PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Eerste lustrum Kees van Es-trofee

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 vierden de bridgeclubs van de PVGE het eerste lustrum van de Kees van Es-drive, een middag tussen de twee zusterbridgeclubs uit Heeze en Geldrop.
Dit maal viel de organisatie te beurt aan 'Op Dreef' en de zaal werd op tijd in orde gemaakt om de strijd (gezelligheid voorop) aan te gaan.
Om 13.00 u kon men terecht en met een kopje koffie of thee met vlaai werd de middag begonnen.

Er deden in totaal 56 deelnemers mee, helaas was het overlijden van Evert van der Klift een behoorlijke gemis, hij en zijn vrouw Roelien hadden zich aangemeld om mee te doen.
Ook door ziekte moesten een aantal mensen verstek laten gaan.

Er werden die middag 24 spellen gespeeld verdeeld over zes ronden en de uitslag werd ingevoerd in de kastjes die 'Op Dreef' reeds enige jaren in gebruik heeft. Zo hebben de mensen van '‘t Overslag' ook kennisgemaakt met dit computerprogramma. Er deden zich geen problemen voor want de wedstrijdleiders hadden in de eerste ronde een paar van Geldrop en een paar van Heeze met elkaar ingedeeld.

De organisatie gaat altijd gezamenlijk: voor Geldrop neemt Ans Averink het leeuwendeel op zich en voor Heeze doet Riekje van Hofweegen dat.
Wedstrijdleiders zijn Tineke Mink, met hulp van Henk van Egmond en Truus Maas, helaas moest Truus zich door ziekte van haar man afmelden.

Een gezellige middag volgde,met als winnaars het echtpaar Gerry en Kees van de Kerkhof van 'Op Dreef'. Zij ontvingen (voor de tweede keer!) de Kees van Es-trofee. Daarna volgde nog een uitgebreid chineesbuffet.

Om 18.30 u. moest de zaal weer beschikbaar zijn voor een andere activiteit en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Volgend jaar is de beurt weer aan '‘t Overslag' om de Kees van Es-drive te organiseren.

Joke Peddemors
voorzitter 'Op Dreef'

 

Kerst 2018

Kerst2018Dankzij deze groep van vrijwilligers van onze bridgeclub zijn wij er weer in geslaagd om op donderdag 20 december 2018 onze jaarlijkse kerstviering tot een geweldige middag te maken. Helaas ontbreken een paar mensen op de foto.
Ook een aantal mensen van de Dreef, het wijkcentrum dat onze thuisbasis is, staat ons elk jaar met raad en daad en handen bij omdat dit anders niet lukt.

De middag begon om 13.00 uur met een heerlijk voorgerecht, de mensen hadden de keuze tussen vlees en vis zelf gemaakt.
Na het voorgerecht werd door An van Overbruggen een bridgegedicht voorgelezen gevolgd door een passend kerstverhaal.
Het hoofdgerecht met vis/kip en vlees werd uitgeserveerd door de vrijwilligers zodat iedereen een lekkere portie van zijn/haar keuze op het bord kreeg.
Daarna bracht Ans Averink het verhaal van herder Jan op haar karakteristieke manier.
Na een dubbeltoetje en nog koffie of thee was troubadour Henk Dielis gevraagd om een aantal kerstliederen ten gehore te brengen.
Met de tekst op het grote scherm kon iedereen die maar een beetje zingen kon, meedoen, zodat de conclusie getrokken kon worden: kunnen we straks niet meer bridgen dan hebben we een groot koor achter de hand.

Om ongeveer 16.00 uur was de middag afgelopen nadat de mooie kerststukjes gemaakt door Mieke en Loekie, waren verloot.
Er werd die middag niet gebridged maar iedereen genoot van een heerlijke middag.
Nadat de voorzitter alle vrijwilligers van de Dreef en van Op Dreef had bedankt keerden wij tevreden huiswaarts.

