PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Verslag vergadering van 23 februari 2018

Na de opening van de vergadering wordt het veranderde groepsreizen besproken.
Ine legt uit wat de veranderingen zijn.
Het groepsretour van de NS is per 1januari 2018 veranderd in een groepsticket. Deze verandering is geen verbetering voor ons. Het groepsticket is een enkele reis. Per reis betekent dit twee tickets, één voor de heen- en één voor de terugreis.
Prijs voor 4 personen € 30,- , iedere persoon extra tot 7 personen kost € 1.50.
De hoofd boeker moet de hele reis in de trein aanwezig zijn. De persoonlijke tickets hebben een nummer. Ine boekt degene, die het verst weg woont als hoofd boeker.
Voor dit ticket gelden de volgende beperkingen:
Er mag niet in de spits gereisd worden, dus na 9.00 uur vertrekken en niet tussen 15.30 en 18.30 uur. Je mag in de avondspits niet reizen ook al heb je eerder ingecheckt. Dit betekent wanneer je met het groepsticket reist je gezamenlijk terug moet reizen, na 18.30 uur vertrekken of om 15.30 uur terug zijn.
In het weekend gelden deze beperkingen niet, misschien een idee ook eens een reis op zaterdag te organiseren.
Voor iedere reis vragen de organisatoren om de keus te maken het groepsticket of zelf voor een vervoersbewijs zorgen.Ine verzorgt de groepsticket.
Let ook op aanbiedingen van treinkaartjes zoals b.v. het Eindhovens Dagblad, het Kruidvat en Blokker regelmatig hebben. Voor deze kaartjes moet je zelf zorgen.

De reizen, die we organiseren zijn alleen toegankelijk voor leden van de museumclub.

Evaluatie reizen afgelopen seizoen:
September: Marianne Prinz en Mart Hoex organiseerden een bezoek aan het Markiezaat in Bergen op Zoom. Zeer de moeite waard.
In november verzorgden Charlotte v.d.Beemd en Tonne Verdonk de reis. Zij kozen voor het Limburgs museum in Venlo. Voor de lunch hadden zij van te voren een tafel gereserveerd.
In januari was het plan naar de Hermitage in Amsterdam te gaan. Deze reis kon i.v.m. barre weersomstandigheden niet door gaan. Goed besluit van de organisatoren, Jozee en Hans Verhoeven, de reis van te voren af te gelasten.
In februari is deze reis bij betere weersomstandigheden alsnog gemaakt.
Door deze problemen en de verandering van het groepsreizen was de organisatie wat ingewikkelder.
De reis in maart wordt door Anjo Birsak en Marijke Zoontjes verzorgd.
De laatste reis dit seizoen is in de maand mei. Anita v.d.Wijdeven en Lies van Houtem zijn de organisatoren.
Iedereen ook dit jaar weer bedankt voor de organisatie.

De nieuwe planning is:
September: Hermie Eertwegh en Inke Vogels
November: Ine Wilmink en Ria van Asch
Januari: Jak Verhagen en Pierre Baudoin
Maart: Toiny Tullemans en Anjo Birsak
Mei: Anita v.d.Wijdeven en Lies van Houtem.
Verzoek om de reizen op wisselende dagen te plannen van dinsdag t/m zaterdag.

Ine heeft een nieuwe ledenlijst gemaakt en deelt deze uit.
Helaas zijn er altijd direkt weer wijzigingen. Op de lijst staat Hetty Schampers.
Zij heeft inmiddels bedankt als lid. Verzoek aan jullie haar van de lijst de schrappen.
Het emailadres van Erik Mastenbroek moet zijn erikmastenbroek@gmail.com.
Het emailadres van Anne van Rooij is veranderd in annevanrooij@kpnmail.nl.
Het emailadres van Jozee Verhoeven is jjverhoeven@onsmail.nl.
Willen jullie deze veranderingen verwerken in jullie lijst?
Heb je problemen met de e-mailadressen, Gerard Wilmink kan en wil je altijd helpen.
Het komt voor dat een e-mail in je 'spam' terechtkomt. Het is daarom belangrijk ook hier regelmatig in te kijken.

