PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De gemeente heeft een belangrijke taak in het bieden aan hulp aan burgers. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) kunnen burgers die zorg, hulp of hulpmiddelen nodig hebben daarvoor aankloppen bij de gemeente. Die onderzoekt vervolgens welke ondersteuning nodig is. Bij dat onderzoek heeft de aanvrager recht op bijstand door een cliëntondersteuner.

KBO Brabant leidt cliëntondersteuners op om ouderen met een WMO-vraag bij te staan. Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (dat zijn de samenwerkende ouderenorganisaties binnen Geldrop-Mierlo) biedt deze hulp ook aan voor de senioren in onze gemeente. Daarom zoeken we vrijwilligers voor de functie van cliëntondersteuner.
Onze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis, onafhankelijk van andere organisaties en van de gemeente, maar in samenspraak met Seniorenbelangen.

Wat doet een cliëntondersteuner?
- samen met de cliënt, eventuele mantelzorger en het verdere sociale netwerk van de cliënt op zoek gaan naar een geschikte oplossing voor de hulpvraag
- ondersteunen van de cliënt voorafgaand aan- , indien gewenst bij – en na het doen van een Wmo-melding
- ondersteunen bij het onderzoek (“het keukentafelgesprek”)
- bewaken van de verslaglegging en het proces

Wat krijgt de vrijwilliger?
- een tweedaagse cursus op hbo-niveau
- periodieke bijscholing
- begeleiding
- interessant en voldoening gevend vrijwilligerswerk

Als u:
- beschikt over sociale vaardigheden,
- affiniteit hebt met (zorg-vragende) ouderen,
- in staat bent ambtelijke taal te begrijpen en te vertalen voor uw cliënt,
- goed kunt samenwerken met andere organisaties en het netwerk van de cliënt,
- in staat bent de balans te vinden tussen de belangen van de cliënt, diens netwerk en de maatschappij/samenleving,
- enige interesse heeft in juridische stukken, verordeningen, wetgeving en informatie daarover op hbo–niveau,
- minimaal 4 uur per week beschikbaar bent voor het vrijwilligerswerk,

……..dan bent u van harte welkom als onze nieuwe vrijwilliger. Graag vertellen wij u meer daarover in een persoonlijk gesprek.

Neem contact op met Ria Weel, van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, 040 737 0228

SENIORVRIENDELIJK ZIEKENHUIS

logo SeniorvrZkh 2017 2018 1Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Vanaf woensdag 11 oktober 2017 voeren 63 ziekenhuizen in Nederland het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Dit zijn er drie meer dan twee jaar geleden. Zestien ziekenhuizen raakten het keurmerk kwijt.

Kwaliteitseisen

Er zijn veertien verschillende kwaliteitseisen waarop 114 ziekenhuizen (93% van alle ziekenhuizen) zijn beoordeeld. Die kwaliteitseisen worden elke twee jaar zwaarder. Als absolute voorwaarde geldt de aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team. Een ander criterium is bijvoorbeeld goede overdracht na ontslag. Een nieuw criterium betreft het betrekken van de oudere patiënt bij het behandelbeleid. En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.
Eén vast spreekuur voor de oudere patiënt gedurende het gehele behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle ziekenhuizen.

Ook het St. Anna Ziekenhuis mag zich opnieuw seniorvriendelijk noemen.

Ze behaalde de maximale score op de aspecten aandacht voor zorg in de laatste levensfase en de betrokkenheid van de cliëntenraad. Uitstekend scoorde het ziekenhuis op toegankelijkheid, gastvrije ontvangst en inrichting, specifieke maatregelen voor ouderen en afstemming met huisarts, thuiszorg en verpleeghuis.

 

Ziekenhuis Top 100

Het St. Anna Ziekenhuis heeft in de jaarlijkse AD ZiekenhuisTop100 van 3-11-2017, landelijk de 9e plaats behaald. Deze ranglijst biedt inzicht in de prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland. Een top 10 positie betekent een hoge score ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening.

De Ziekenhuis Top 100 is dit jaar tot stand gekomen op basis van 36 criteria, waaraan het AD scores heeft toegekend. De Ziekenhuis Top 100 maakt gebruik van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Ga voor meer informatie naar www.ad.nl.

Het St. Anna Ziekenhuis scoort in de volle breedte goed en bovengemiddeld goed op het gebied van behandeling van borstkanker, hartritmestoornissen en medicatiecontrole. Ook de kwaliteit van de verpleging is goed. De controle op ondervoeding en pijn is goed geregeld.

Voor de goede zorg van borstkanker ontving het St. Anna Ziekenhuis van de Nederlandse patiëntenorganisatie eerder het bijbehorende kwaliteitskeurmerk, zijnde het roze lintje.

 

Gastvrij ziekenhuis

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem om de gastvrijheidszorg in zorginstellingen te meten. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Hiermee wordt de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten verbeterd.
Het St. Annaziekenhuis deed daar dit jaar voor de eerste keer aan mee en behaalde op 16 november 2017 met 4 sterren meteen de tweede plek in de categorie Ziekenhuizen. Alleen de nummer 1 bij de ziekenhuizen kreeg 5 sterren. 
In het juryrapport krijgt de ambinace van het St. Annaziekenhuis een hoge score. Daarnaast worden de openheid van medewerkers en het aantal vrijwilligers als pluspunt gezien. De auditoren spreken van hoge kwaliteit en zeer goede service.

Ook de locatie Berkenheuvel van Ananz

viel in de prijzen; deed ook voor de eerste keer mee en werd tiende in de categorie verpleging en verzorging. De jury roemt het respect en de aandacht die zowel cliënten als bezoekers van Berkenheuvel ontvangen. Dit zorgt in hun ogen voor een gevoel van geborgenheid. De buitenruimten en lekkere maaltijden worden als positief ontvangen en ook het gedreven management wordt als pluspunt genoemd.


Slaapcentrum St. Anna

Sinds 2004 houdt de ApneuVereniging (Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu) elk jaar een onderzoek onder patiënten naar hun ervaring met de klinieken. Ruim 5000 patieneten deden mee.
Als beoordeling worden sterren toegekend aan de ziekenhuizen en slaapklinieken, die bovengemiddeld presteren. Het slaapcentrum van het St. Annaziekenhuis behaalde in oktober 2017 de maximale score van vijf sterren! Hierdoor behoort het slaapcantrum te Geldrop tot de topklinieken in Nederland voor slaapapneu.