---------------------------------------------------

 

Derde keer Kees van Es-trofee

KvE171Op vrijdag 24 maart 2017 vond voor de derde keer een uitwisseling plaats tussen de twee bridgeclubs van de PVGE Geldrop-Heeze in De Dreef te Geldrop, de thuishaven van bridgeclub “Op Dreef”.
’t Overslag uit Heeze kwam met 16 paren alsook Op Dreef, zodat met zestien tafels werd gespeeld om de hoogste eer. De inzet waren dit maal paaseitjes en het paar dat op het einde van de middag de meeste eitjes had werd dan ook de winnaar van de Kees van Es trofee.
Het hele festijn begon om 13.00u. met koffie of thee met een stuk gebak, daarna werden de degens gekruist gedurende 5 rondes van elk een half uur.KvE172

Om 16.00 u waren de winnaars bekend, dit maal een paar uit Heeze, Anneke Groenveld en Anne Veldkamp hadden de meeste eitjes verzameld en zij konden ook de trofee mee naar Heeze nemen.
De middag werd afgesloten met een geweldig chinees buffet, het was een gezellige ontspannen middag.
Met dank aan de wedstrijdleiders Truus en Tineke en aan de organisatoren Ans en Riekje en iedereen die heeft meegeholpen werd de middag rond 19.30 u afgesloten.
Wellicht tot volgend jaar en dan weer in Heeze.

Joke Peddemors

Kerstfeest 2016

 Kerst2016a

Op donderdag 22 december 2016 vierde Bridgeclub 'Op Dreef' haar jaarlijks terugkerend Kerstfeest. Een overweldigend succes ondanks het feit dat het ten opzichte voor voorgaande jaren een soberder feest moest worden in verband met met de financiën. De aanschaf van nieuwe bridgescorekastjes ligt daaraan ten grondslag.
Dat zo’n middag niet zomaar gerealiseerd kan worden getuigt bovenstaande foto van het hele team vrijwilligers dat vanaf iets voor tien die ochtend hieraan mee geholpen heeft. Onder aansturing van Ans Averink is de hele klus toch weer geklaard voor zo’n 60 leden en een aantal medewerkers van de Dreef. Zonder die medewerkers/vrijwilligers kunnen wij niet op zo’n dag. Om half een kon ieder zijn/haar plaats aan de prachtig gedekte tafel innemen.
Mieke en Loekie hebben voor de prachtige kerststukjes gezorgd. Het overige team van keukenprinsessen bestond uit Ans, Mia, Vera, Jopie, Nel, Ria, Joke vd W. en Gerrie en namens de Dreef: Ger, Alma, Loes en Lies.Kerst2016b
Bert Averink heeft ook zijn bijdrage geleverd door hand en spandiensten te verlenen.
Tineke Mink begeleidde de opvolgende bridgemiddag en Joke P. heeft een aantal foto’s gemaakt.
Met al deze mensen is een geslaagde kerstviering tot stand gekomen.

 

Bridge houdt jong

Dat bridgen jong houdt getuigt deze foto van drie kranige 90-jarige dames van bridgeclub “Op Dreef”, de bridgeclub van de PVGE, vereniging voor senioren Geldrop-Mierlo.
Links op de foto Truus Meulendijks jarig in januari, in het midden Riet Eijsvogel en rechts Mia van der Sanden, beiden jarig in april.

 Jarigen

Elke donderdag spelen zij het spel in de Dreef met elk een andere partner. In de bloemetjes gezet hebben zij inmiddels hun verjaardag gevierd. Wij hopen ze nog lang in ons midden te hebben.

Bridgeclub “Op Dreef”

 

Leden van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de bridgeclub ‘Op Dreef’ op 28 januari 2016 zijn drie leden benoemd tot lid van verdienste vanwege hun jarenlange inzet voor de club.

