PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Contact maken, nieuwe contacten leggen, is niet altijd eenvoudig. Zelf het initiatief nemen is vaak een enorme drempel. Die drempel wordt door DE OUDERENLIJN weggenomen. Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 kunt u dat uitproberen. Veilig, laagdrempelig, gratis, en je hoeft er de deur niet voor uit. En wanneer u dat bevalt kunt u er zich op abonneren (€ 15 p.m.) om de contacten na 15 februari voort te zetten. 

Hoe werkt het?

  • U schrijft in  via www.aanmelden.deouderenlijn.nl of u belt naar KBO Brabant via  073 6444 066. U hoeft geen lid van de KBO of andere ouderenorganisatie te zijn. Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en op welke tijden u graag telefonisch contact wil met andere deelnemers; 
  • De Ouderenlijn belt u en een andere deelnemer met gelijke interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en verbindt u met elkaar door;
  •  Na het gesprek tussen u beiden kunt u aangeven aan De Ouderenlijn of het gesprek al of niet naar uw tevredenheid is verlopen en De Ouderenlijn zorgt er voor dat u vaker - of helemaal niet meer - met elkaar wordt doorverbonden..

Op deze manier kunt u fijne telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst vriendschappen aangaan.  De meeste mensen vinden het in het begin nog wel spannend, maar vooral ontzettend leuk. Het scheelt dat je weet dat degene aan de andere kant van de lijn in eenzelfde soort situatie zit.
Bovendien verbindt De Ouderenlijn de bellers als het kan en de interesses overeenkomen door met mensen in hetzelfde postcodegebied. Zo is er een redelijke kans dat u iemand uit uw directe omgeving aan de telefoon krijgt, En komt het er misschien van om elkaar ook eens in het echt te ontmoeten.

U zoekt contact?

Aan de proef van De Ouderenlijn deden 350 ouderen mee. Maar liefst 90% bleek voor een gesprek thuis te blijven. De behoefte aan een gezellig gesprek is groot. Als dat ook voor U geldt, meldt u zich dan aan. Je wordt na je inschrijving gebeld en je hoeft alleen nog maar op te nemen. Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. Mocht u meer informatie willen, kijk dan op www.deouderenlijn.nl

Succes!

 

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.