PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Jeu de boulesclub ’t Buutje is op zoek naar nieuwe leden

Waarom jeu de boules?
• Je kunt het op alle leeftijden spelen
• Je bent op een prettige manier in beweging
• Het is gemakkelijk te leren
• De materiaalkosten zijn minimaal
• Het leidt vanzelf tot sociale contacten

Onze spelvormen
Er wordt gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit twee of uit drie personen. Bestaat het team uit twee personen dan speelt iedereen met drie ballen. Bestaat het team uit drie personen dan speelt iedereen met twee ballen. Er wordt dus maximaal met zes ballen per team gespeeld.
Een partner is niet nodig. We spelen telkens in een andere samenstelling.

De contributie bedraagt circa € 65,- per jaar.
Lidmaatschap van de PVGE is verplicht. Ook niet ex-werknemers van Philips kunnen lid worden van de PVGE.

't Buutje speelt iedere maandag- en donderdagmiddag, steeds van 13.25 tot 16.30 uur in de Jeu de Bouleshal, Linze 11, Geldrop.
Kom gerust een keer kijken, speel mee …. En word lid van een leuke, gezellige club!!

Heel belangrijk; wij spelen in de hal en wanneer het weer het toelaat buiten. Dus 52 weken per jaar actief.

Inlichtingen of aanmelden bij Annie Verkennis, 040  285 2296

 

Cubkampioenschap d.d. 3 juni 2019
SAM 2390

Maandag 3 juni jl. vond het clubkampioenschap van ’t Buutje plaats. Gelukkig was het mooi weer (en niet zo heet als de zondag ervoor met 30 graden!) en daardoor konden we nu heerlijk buiten spelen.
Er hadden zich 30 leden ingeschreven. Dat was een beetje jammer, want nu moest er elke ronde ook een keer met zessen gespeeld worden.

Zoals gewoonlijk was Louis Boon weer bereid de stand bij te houden en trad hij op als scheidsrechter als het onduidelijk was welke bal lag. Uiteraard weer naar volle tevredenheid, maar we zijn niet anders van hem gewend.

Annie en Theo Verkennis waren onlangs 50 jaar getrouwd en dat wilden ze ook met de leden van de club vieren: we werden getrakteerd op koffie/thee met gebak. Dat werd uiteraard ook zeer gewaardeerd. Verder had Annie het weer prima verzorgd met hapjes. Waarvoor opnieuw veel dank.

De uitslag van de wedstrijden is als volgt:
Eerste prijs met de wisselbeker was voor Annie Bijsterveld met drie gewonnen wedstrijden met 27 punten
Gedeelde teede prijs: Maria Kwee met drie gewonnen wedstrijden en 18 punten en Marietje v.d. Hoorn met drie gewonnen wedstrijden en 18 punten
Derde prijs: Anneke v.d. Weide met drie gewonnen wedstrijden en 15 punten.
Lies Huizinga moest de beker dus afstaan aan Annie Bijsterveld, maar werd wel vijfde met drie gewonnen wedstrijden en 14 punten.
Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagde middag,
met dank aan de organisatie!

Klik op onderstaande foto om meer te zien van deze middag.

Lies Huizinga

 

Kerst2018 

Op maandag 13 december jl. hadden we ons jaarlijks Kersttoernooi. Er deden 32 leden mee aan de wedstrijden. Dus mooi alle acht banen vol.
Het was weer een gezellige middag met lekker kerstbrood, en hapjes. Peter Toemen, onze hoffotograaf, zorgt er weer voor dat de foto’s die hij tijdens het toernooi heeft gemaakt, op de site van de PVGE Geldrop-Mierlo worden gezet!
Jan de Goede speelde tijdens de pauzes op zijn accordeon, wat een leuke bijdrage aan de sfeer was. Waarvoor dank!
SAM 2366
De uitslag was als volgt:
Eerste prijs:    Peter Woodward met drie gewonnen wedstrijden en 28 punten
Tweede prijs: Karel Martens met drie gewonnen wedstrijden en 19 punten
Derde prijs:    Lena Maas met drie gewonnen wedstrijden en ook 19 punten
Vierde is geworden, zonder prijs, Theo van Veen met drie gewonnen wedstrijden en 15 punten.
En vijfde met drie gewonnen wedstrijden was Annie Bijsterveld.

