PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor eigen woningbezitters is er de mogelijkheid om op basis van de overwaarde van hun woning extra inkomen te verwerven zonder het huis te verkopen en zonder allerlei beperkende voorwaarden.
Hoe? Door gewoon een normale hypotheek dan wel een verzilver-hypotheek af te sluiten.
Voor wie een redelijk inkomen heeft is een gewone hypotheek de goedkoopste oplossing.
Hoeveel u kunt lenen hangt van uw inkomen en de overwaarde van uw woning af.
Het bedrag wordt ineens uitbetaald.
Voor gepensioneerden met een lager inkomen is er de verzilverhypotheek.
Die wordt veelal uitbetaald in maandelijkse bedragen. De schuld wordt afgelost bij verkoop van de woning of na overlijden van de langstlevende partner.
De banken regelen het zodanig dat de schuld niet hoger wordt dan wat het huis opbrengt. En de nabestaanden dus niet met een schuld blijven zitten. Ook is er door bedoelde afspraak geen risico van gedwongen verkoop omdat de schuld te hoog oploopt.
De rente is niet aftrekbaar wanneer u het geld voor het ophogen van het inkomen gebruikt en bijvoorbeeld niet voor het levensloopbestendig maken van uw woning. Want ook dat kan en daar zou u een verhuizing mee kunnen uitsparen.
Kortom: u kunt op deze manier zonder risico extra inkomen verwerven
Het enige wat je negatief zou kunnen noemen is de hoogst waarschijnlijke daling van de netto-verkoop-opbrengst van uw woning zolang de hypotheek niet is afgelost. Ook afhankelijk overigens voor welke hypotheekvorm je hebt gekozen: annuïteit of aflossingsvrij. In dit laatste geval geldt dat het aflossingsvrije deel niet hoger mag zijn dan de helft van de overwaarde.
Waar u rekening mee moet houden is dat er aan het verstrekken van bedoelde hypotheek een adviesgesprek met de bank vooraf gaat (rond de € 1000) en uiteraard dient er een taxatie van de woning plaats te vinden.
Mocht u een dergelijke inkomensverhoging overwegen, steek dan uw licht niet alleen bij uw eigen bank op. Vergelijk de mogelijkheden van verschillende banken.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging bij de PVGE kan worden samengevat in recreatieve dienstverlening en sociale dienstverlening.

De recreatieve dienstverlening (clubs, evenementen enz.) is bij iedereen bekend. Onze activiteiten op het gebied van sociale dienstverlening zijn niet zo zichtbaar. Deze sociale dienstverlening krijgt evenwel in toenemende mate aandacht. Dat is dringend nodig omdat de voorzieningen voor senioren onder grote financiële druk staan en steeds meer worden afgebouwd. Seniorenverenigingen, zoals de PVGE, dienen te doen wat in hun vermogen ligt om de nadelige kanten van de ons opgelegde participatiemaatschappij zo klein mogelijk te houden. Omdat de PVGE een grote groep senioren vertegenwoordigt, is zij een geaccepteerd gesprekspartner voor de gemeente en kan daar aangeven waar voorzieningen voor senioren ontoereikend dreigen te worden. Ze kan dus een belangrijke rol op lokaal niveau spelen.

 

Hoe dicht staan we bij onze gemeente?

We zijn lid van de PVGE. Die werkt weer samen met andere seniorenbonden (KBO, Kersenplukkers, ANBO) in de stichting Senioren Belangen. Zowel in de gemeente Geldrop-Mierlo als in Heeze-Leende spreekt Senioren Belangen enkele keren per jaar met de wethouder over seniorenzaken in de gemeenten. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met gemeenteambtenaren. Er zijn allerlei werkgroepen waarin deze gesprekken voorbereid en waarin PVGE-leden zijn betrokken.

Ook in de wettelijke verplichte WMO-raden zijn de stichtingen Senioren Belangen vertegenwoordigd om de stem van senioren te laten horen. Dat dit helpt blijkt wel uit het belang dat gemeentebestuurders er aan hechten om met ons te willen samenwerken. Bovendien zijn bestuurders er zich van bewust dat seniorenverenigingen met hun vele vrijwilligers een onmiskenbare schakel zijn in het leefbaar houden van onze samenleving.

 

Hoe realiseren we belangenbehartiging?

Senioren Belangen (waarin de PVGE is vertegenwoordigd) levert gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentebesturen of aan plaatselijke instellingen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor senioren. Voor specifieke taken zijn aparte commissies ingesteld, waaraan vaak PVGE-leden deelnemen. Onder de vlag van Senioren Belangen zijn bovendien seniorenadviseurs (de zogenaamde VOA's) actief. Iedereen uit de betreffende gemeente kan bij hen terecht voor ondersteuning van ambtelijke correspondentie, formulieren, ingewikkelde procedures of wat dan ook.


Op regionaal en provinciaal niveau is de hoofdvereniging van de PVGE fors vertegenwoordigd in de Centrale Commissie Belangenbehartiging. In deze commissie, waarin vertegenwoordigers van alle afdelingen elkaar regelmatig ontmoeten, worden praktijkervaringen en ideeën op het terrein van belangenbehartiging uitgewisseld. Via de hoofdvereniging maken we ook deel uit van de VBOB (vereniging Bonden Overleg Brabant). Hierin participeren naast PVGE alle ouderenbonden die in Brabant actief zijn.

De VBOB voert in nauwe samenwerking met de provincie projecten uit voor alle oudere Brabanders.


Op landelijk niveau is onze vereniging aangesloten bij de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden. In deze Federatie werken de verenigingen van Philipsgepensioneerden (circa 16.000 leden) samen. De Federatie is lid van de landelijk opererende Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). Daarin wordt op landelijk niveau samengewerkt met een groot aantal andere verenigingen van gepensioneerden. Via dit samenwerkingsverband tracht men de belangen van alle gepensioneerden (dus ook van diegene die een pensioenuitkering van een ander bedrijf of instelling dan Philips krijgen) te behartigen door bijvoorbeeld kontakten met politieke partijen maar ook met deskundigen binnen de overheid.

Op het gebied van ‘zorg’ zijn via de Federatie afspraken gemaakt met het Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), waardoor voor alle leden van de PVGE (via de Federatie) de mogelijkheid bestaat een basisverzekering met relatief hoge korting en een pakket aanvullende verzekeringen met uitstekende condities en zonder instapbeperkingen, af te sluiten. Verder kunnen alle PVGE-leden via de Federatie een kooppas voor de MyShop winkel krijgen. Bovendien krijgt u 50% korting op de entreeprijs van het Philips museum aan de Emmasingel in Eindhoven op vertoon van uw PVGE-pas.