Vrouwen in de Kunst

Datum
woensdag 20 januari 2021 14:00

Kan vanwege corona helaas geen doorgang vinden!

De afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende van de seniorenvereniging PVGE organiseert op woensdag 20 januari 2021 een lezing van Erna Charbon over “Vrouwen in de Kunst” in ’t Perron in Heeze.
Wie een mentale reis door de kunstgeschiedenis maakt komt automatisch langs veel vrouwbeelden, van de Venus van Willendorf via La Gioconda van da Vinci naar Les Demoiselles D ‘Avignon van Picasso. Veel werken over vrouwen passe-ren de revue maar opvallend weinig werken van vrouwen.

Het aantal vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis is veel groter dan men ons tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw wilde doen geloven. Het kunsthisto-rische verloop van de geschiedenis is sindsdien dankzij de inspanningen van femi-nistische kunsthistorici, op waardevolle wijze gecorrigeerd. Want ja, vrouwen die kunst maken hebben wel degelijk bestaan. Sommigen waren zelfs heel succesvol in hun tijd, ondanks het feit dat vrouwen het in de maatschappij en in de kunstwe-reld veel moeilijker hadden en nauwelijks kansen kregen om kunst te maken en te tonen. Door de patriarchale geschiedschrijving zijn deze kunstenaressen ook nog eens uit de door mannen gedomineerde en geschreven canon verdwenen, ze zijn uit ons collectieve geheugen gewist en vergeten. In deze lezing verdiepen we ons in de levens van een aantal van deze 'vergeten' kunstenaars (Gentileschi, Leyster, Morisot), maar we maken ook kennis met moderne vrouwelijke kunstenaars die hun plek in de canon van de kunstgeschiedenis veroverd hebben ( Louise Bourgeois, Marina Abramovic en anderen).
En genieten van hun kunst!

Woensdag 20 januari 2021 ’t Perron Schoolstraat 48, Heeze
Aanvang 14 uur, zaal open om 13:30
Toegang €5 pp. Te betalen bij binnenkomst.
Graag vooraf aanmelden bij Max van Hofweegen:maxvhofweegen@gmail.com of tel 040 2263334.

 
 

Powered by iCagenda