De contributie van € 5,-  is per jaar, ingaande januari.
Veel hebben er voor dit jaar al betaald. Je kunt dit contant doen aan Ria van Asch of indien je dat prettiger vindt overmaken op rekening INGB 0000 846547 t.n.v. Ria van Asch-v.d.Wal.

De kerstlunch was ook dit jaar weer een succes. Weer sparen voor dit jaar.

Sluiting van de vergadering

 

Verslag vergadering O.V. museumclub 12 mei 2017

20 leden waren aanwezig.
4 leden hebben zich afgemeld.

Na de opening wordt het verslag van de vorige vergadering doorgenomen.

Evaluatie reizen afgelopen jaar
In mei hebben we het Dordrechts museum bezocht, verzorgt door Ine Wilmink en Ria van Asch.
In september ging de reis naar Centraal museum Utrecht, verzorgt door Ans Loeters en Willy Veenis.
In november ging de reis naar het Mauritshuis in Den Haag, verzorgt door Charlotte van de Beemd en Jaques Verhagen.
Januari hebben we het museum Volkenkunde in Leiden bezocht, verzorgt door Ine Wilmink en Ria van Asch.
In Maart ging de reis naar Hilversum naar Beeld en Geluid, verzorgt door Anjo Birsak en Ine Wilmink.
De volgende reis, Mei 2017 verzorgen Anita v.d.Wijdeven en Lies van Houtem een reis naar Utrecht naar de Botanische tuin.
Alle reizen zijn naar wens verlopen, van zowel de organisatoren als de deelnemers.
Iedereen hartelijk bedankt voor het organiseren.
Met een groepsretour reizen werkt prima. Ine Wilmink wil ook komend jaar hiervoor zorgen. De gegevens moeten dan wel op tijd aangereikt worden door de organisatoren.
Het gezamenlijke vertrekpunt blijft Eindhoven en wel aan de buskant van het station, bij Starbucks.
Het is verstandig, dat bij het begin van de reis de organisatoren hun mobielnummer doorgeven.
De kerstlunch was erg gezellig en voor herhaling vatbaar.
Voorstel indien volgend jaar niet voldoende geld in kas is, dit toch weer te organiseren met een eigen bijdrage.

Contributie:
De contributie 2017 van 5 euro was nog niet door iedereen betaald. Alle aanwezigen hebben dit nu gedaan. Blijven over degenen die niet aanwezig waren.
Zij worden vriendelijk verzocht dit bij gelegenheid te doen bij Ria van Asch.

Museumbezoek volgend jaar 2017/2018
September: Marianne Prinz en Mart Hoex
November: Charlotte van de Beemd en Tonne Verdonk
Januari: José en Hans Verhoeven
Maart: Anjo Birsak en Marijke Zoontjes
Mei: Anita van de Wijdeven en Lies van Houtem.

Rondvraag:
Verzocht wordt de volgende keer een agenda mee te sturen bij de uitnodiging.
Wanneer de reis voor 9.00 uur begint moet je apart inchecken en in Eindhoven weer uitchecken.
Vraag kunnen we dichtbij met auto's gaan? We besluiten dit niet te doen i.v.m. de veiligheid.
We hebben totaal 40 leden. Gemiddeld gaan ongeveer 15 leden per reis mee.
Gaan er 20 mensen of meer mee dan splitsen we de groep.
Een ledenstop is niet nodig.
Ria bekijkt of er tijdens de zomerstop dichtbij nog iets leuks te doen is.
De afspraken, die bij de oprichting gemaakt zijn worden meegestuurd.

Sluiting vergadering.

 

AFSPRAKEN O.V.-KUNST

Het lidmaatschap van de PVGE is verplicht en dient men zelf te regelen.

