PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Dat de ouderdom met gebreken komt, weet iedereen. Dat daarbij vaak de woning een rol speelt, is ook algemeen bekend. Uit onderzoek is bekend dat de meeste ouderen in hun huidige woning (en woonomgeving niet te vergeten) willen blijven wonen. Wat vaak kan, maar ook vaak niet zomaar. Ook dat beseffen velen, dat de woning eigenlijk aangepast dient te worden om er veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Woning aanpassen, eigenlijk wel ja, maar het komt er maar niet van. Waarom eigenlijk niet? Een veel voorkomende reden hiervoor is dat men te weinig op de hoogte is van de mogelijkheden. WAT moet er aangepast worden, HOE doe je dat, HOEVEEL kost dat, WIE kan je helpen, WAAR moet je zijn, enzovoort.
Natuurlijk gaat het niet alleen om de woning. Mensen die op een of andere manier gehandicapt zijn of chronisch ziek zijn, kunnen baat hebben bij op de aandoening aangepaste hulpmiddelen. Voor de vuist weg wat voorbeelden: douchestoel, traplift, bedsteun, rollator, deurcamera, toiletverhoger en heel veel meer. Hulpmiddelen die het dagelijks functioneren aanmerkelijk kunnen vergemakkelijken. Alleen… je moet maar weten WAT er allemaal is, WAAR dat te krijgen is (niet alleen kopen, ook -gratis- lenen behoort tot de mogelijkheden), WAT dat kost, enz.


IN DE THUISLEEFGIDS KUNT U HET VINDEN

In de Thuisleefgids kunt u niet alleen een veelheid van hulpmiddelen, producten en diensten vinden, de site is zo ingericht dat je ze ook met elkaar kunt vergelijken. Er is zelfs een speciale rubriek voor mantelzorgers en een rubriek met hulpmiddelen voor specifieke aandoeningen. U kunt er ook lezen welke middelen voor een vergoeding in aanmerking komen. En bij dit alles is het van groot belang dat hier sprake is van informatie uit een ONAFHANKELIJKE bron.
Ook al past het momenteel niet bij uw situatie, breng toch eens een bezoek aan thuisleefgids.nl
De moeite meer dan waard. U zult versteld staan van de uitvoerige, keurig gerangschikte informatie waar u uw voordeel mee kunt doen wanneer het bij u aan de orde is.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.