Annie van Gog had weer voor een bloemstuk gezorgd. Chapeau!
Gelukkig is Louis Boon weer voor scheidsrechter en teller opgetreden, waarvoor veel waardering en dank!
We kunnen dus weer terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag, met veel dank aan de organisatie. Annie Verkennis heeft prima gezorgd voor alle hapjes en dergelijke, waarvoor ook hartelijke dank.

Klik op onderstaande foto om nog meer van dit kersttoernooi te zien: (Als je op het driehoekje boven de foto klikt, krijg je een diaprojectie).

--------------------------------------------

Hoog bezoek

 burgemeester

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2018 met burgemeester Berry Link heeft Antoon Bijsterveld als voorzitter van de JBC ’t Buutje hem uitgenodigd om eens langs te komen tijdens het boulen op maandag- of donderdagmiddag. Hij beloofde daar gehoor aan te geven.
Enige tijd geleden werd er gebeld door de secretaresse van de burgemeester dat hij graag op een maandagmiddag langs wilde komen. Maandag 16 juli jl. was het dan zover. Hij kwam aangefietst en bleef (ondanks de hitte) de hele middag. Hij gooide mee een balletje op en tijdens de pauze liet hij zich uitgebreid informeren over het wel en wee van onze club.

Jammer genoeg waren maar weinig leden hier getuige van, omdat de meesten wegens het warme weer thuis waren gebleven.

Lies Huizinga

 

Kersttoernooi 2017IMG 2007

Op maandag 18 december jl. hadden we ons jaarlijks Kersttoernooi. Er deden 28 leden mee aan de wedstrijden. Marieke van Grootel deed niet mee, maar kwam wel de hele middag kijken! Later kwam ook Els Draisma nog kijken. Ook zij kon niet meedoen, maar vond het leuk om toch even te komen. Erg fijn dat we zulke enthousiaste leden hebben.

Aanvankelijk zou Annie Verkennis niet meedoen, omdat ze dan gemakkelijker zou kunnen zorgen voor de hapjes, maar als ze wel meedeed was het aantal juist mooi om met 7 teams met vieren te spelen.

Het was weer een gezellige middag met lekker kerstbrood en hapjes. Peter Toemen, onze hoffotograaf, zorgde er weer voor dat de foto’s die hij tijdens het toernooi heeft gemaakt, op de site van de PVGE Geldrop-Mierlo worden gezet !

De uitslag was als volgt:
Eerste prijs: (wederom) Jan Zwegers met drie gewonnen wedstrijden en 28 punten
Tweede prijs: Hillie van Zanten met drie gewonnen wedstrijden en 22 punten
Derde prijs: Harrie van Gog met drie gewonnen wedstrijden en 18 punten
Vierde is geworden, zonder prijs: Piet Sanderse met drie gewonnen wedstrijden en 10 punten. Verder had niemand drie wedstrijden gewonnen!
Annie van Gog had weer voor een bloemstuk gezorgd: een voor de winnaar en nog een extra voor Marieke, omdat de club het zo fijn vindt dat ze iedere keer dat ze ertoe in staat is, komt boulen. Chapeau!!
Gelukkig is Louis Boon weer voor scheidsrechter en teller opgetreden, waarvoor veel waardering en dank!

We kunnen dus weer terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag, met veel dank aan de organisatie. Annie Verkennis heeft prima gezorgd voor alle hapjes en dergelijke, waarvoor ook hartelijke dank.