We gaan 1x per 2 maanden per trein een museum bezoeken: in de oneven maanden, in de 4e week van de maand, afwisselend dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Om beurten wordt een dergelijk bezoek door max. 2 leden georganiseerd.
De organisatoren:
• maken de volgende bestemming zo snel mogelijk per e-mail bekend aan alle leden uiterlijk op de 1e dag van de desbetreffende maand.
• vermelden de tijden van de heen- en de terugreis en gaan op de terugreis (na overleg kan anders besloten worden) zelf mee en zien erop toe dat niemand alleen hoeft terug te reizen.
• tenminste een van de organisatoren vermeldt een 06-nummer i.v.m. eventualiteiten en zetten hun telefoon aan.
• regelen waar mogelijk een of twee gidsen voor het bezoek. Bij ruim meer personen (±3) dan per gids toegestaan worden voortaan 2 gidsen gehuurd. Een rondleiding door goede, duidelijk sprekende gidsen blijft een grote meerwaarde. Dit brengt wel extra kosten met zich mee.
• informeren of er koffie gedronken kan worden in het museum of regelen dit in de buurt.
• maken programma, zoveel mogelijk samen lunchen (tips, ideeën voor andere musea kunnen dan uitgewisseld worden)

Overige afspraken:
• in principe wordt er niet met de auto gereisd.
• wachtlijst bij meer dan 20 a 25 aanmeldingen
• aanmelden bij de organisatoren van een museumbezoek is verplicht
• voor de 10e van de maand waarin dat zal plaatsvinden.
• indien men onverhoopt toch niet meegaat of niet op tijd op het station kan zijn dat altijd melden aan de organisatoren ( 06-nr)
• ieder gaat op eigen gelegenheid naar station Eindhoven; we verzamelen daar bij Star Bucks aan de achterzijde en nemen de eerstvolgende trein, tenzij anders bepaald door de organisatoren
• de leden nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan het museumbezoek.
een keer per jaar, meestal in juni, wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Dan geven de leden zich op voor het organiseren van een museumbezoek.
• in de e- mails jezelf zetten bij "aan" en alle overigen bij "BCC" i.p.v. alle adressen bij "aan".
• Toegangsbewijs museum zijn voor eigen kosten.

Jaarlijkse bijdrage voor de clubkas € 5,--.

In situaties waarin deze afspraken niet voorzien gelden de bepalingen van het reglement van de PVGE Geldrop.

Ine Wilmink                                                           Ria van Asch
Nimrodel 5                                                            Bosrand 19
5663 TE Geldrop                                                 5665 EC Geldrop
040 2856072                                                       040 2855960
Inewilmink@gmail.com                                       riavanasch@onsbrabantnet.nl

 Beste leden van de museumclub,

Als afsluiting van het jaar hebben Ine en ik besloten dit op een feestelijke manier te doen. Wij (de museumclub) nodigen jullie uit voor een lunch bij de Kasteelhoeve (Helze 8, Geldrop)  op dinsdag 20 december om 12.00 uur.

Geef je op voor dinsdag 8 december, dit i.v..m het reserveren, bij Ine wilmink of bij Ria van Asch. Zijn er dieetwensen laat ons dit dan weten, dan houden we daar rekening mee.

Enkele leden hebben de jaarcontributie van 5 euro over 2016 nog niet betaald.
Dit even ter herinnering.

Tot ziens in de kasteelhoeve,
Ine en Ria.

 

 

 

 

Verslag vergadering O.V. museumclub 26 april 2016

10 leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering.

Opening
Ria opent de vergadering.

