PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Zonder vakantiestop rikken we elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur in het LEV-gebouw, St. Jozefplein 4 in Geldrop.
Afhankelijk van het aantal aanwezige leden spelen we aan drie of vier tafels. We hanteren onze eigen spelregels omdat er geen officiële regels bestaan!
De contributie bedraagt (in 2016) € 24,– per jaar.
Inlichtingen: Joke van der Velden, 040 285 2482

 

15-jarig jubileum Rikclub

Het bestuur van de afdeling feliciteert de rikclub van harte met haar 15-jarig jubileum. Het rikken bij de PVGE is gewoon begonnen bij een paar mensen thuis. Dat was het begin van de tegenwoordige gezonde rikclub met 17 leden. De club heeft op 10 oktober 2014 haar jubileum gevierd met een speciale rikmiddag.

Meestal wordt er gekaart met dezelfde mensen aan de tafel. Op deze feestmiddag deden we het iets anders. Iedereen moest een nummer trekken en na de eerste ronde van 20 weer een nieuw nummer voor de wisseling van de spelers. Om half drie was het pauze met koffie en vlaai. Iedereen liet zich dat goed smaken.
Na elke ronde werd er gewacht tot iedereen klaar was. De punten werden geteld en de prijzen verdeeld onder de winnaars. Degene met de hoogste scores mocht kiezen uit de prijzen. Drie flessen wijn en drie dozen bonbons.

We kunnen terugzien op een geslaagde middag en dankzij onze goede puntentelster Wilma en onze regelaar Rina is alles ordelijk verlopen.

Ter info:

We kunnen nog wel een paar nieuwe leden gebruiken. We kaarten elke woensdag van 13.30 tot 16.30 in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein in Geldrop.
Inlichtingen bij Joke van der Velden, 040 285 2482.

 


st10

Stoned is volgens Wikipedia een Bargoense uitdrukking voor een loom gevoel. Maar als je de resultaten van de clubleden ziet, is van loomheid absoluut geen sprake. Klik maar eens op  onderstaande foto dan kun je een diaprojectie aan gang zetten.

 

Stoned     

In september 2015 is de beeldhouwgroep 'Stoned' van start gegaan. Door op onderstaande foto te klikken kun je iets zien van de activiteiten en van de eerste resultaten.Boven de foto verschijnt dan een driehoekje. Klik daarop om de diaprojectie te starten

 

Kunstsmullen     

Eind 2015 werd in Heeze de expositie Kunstsmullen gehouden. Onder leiding van docent Jef Cox heeft de beeldhouwgroep 'Stoned' deze expositie bezocht.
Door op onderstaande foto te klikken kun je iets zien van deze excursie.Boven de foto verschijnt dan een driehoekje. Klik daarop om de diaprojectie te starten