Klik op onderstaande foto om meerdere plaatjes te kunnen bekijken.

 

Toernooi tegen Lieshout

Om de twee jaar spelen we een toernooitje bij jeu de boulesclub Ons Genoegen in Lieshout. De afgelopen twee keer moesten we spelen met de paraplu boven ons hoofd, aangezien er alleen maar buiten gespeeld kon worden en het alleen maar regende, en niet zo flauw….
Daar waren we niet zo van gecharmeerd, zodat we deze keer maar gewacht hebben op beter weer. En warempel, op 31 augustus ’s morgens regen, maar ’s middags hadden we stralend weer.
Dus togen we met 15 personen naar Lieshout. De ontvangst was zoals altijd hartelijk en na inschrijving kon de middag beginnen met 42 deelnemers.

We zeggen altijd: meedoen is belangrijker dan winnen, maar het is toch ook leuk om te zien dat we zeer goed gespeeld hebben.
Van de 42 personen waren er maar 5 die 3 wedstrijden gewonnen hadden en 3 van die 5 betrof het een lid van ’t Buutje.


De uitslag was als volgt:
1. André van Moorsel, 3 gewonnen wedstrijden 17 punten (Ons Genoegen)
2. Antoon Bijsterveld, 3 gewonnen wedstrijden 16 punten
3. Josien Toemen, 3 gewonnen wedstrijden 14 punten
4. Jan van Asseldonk, 3 gewonnen wedstrijden 11 punten (Ons Genoegen)
5. Marietje van Hoorn, 3 gewonnen wedstrijden 8 punten
Dus een uitstekend resultaat!
Na een bedankje en een uitnodiging voor het volgend jaar bij ons, namen we afscheid. Al met al hadden we een heel plezierige en geslaagde middag.


Antoon Bijsterveld, voorzitter

 

Verslag clubkampioenschap d.d. 15mei 2017

Maandag 15 mei jl. vond het clubkampioenschap van ’t Buutje plaats.
Gelukkig was het prachtig weer, dit in tegenstelling tot vorig jaar en daardoor konden we nu heerlijk buiten spelen.


Er hadden zich 21 leden ingeschreven, maar er bleken uiteindelijk toch 24 deelnemers te zijn. Dat was heel prettig, want dan kan er met viertallen gespeeld worden. Het enige probleem was echter dat er maar indelingskaarten waren vanaf 26 deelnemers. Dus heeft Antoon de benodigde kaarten maar nagetekend voor de eerste ronde en Jan Aarts die bardienst had, heeft snel thuis even de twee andere kaarten gekopieerd (waarvoor heel veel dank uiteraard!).

Zoals gewoonlijk was Louis Boon weer bereid de stand bij te houden en trad hij op als scheidsrechter als er onduidelijkheid was over welke bal lag. Uiteraard weer naar volle tevredenheid, maar we zijn niet anders van hem gewend.
Onze “hoffotograaf"  Peter Toemen heeft weer foto’s gemaakt. Klik op deze foto. Door op de pijltjes te klikken, kun je de hele oogst zien. In de pauzes waren er koeken en later hapjes kaas, worst enz. Na afloop was er niets meer over! Dus vond men het lekker.

De uitslag van de wedstrijden is als volgt:
Eerste prijs met de wisselbeker was voor Annie Bijsterveld met drie gewonnen wedstrijden met 26 punten
Tweede prijs: Harrie van Gong met drie gewonnen wedstrijden en 24 punten
Derde prijs: Hilly van Zanten met drie gewonnen wedstrijden en 22 punten
Vierde is geworden: André Geerts met drie gewonnen wedstrijden en 20 punten, helaas zonder prijs maar met “eeuwige roem”

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagde middag, met dank aan de organisatie!