Evaluatie
Ine vertelt hoe de laatste reizen zijn verlopen. Na een rondje langs de aanwezigen is iedereen over het algemeen tevreden en werden de reizen als gezellig ervaren. Er was nog enige discussie over het reizen met een groepskaart. Dit is de voordeligste manier van reizen. Tot 31 januari 2017 is dit mogelijk, daarna beziet de NS of ze hiermee doorgaan. Je moet minimaal met 4 personen zijn om een groepskaart aan te vragen en maximaal 10 personen.
Ine zegt toe voor iedere reis de groepskaart te willen verzorgen. Zij moet dan wel de juiste namen, die op de identiteitskaart staat, en de geboortedatum aangeleverd krijgen. Zij vraagt een dag voor de reis de kaart aan. Heb je je opgeven en ga je toch niet mee dan moet je de reiskosten wel betalen, want een groepskaart kan niet meer veranderd worden. Je moet een geldige identiteitskaart bij je hebben.

Contributie
De contributie van 5 euro per jaar moet per kalenderjaar betaald worden.De meeste leden hebben betaald.

Museumbezoek voor het komend jaar
In september wordt de reis verzorgd door: Ans Loeters en Willy Veenis.
In november door: Jak Verhagen en Charlotte van de Beemd.
In januari 2017 door: de familie Bolt.
In maart door: de familie ter Cock en Marjo Birzak.
In mei door: Anita v.d.Wijdeven en Lies van Houtem.

Je hoeft niet altijd met dezelfde persoon een bezoek te organiseren.
Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus worden bezoeken in de buurt georganiseerd. Dit i.v.m. de vakanties.
We vertrekken altijd gezamenlijk vanuit Eindhoven of Geldrop. We komen in Eindhoven samen om ongeveer 8.45 uur.

Volgende reis
De reis in mei gaat naar Dordrecht, het Dordrechts museum.
Ine en Ria verzorgen het bezoek.

Rondvraag
Enkele leden zeggen tevreden te zijn.
Ieder museum mag, het moet alleen met het openbaar vervoer te bereiken zijn.
Enkele leden geven aan, dat zij wegens gezondheidsredenen geen bezoek kunnen organiseren.
Gevraagd wordt om een ledenlijst rond te sturen. Ine zal hiervoor zorgen.
Ook wordt voorgesteld een soort smoelenboek te maken of een groepsfoto, zodat we elkaar eerder herkennen. Moet nog nader uitgewerkt worden.
Bij mails, de adressen onder BCC. zetten. Vind je dit moeilijk, vraag dan hulp.

Ria van Asch 

 

Beste museum clubleden,

Zoals jullie wellicht vernomen hebben kunnen per 1 jan. j.l. mensen met een oud abonnement geen reizigers meer meenemen in de daluren vanaf 16.00 uur tot 18.30 uur. Dit is pech want dan zijn we wel enigszins gehandicapt in het bezoeken van musea die wat verder weg zijn.

Om dit te ondervangen stel ik voor om met de mensen die een dalurenkaart of helemaal geen kaart hebben een groepsreis te boeken. Dit houdt in dat we dan met minimaal 4 personen en maximaal 10 personen als groep naar een museum gaan. De kosten voor 4 personen bedragen 55,- retour en voor de 5de tot en met de 10de persoon komt er 2,50 per persoon bij. Zou je met 10 personen gaan komt dit op € 7,00 per persoon retour. Je moet dan wel na 9.00 uur vertrekken, maar zit in de middag niet aan die daluren vast.
Bij meer dan tien personen, kunnen we eventueel twee groepen maken.

Je hebt wel een persoonlijk e-ticket nodig. Ik wil die wel voor jullie printen, maar dat houdt wel in dat jullie bij de inschrijving voor het museum van bijvoorbeeld maart, jullie voorletters, achternaam en geboortedatum zoals die op jullie legitimatiebewijs staan, plus de plaats van waaruit jullie willen vertrekken, moeten doorgeven. Ook een legitimatiebewijs zoals een pas of rijbewijs dien je dan op die reis bij je te hebben. Soms vragen conducteurs er naar.

Ik wil jullie de tickets dan in Eindhoven geven. Voor de terugweg hoef je dan niet opnieuw in Eindhoven in te checken om bijvoorbeeld naar Geldrop of Heeze te gaan.

