogelijkheden er zijn, is al een stap op de weg om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Bovendien is het niet altijd eenvoudige materie, moet je een en ander ondernemen, uitzoeken, bespreken e.d. om na te gaan of de voorgestelde oplossingen in uw unieke situatie toepasbaar zijn en dergelijke.

Heel veel overzichtelijke informatie

Kijk op genoemde website als voorbeeld maar eens in de bovenste taakbalk bij de rubriek Hulp en Zorg naar het artikel “Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet langer gaat”.
Bij elke stap kunt u daarna een of meerdere malen doorklikken naar concrete adressen of andere informatie over HOE je iets kunt bereiken of aanpakken.

De websites kent vier rubrieken:
• Zelfstandig wonen
• Hulp en Zorg
• Actief
• Financiën
Elke rubriek is onderverdeeld in een groot aantal dossiers met uitgebreide informatie over dat specifieke onderwerp.
Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief krijgt u regelmatig aanvullende informatie en tips die u nu of later van pas kunnen komen om langer zelfstandig te blijven dan wel minder afhankelijk.

Een alternatief

Mocht u toch liever eerst via een gesprek met een deskundig iemand over uw situatie willen praten en betreft dat een niet-medische aangelegenheid, kunt u uw vraag voorleggen aan de gemeente.
Het adres vindt u In de linker kolom van deze bladzijde onder de titel Alles over de WMO.
Daar leest u ook hoe u daarbij van het begin tot eind hulp kunt krijgen van een onafhankelijk iemand.

En dan is er altijd nog Google. Typ uw vraag in en u krijgt gegarandeerd een serie websites die u waarschijnlijk ook goed op weg helpen.

Succes!