Lies Huizinga

 

 

 

Kersttoernooi

Op maandag 19 december jl. hadden we ons jaarlijks Kersttoernooi. Er deden uiteindelijk 35 leden mee aan de wedstrijden. Enkelen hadden zich niet opgegeven omdat ze bang waren dat ze het niet zouden volhouden een hele middag lang, maar kwamen gelukkig wel kijken.

Door het aantal deelnemers moest er iedere ronde zes keer met vieren, een keer met vijven en een keer met zessen gespeeld worden. Dat is natuurlijk altijd wat lastig en minder leuk, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was weer een gezellige middag met lekker kerstbrood, en hapjes.

De uitslag was als volgt:
Eerste prijs: Jan Zwegers met drie gewonnen wedstrijden en 13 punten
Tweede prijs: Michel Sanders met drie gewonnen wedstrijden en 7 punten
Derde prijs: Peter Toemen met drie gewonnen wedstrijden en 4 punten
De uitslag is dus maar met matige punten, dus is er door iedereen heel goed gespeeld!!
Gelukkig heeft Louis Boon weer voor scheidsrechter en teller opgetreden, waarvoor veel waardering en dank!
We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag. Met veel dank aan de organisatie die voor de laatste keer in handen was van Lia Hertogh.

Lies Huizinga

Klik op onderstaande foto om een beeld te krijgen van dit kersttoernooi.

 

Toernooi in Best

Op vrijdagmiddag 25 november2016 vertrokken we met zes personen, op uitnodiging van jeu de boulesclub Best, naar het clubgebouw ]PC Amitié, om deel te nemen aan een gezellige middag boulen in verband met hun vijfjarig bestaan.
Er waren voor deze middag vijf verenigingen uit de omtrek uitgenodigd, maar helaas kwamen er maar twee opdagen. Dat was voor hen toch een kleine teleurstelling, maar de gezelligheid was er niet minder om.
We waren uiteindelijk met 34 spelers. Er werden zoals gewoonlijk drie wedstrijden gespeeld en onderwijl werden diverse hapjes aangeboden.
Ondanks dat we niets gewonnen hebben (maar meedoen is belangrijker dan winnen, toch!?) kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag. Waarvoor onze dank.

Na afloop kregen we het verzoek of hier geen vervolg aan gegeven kon worden, maar dit moeten wij in het bestuur bespreken.

Voorzitter ’t Buutje
Antoon Bijsterveld

Toernooi tegen Lieshout

Donderdag 11 augustus jl. was weer het jaarlijkse toernooi tegen de Jeu de boulesclub 'Ons Genoegen' uit Lieshout.
Dit jaar weer in Geldrop. Jammer genoeg wilde het weer ook deze keer niet meewerken. Wat wij de Weergoden hebben misdaan weet ik niet, maar het wil niet lukken. Liever spelen we natuurlijk in de zomer buiten, maar goed, gelukkig kunnen wij ook op onze banen binnen spelen.
Er hadden zich 40 mensen ingeschreven en dat was natuurlijk prachtig: allemaal viertallen. In de eerste pauze werd ook even aandacht besteed aan het feit dat ’t Buutje dit jaar 30 jaar bestaat en daarom was er een drankje en een stuk vlaai. Dat werd ook zeker gewaardeerd door Lieshout.
Verder werd er fijn gespeeld en was er tussendoor ook een hapje, weer goed verzorgd door Lia.
De uitslag was als volgt:
Eerste prijs: (na nog een keer extra gooien): Annie Bijsterveld met drie gewonnen wedstrijden en 22 punten
Tweede prijs of liever gedeelde eerste prijs, na extra gooien: Henk Vorstenbosch ook met drie gewonnen wedstrijden en 22 punten
Derde prijs: Henk Manders met drie gewonnen wedstrijden en 21 punten
Vierde plaats (geen prijs): Jack Stadegaard met drie gewonnen wedstrijden en 15 punten.
Al met al was het een geslaagde middag met dank weer aan de organisatie.