Mochten er nog vragen zijn:
Met vriendelijke groeten,

Ine Wilmink, 040 2856 072

 

  

 

De  OV-kunstclub

Het doel van de O.V.-Kunstclub is om regelmatig gezamenlijk per trein een museum of een tentoonstelling te bezoeken.
De bezoeken worden afwisselend door twee clubleden georganiseerd.
Het lidmaatschap van de club bedraagt € 5,- per jaar.
Alleen PVGE-leden kunnen lid worden van de club.
De deelnemers betalen zelf alle kosten verbonden aan het bezoek.

Gemaakte afspraken

Tijdens de eerste bijeenkomst op 5 juni 2015 werden de volgende afspraken gemaakt:

 • De bezoeken vinden plaats in de tweede helft van de oneven maanden met een frequentie van één keer per twee maanden
 • De bezoeken worden afwisselend door steeds minimaal twee leden georganiseerd:
  • In september door Ria van Asch en Ine Wilmink
  • In november door José en Hans Verhoeven
  • In januari 2016 door Tilly van de Ven, Anneke Hovenkamp en Tineke Muller
  • De organisatoren voor de latere museumbezoeken moeten nog worden vastgesteld.

De reisorganisatoren:

 • Kiezen de reisdatum en de bestemming. Deze informatie wordt uiterlijk op de eerste van de betreffende maand per e-mail aan de leden bekend gemaakt.
 • Zij informeren of er koffie gedronken kan worden in het museum of regelen dit in de buurt.
 • Zij bepalen het treinreisschema en fungeren als reisleiders. Via een 06-nummer zijn ze gedurende de reis telefonisch bereikbaar voor vragen of problemen.
 • Zij regelen waar mogelijk een of twee gidsen voor het bezoek. (Een rondleiding door goede, duidelijk sprekende gidsen heeft een grote meerwaarde. Dit brengt wel extra kosten met zich mee).

Clubregels:

 • In principe wordt naar een museum niet met de auto gereisd.
 • Er komt een wachtlijst bij meer dan 25 aanmeldingen.
 • Aanmelden bij de organisatoren voor een museumbezoek is verplicht voor de 10de van de maand
  waarin dat bezoek zal plaatsvinden.
 • Indien men onverhoopt toch niet meegaat of niet op tijd op het station kan zijn dat altijd melden op het 06-nummer van een van de organisatoren.
 • Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar station Eindhoven. We verzamelen daar bij de incheckpaal aan de stadszijde om 9.40 uur en nemen dan de eerstvolgende trein, tenzij dit anders is bepaald door de
  organisatoren.
 • Leden nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan het museumbezoek
 • Een keer per jaar in maart wordt een ledenvergadering gehouden. (Hoofdonderwerpen zullen dan zijn: evaluatie vorig seizoen en opstellen van reisplanning nieuwe seizoen.
 • In de e-mailcommunicatie bij ‘aan’ altijd je eigen adres zetten en de andere adressen bij ‘BCC’.
 • In situaties waarin de afspraken niet voorzien bepaalt het bestuur van de O.V.-Kunstclub.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de bestuursleden:

Waar vind ik een activiteit waar ik aan mee zou willen doen?

Als lid van onze PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, kunt u niet alleen lid worden van al onze clubs, maar ook van die van alle andere PVGE-verenigingen. Door op onderstaande namen te klikken, ziet u meteen waaruit u kunt kiezen.

Aalst-Waalre en Valkenswaard
Best
Eindhoven
Helmond
Nuenen
Son en Breugel
Veldhoven

Maar ook buiten de PVGE zijn er veel interessante mogelijkheden. U zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken in de informatiegids van onze gemeente en in die van de omringende gemeentes.U vindt ze door op onderstaande links te klikken.

Geldrop-Mierlo
Heeze-Leende
Helmond
Eindhoven
Nuenen

(In de gidsen kunt u bladeren door met de muis helemaal naar de zijkant van het scherm te gaan. Dan verschijnt een pijltje waarop u kunt klikken).