PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vanwege enkele publicaties in de krant over beroving van ouderen, is het misschien goed onderstaande tips nog eens goed door te nemen.

10 tips voor meer veiligheid thuis

 1. Het lijkt een open deur, maar toch: verstop huissleutels nooit onder de deurmat of plantenbak.
 2. Zorg voor buitenverlichting, zoals een sensorlamp die aangaat als iemand in de buurt komt.
 3. Laat sleutels niet aan de binnen­kant van de deur zitten. Via de brievenbus of een ingeslagen ruitje kunnen dieven dan makkelijk de deur openen.
 4. Schaf een kluisje aan voor kostbaarheden en belangrijke documenten.
 5. Woont u als vrouw alleen? Laat dat liever niet blijken op het naambordje. Dus niet: G. de Boer-van Straten, maar: G. de Boer.
 6. Laat nooit onbekenden binnen, ook niet als ze zeggen van de thuiszorg of ’t elektriciteitsbedrijf te zijn.
 7. Met een kierstandhouder op de deur kunt u veilig spreken met ­iemand die aan de deur staat.
 8. Installeer een spionnetje in de deur of een intercom met camera, zodat u kunt zien wie er aanbelt.
 9. Op vakantie? Laat de gordijnen open, sluit lampen en/of de radio aan op een tijdschakelaar, en laat de brievenbus legen door buren.
 10. Spreek geen boodschap in op uw voicemail of het antwoordapparaat zoals ‘ik ben niet thuis’ of ‘wij zijn op vakantie’.

10 tips voor meer veiligheid op straat

 1. Stop uw geld in een binnenzak of in een plat halstasje.
 2. Neem niet meer contant geld mee dan u nodig hebt.
 3. Verlaag de opnamelimiet op uw bankrekening en het bedrag dat u rood mag staan. De schade blijft dan beperkt als uw pinpas gestolen wordt.
 4. Laat als het kan uw tas thuis.
 5. Tas toch mee? Draag hem aan de kant van de huizen, zodat hij niet weggerukt kan worden door bijvoorbeeld een scooterrijder.
 6. Stop in uw tas geen huissleutels, agenda of identiteits­bewijs waarop uw adres staat.
 7. Neem ’s avonds de veiligste route: goed verlicht, overzichtelijk, bewoond en goed bestraat.
 8. Doe bij verlies of diefstal van geld en spullen altijd aangifte bij de politie.
 9. Loop rechtop en kijk rustig om u heen. Mensen die zelfverzekerd overkomen, zijn minder aantrekkelijk voor een dief.
 10. Volg een weerbaarheids­training.

Bron(nen):

 • Plus Magazine

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.