Lies Huizinga

Wanneer u een impressie wilt krijgen van deze bijeenkomst, dan moet u op onderstaande foto klikken.

 
 
Buutje3

Verslag clubkampioenschap en viering 30-jarig bestaan

Maandag 23 mei jl. vond het clubkampioenschap van ’t Buutje plaats. Tegelijkertijd werd er ook aandacht besteed aan het feit dat de club 30 jaar bestaat. Alleen was het heel jammer dat het weer, in tegenstelling tot vorig jaar, niet mee wilde werken. We moesten dus wel binnen spelen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Er kwamen uiteindelijk 29 leden spelen en een aantal anderen kwam later ook nog langs vanwege het jubileum. Al met al was het een heel geslaagde, gezellige middag met een lekker stuk gebak en hapjes, die zoals gewoonlijk weer goed gewaardeerd werden….. alles was op tenminste!!

De uitslag van de wedstrijden is als volgt:

 • Eerste prijs met de wisselbeker was, na nog eens extra gooien voor Diny Spiering met drie gewonnen wedstrijden met 24 punten. Ina Veenstra had eveneens drie gewonnen wedstrijden met 24 punten. Zij neemt na overleg met Diny de wisselbeker eerst een paar dagen mee naar huis, tot haar verjaardag, zodat haar kinderen/kleinkinderen die nog even kunnen bewonderen.
 • Gedeelde eerste prijs: Ina Veenstra met drie gewonnen wedstrijden en 24 punten
 • Tweede prijs: Theo van Veen met drie gewonnen wedstrijden en 20 punten
 • Derde is geworden: Sjaak Hertog met drie gewonnen wedstrijden en 13 punten
 • Vierde is geworden: Frans van Ostade met drie gewonnen wedstrijden en ook 13 punten

Al met al kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagde middag, met dank aan de organisatie!

Lies Huizinga

 
Jeu de boules? Ja gezellig! 

Iedereen die wel eens in Frankrijk komt of is geweest kent het beeld: dorpspleintje, cafeetje, mannen met alpinopetten op, aan het jeu de boulen. En aan de kant publiek die de spelers van commentaar voorziet. Veelal met een heerlijk glas wijn bij de hand.   Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer mogelijkheden om ook te boulen. Veelal worden er banen gelegd bij seniorencomplexen, maar in Geldrop kunnen we ook boulen bij ’t Buutje, onderdeel van de PVGE, aan de Linze 11. Daar wordt elke maandagmiddag en donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot circa 16.30 uur gespeeld. Daar beschikken we over 8 binnenbanen en 14 buitenbanen, zodat er het hele jaar door gespeeld kan worden. Wie nog geen lid is, maar wel belangstelling heeft, kom eens kijken of speel eens mee. Dat kan geheel vrijblijvend. ’t Buutje is een heel gezellige club, je speelt ook iedere keer in een andere samenstelling. Dat gebeurt op een heel eerlijke manier, zodat er geen groepsvorming is. Na een uur spelen wordt er een pauze gehouden, waarin we gezamenlijk koffie, thee, iets fris, soep of een biertje kunnen drinken. 
Voor de spelregels raad ik u aan: kijk eens op de website van de PVGE. Daar staat meer informatie.  
Wilt u mondeling informatie: Lia Hertogh 040 – 212 1141 of Lies Huizinga 040 – 286 8866 staan u graag te woord.

 

Verslag clubkampioenschap

Maandag 18 mei 2015 vond het clubkampioenschap van ’t Buutje plaats. Gelukkig was het prachtig weer, dit in tegenstelling tot de laatste twee jaar en daardoor konden we nu heerlijk buiten spelen.

Er hadden zich 34 leden ingeschreven, en dat betekent dus dat er op een baan met z’n zessen gespeeld moest worden. Het nadeel is dan dat er per persoon maar met twee ballen mag worden gegooid en dat is nooit prettig. Om een of andere onduidelijke reden is de derde bal vrijwel altijd de beste, maar die mag je dus niet gooien!