JubDreef

Van links naar rechts, Tineke Mink, Henk van Egmond en Ans Averink

.
Joke Peddemors, voorzitter

 

25 jaar Bridgeclub ‘Op Dreef’

Als ooit het uitgangspunt van deze bridgeclub “GEZELLIGHEID IS TROEF” werd ingevuld dan was het wel op donderdag 17 december 2015. Onder prachtige weersomstandigheden werd het zilveren jubileum gevierd. In de Kasteelhoeve in Geldrop werd gebridged en thee of koffie gedronken met iets lekkers. Daarna werd het glas geheven op het verleden en de toekomst gevolgd door een prima diner.
Het was bijzonder gezellig. Het diner werd opgeluisterd door prachtig harpspel. Zowel klassieke als moderne muziek werd ten gehore gebracht. Een bijzondere gebeurtenis.
Tijdens het diner zong Cees van de Kerkhof op verzoek nog enkel speciale liedjes die spontaan werden meegezongen en Harry Lefferts liet ook nog enkele leuke anekdotes uit het verleden de revue passeren. Vooral de leden van het eerste uur genoten hoorbaar.
Door voorzitter Joke Peddemors werden de leden van het eerste uur in de bloemetjes gezet en er waren lovende woorden voor de het organisatiecomité. Terecht – want het was een heerlijke dag. GEZELLIGEHEID WAS TROEF – opnieuw !

 

De club waar gezelligheid troef is

mrt2015

Bridgeclub Op Dreef is opgericht op 13 december 1990 (dat is dus dit jaar 25 jaar geleden!). De club heeft momenteel 70 enthousiaste leden, die elke donderdagmiddag van 13.15 tot 16.30 uur in twee lijnen (A en B) sportief de degens kruisen.

Behalve competitie worden er door het jaar nog feestelijke kerst- en paasdrives georganiseerd en een voorjaarsdrive met diner ergens in Geldrop of omstreken.

Er wordt gespeeld in de prachtige zaal van Wijkcentrum De Dreef (de voormalige Petrus en Pauluskerk) bij het Winkelcentrum De Coevering in Geldrop.
De contributie bedraagt (in 2016)  € 40,– per persoon per jaar.
Contact: wedstrijdleiders Henk van Egmond, 040 285 1140 en Tineke Mink, 040 285 4153.

 memorial Cees van Es

PVGE-bridgedrive “Op Dreef” – “ ’t Overslag”

Op 20 maart jl. is in De Dreef te Geldrop de eerste gezamenlijke bridgedrive tussen de twee clubs van de PVGE, te weten “Op Dreef” uit Geldrop en “’t Overslag” uit Heeze gespeeld.

Het initiatief voor deze drive komt van ongeveer anderhalf jaar geleden waar op de vrijwilligersdag van de PVGE-leden iemand het idee opperde eens een gezamenlijke drive te organiseren.

bekermrt2015De eerste contacten verliepen tussen beide clubs na de zomer van 2014 tussen Ans Averink en Kees van Es, helaas kwam het er niet van want Kees werd ziek en overleed.

Op zo’n moment  staan de hoofden niet direct naar een bridgedrive, maar dit vroege voorjaar kwamen de contacten tussen beide clubs opnieuw tot stand.

In het Bestuur van “Op Dreef” werd een en ander overlegd en spontaan werd toen gezegd “dan noemen we dat de Memorial Kees van Es”.

Kees was in het verleden zeer actief voor “Op Dreef”. Hij was jaren
penningmeester, wedstrijdleider en medeorganisator van de Bridgeweekeinden en de voorjaarsdrives. In Heeze was Kees tot het laatst actief als wedstrijdleider.

Welnu, het was duidelijk en iedereen was het over eens dat ter herinnering aan Kees deze drive zijn naam mocht dragen. Uiteraard is dit even overlegd met Truus, zijn vrouw.

Een beker met een plaatje erop, een bloemetje voor de beste spelers, de inzet van de wedstrijdleiders Tineke en Truus en de organisatoren Ans en Riekje en de vrijwilligers van de Dreef waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde middag, die werd afgesloten met een geweldig Chinees-Indisch buffet.

De beste spelers van de middag, Gerrie en Cees van de Kerkhof, boden spontaan de gewonnen beker aan Truus van Es aan.

