De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden van hulp aan burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben daarvoor aankloppen bij de gemeente. Die onderzoekt vervolgens welke ondersteuning nodig is.

Bij dat onderzoek heeft de aanvrager recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat doet zo'n cliëntondersteuner?

  • samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere sociale netwerk van de cliënt op zoek gaan naar een geschikte oplossing voor de hulpvraag
  • ondersteunen van de cliënt voorafgaand aan-, indien gewenst bij - en na het doen van een Wmo-melding
  • ondersteunen bij het onderzoek (het keukentafelgesprek)
  • bewaken van de verslaglegging en het proces.

Graag vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op met Ria Weel van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 040 - 7370 228 voor wat betreft leden uit Geldrop-Mierlo

 Of met Max van Hofwegen, tel. 040 - 2263 334 als u woonachtig bent in Heeze, Leende of Sterksel.