Zoals gewoonlijk hield Louis Boon de stand bij en trad op als scheidsrechter als er onduidelijkheid was over welke bal lag. Uiteraard weer naar volle tevredenheid, maar we zijn niet anders van hem gewend.

In de pauzes waren er koeken en later worst, komkommer en kaas. Na afloop was er niets meer over! Dus vond men het lekker.

De uitslag van de wedstrijden is als volgt:

Eerste prijs met de wisselbeker was voor Michel Sanders met drie gewonnen wedstrijden met 25 punten

Tweede prijs: Diny Spierings met drie gewonnen wedstrijden en 24 punten

Derde prijs: Willy Veenis met drie gewonnen wedstrijden en 23 punten

Vierde is geworden: Antoon Bijsterveld met drie gewonnen wedstrijden en 16 punten

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagde middag, met dank aan de organisatie!

Lies Huizinga

 

Kersttoernooi

Maandag 15 december jl. vond het Kersttoernooi 2014 van ’t Buutje plaats. Er hadden 43 leden ingeschreven, maar uiteindelijk deden er maar 38 leden mee aan de wedstrijden.

De sfeer was ontspannen en gezellig. Omdat we met zovelen waren moesten er vier steeds wachten tot er een baan vrij was, en ongelukkigerwijs moest men in elke ronde op een baan zelfs met zessen spelen. Dat is nooit echt leuk, maar een andere oplossing was er niet. Al met al verliep het allemaal prima. Maar ja, er willen natuurlijk veel mensen meedoen en dan moet er wel eens wat geïmproviseerd worden.

De uitslag is als volgt:
Er waren zes mensen die drie wedstrijden hadden gewonnen, maar er zijn maar drie prijzen te verdelen.

jdbKerst2014Eerste prijs: Josien Toemen met 3 gewonnen wedstrijden en een saldo van 28 punten. Zij kreeg dan ook de wisselbeker mee. Prachtig resultaat voor Josien als nieuwkomer bij de club!!!

Tweede prijs: André van Doren met 3 gewonnen wedstrijden en een saldo van 23 punten

Derde prijs: Michel Sanders met 3 gewonnen wedstrijden en een saldo van 21 punten.

Als prijs was er ook een prachtig bloemstuk dat geschonken was door Harrie en Annie van Gog. Laatst genoemde had het bloemstuk gemaakt. Hiervoor heel hartelijk dank. En Louis was zoals gebruikelijk weer scheidsrechter en hij hield de standen bij. Ook hiervoor weer hartelijk dank.

In de pauzes waren er lekkere hapjes en die vonden weer gretig aftrek.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagde middag, met dank aan de organisatie!

Lies Huizinga

 

Thuistoernooi tegen Ons Genoegen

Donderdag 7 augustus 2014 speelden we we thuis tegen Ons Genoegen uit Lieshout. 
Er was een flinke opkomst: 48 mensen dus een prima aantal om te verdelen; alleen maar met viertallen, mooier kan het niet. Het weer deed ook geweldig mee. Stralende zon en warm. We konden dus heerlijk buiten spelen. En dat terwijl elders in de regio regenbuien ervoor zorgden dat straten en huizen onder water kwamen te staan. Hoezo geluk hebben?
De organisatie had er weer prima voor gezorgd dat iedereen een drankje en een hapje had. 
Er waren prijzen voor de eerste drie van Ons Genoegen en de eerste drie van ’t Buutje. 
De uitslag was als volgt:

Lieshout:    1e prijs    Wim van Kleef met drie gewonnen wedstrijden en 28 punten
      2e prijs    Jack Stadegaard, eveneens drie gewonnen wedstrijden en 28 punten
      3e prijs    Cor v.d. Broek met drie gewonnen wedstrijden en 23 punten

De heren Van Kleef en Stadegaard moesten nog even samen uitmaken wie nu echt eerste was, omdat ze beiden drie gewonnen wedstrijden met 28 punten hadden. Daartoe moesten ze kijken wie er het dichtst bij het buutje gooide en dat bleek dus Wim van Kleef te zijn.