Volgend jaar gaat ‘t Overslag dit succesvolle initiatief voortzetten met een gezellige middag in ‘t Perron in Heeze.

Besturen Op Dreef en ‘t Overslag

 

Thera de Groot: Lid van Verdienste

thera de groot

Op de onlangs gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van de Bridgeclub “Op Dreef” is mevrouw Thera de Groot met algemene stemmen benoemd tot Lid van Verdienste van deze club.
Ze heeft deze bijzondere ‘schouderklop’ te danken aan haar vele werk voor de bridgeclub en dan met name voor haar sociale instelling.
Praktisch vanaf de oprichting van de club, ruim 20 jaar geleden, heeft zij zich geroepen gevoeld om de leden die tijdelijk door ziekte niet aanwezig konden zijn te bezoeken met een bloemetje. Een gebaar dat altijd erg gewaardeerd werd en wordt. Verder heeft ze vele jaren als lid van de Evenementencommissie medewerking gegeven om de bijzondere bridgemiddagen ‘couleur’ te geven.
De oorkonde die bij deze benoeming hoorde was nog niet klaar. Een excuus van de voorzitter werd door Thera treffend beantwoord met: “Ik doe het voor de mensen en niet om een oorkonde te ontvangen – laat maar…”

9 november 2013

De gemiddelde leeftijd van onze bridgers

Toen ik 18 jaar geleden, als 52-jarige, lid werd van bridgeclub “Op Dreef”, die toen ongeveer vier jaar bestond, waren er ongeveer 55 leden. Zowat allen gepensioneerd. Toen ik vorige week donderdagmiddag eens rond keek terwijl ik dummy was, zag ik toch zeker 25 mensen die ik al vanaf het begin kende. Ik zat me toen af te vragen, wat zou de gemiddelde leeftijd van deze club zijn? Ik heb toen bedacht om dat eens te gaan peilen.
Een doosje beplakt met aluminiumfolie, een gleuf erin gemaakt, briefjes uitgedeeld, zodat de leden er hun leeftijd anoniem op konden schrijven, opgeteld, gedeeld door 68, en daar had ik de uitslag: 77,16.
Er waren meer mensen benieuwd naar de uitslag, dus besloot ik om er een soort quizje van te maken. Opnieuw het doosje gebruikt, briefjes uitgedeeld, maar nu met namen op de briefjes, en hadden de leden de gelegenheid om de gemiddelde leeftijd te raden.
Er mochten twee cijfers achter de komma, om te voorkomen dat er teveel met de zelfde uitslag zouden zijn. Voor de winnaar heb ik een goede fles wijn gekocht. De winnares van de quiz was Mieke Kuilman, ze heeft 77,35 geraden.
Dat het een gezellige club is bewijst wel hoe lang mensen al lid zijn. Ik bridge nu al achttien jaar met de zelfde partner. Hij is 83, en er is in die 18 jaar tussen ons niet één onvertogen woord gevallen. Het is misschien ook leuk om te weten dat het jongste lid momenteel 61 jaar is en het oudste lid 88. Er zijn 6 personen onder de 70 jaar, 34 personen tussen de 70 en 80 jaar en 28 personen boven de 80 jaar!

Waar vind ik een activiteit waar ik aan mee zou willen doen?

Als lid van onze PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, kunt u niet alleen lid worden van al onze clubs, maar ook van die van alle andere PVGE-verenigingen. Door op onderstaande namen te klikken, ziet u meteen waaruit u kunt kiezen.

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Best
Eindhoven
Helmond
Nuenen
Son en Breugel
Veldhoven

Maar ook buiten de PVGE zijn er veel interessante mogelijkheden. U zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken in de informatiegids van onze gemeente en in die van de omringende gemeentes.U vindt ze door op onderstaande links te klikken.

Geldrop-Mierlo
Heeze-Leende
Helmond
Eindhoven
Nuenen

(In de gidsen kunt u bladeren door met de muis helemaal naar de zijkant van het scherm te gaan. Dan verschijnt een pijltje waarop u kunt klikken).