De PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende organiseerde vrijdag 20 april een lezing over “The Best News of the World” in de Dreef in Geldrop.

Jeroen Weenink presenteerde het geheel, waarbij hij liet zien met behulp van feiten en cijfers hoe goed het in de wereld gaat, maar dat slecht nieuws en rampen erg veel aandacht van de media krijgen.

Alle aandacht op oorlogsgebied gaat naar de ellende van het Midden-Oosten en Afghanistan, maar dat het aantal oorlogen en slachtoffers sinds de tweede wereld oorlog wereldwijd nog nooit zo laag was, komt niet in het nieuws, Als er iemand wordt vermoord vliegt dat dat nieuws op allerhande manieren meerdere keren naar ons toe, maar dat het aantal moorden al jaren afneemt lees je zelden. Terroristische aanslagen krijgen veel aandacht, maar dat het aantal slachtoffers steeds minder wordt is minder bekend.

Hij liet zien dat hoe democratischer wereld regio’s zijn, er minder oorlogen zijn en dat dit nog steeds toeneemt. Aardig was dat de geestelijke vader van deze nieuws stroming, Ralf Bodelier, donderdag 19 december een groot artikel in het ED had waarin werd uiteengezet dat hoe kleiner de verschillen tussen rijk en arm in een land, hoe tevredener de mensen daar zijn.

Anderzijds zie je dat verschillende journalisten hier genoeg van beginnen te krijgen en meer aandacht beginnen te vragen voor de feitelijke ontwikkelingen. De lezers worden murw van het opblazen van alle ellende.

Een boeiende lezing met vele zinvolle discussies. Jammer dat er nog geen positief geluid over de opwarming van de aarde was te horen.

World2World1