't Buutje:      1e prijs    Piet Verkennis met drie gewonnen wedstrijden en 28 punten
      2e prijs    Michel Sanders met drie gewonnen wedstrijden en 25 punten
      3e prijs    Lies Huizinga met drie gewonnen wedstrijden en 13 punten

Al met al een heel geslaagde en vooral ook gezellige sportieve middag, met dank weer aan de organisatie.

Lies Huizinga

 

jdbJeu de boulesclub ’t Buutje

't Buutje speelt iedere maandag- en donderdagmiddag, steeds van 13.25 tot 16.30 uur in de Jeu de Bouleshal, Linze 11, Geldrop.

Je kunt vrijblijvend komen kijken of een paar keer meespelen.

De jeu de boulesclub ’t Buutje bestaat alweer meer dan 25 jaar.
Jeu de boulesclub ’t Buutje richt zich op alle leden van de PVGE. Iedereen kan op zijn eigen niveau deze sport beoefenen. Plezier en het hebben van sociale contacten staan bij ons hoog in het vaandel.
Wij spelen twee middagen per week in een riante accommodatie met acht binnen- en veertien buitenbanen. We spelen geen competitie, dus is niemand verplicht om steeds iedere middag aanwezig te zijn. Iedere speelmiddag komen steeds wel een dertigtal leden een balletje gooien.
Een paar keer per jaar worden er toernooien gespeeld: de clubkampioenschappen en het Kersttoernooi. Dit zijn ook altijd heel gezellige middagen, met een hapje en een drankje.

Waarom jeu de boules?
 • Je kunt het op alle leeftijden spelen
 • Je bent op een prettige manier in beweging
 • Het is gemakkelijk te leren
 • De materiaalkosten zijn minimaal
 • Het leidt vanzelf tot sociale contacten 
 • Het is ook geschikt voor mensen met een beperking
Onze spelvormen

Er wordt gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit twee of uit drie personen. Bestaat het team uit twee personen dan spelen beiden met drie ballen. Bestaat het team uit drie personen dan speelt iedereen met twee ballen. Er wordt dus maximaal met zes ballen per team gespeeld.
Onze club telt nu ongeveer 60 leden. We hoeven eigenlijk geen reclame te maken om nieuwe leden te werven: het is in onze vereniging zo gezellig dat de mensen vanzelf komen.
Een paar keer per jaar spelen we uit en thuis tegen recreatieve clubs. Ook dat zijn hele vrolijke middagen. U ziet, een gezonde en gezellige vereniging. Een partner is niet nodig. We spelen telkens in een andere samenstelling.
De contributie bedraagt voor 2016 € 65,00 per kalenderjaar.
Inlichtingen of aanmelden bij Annie Verkennis, 040  285 2296.

Waar vind ik een activiteit waar ik aan mee zou willen doen?

Als lid van onze PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, kunt u niet alleen lid worden van al onze clubs, maar ook van die van alle andere PVGE-verenigingen. Door op onderstaande namen te klikken, ziet u meteen waaruit u kunt kiezen.

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Best
Eindhoven
Helmond
Nuenen
Son en Breugel
Veldhoven

Maar ook buiten de PVGE zijn er veel interessante mogelijkheden. U zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken in de informatiegids van onze gemeente en in die van de omringende gemeentes.U vindt ze door op onderstaande links te klikken.

Geldrop-Mierlo
Heeze-Leende
Helmond
Eindhoven
Nuenen

(In de gidsen kunt u bladeren door met de muis helemaal naar de zijkant van het scherm te gaan. Dan verschijnt een pijltje waarop u kunt klikken).