PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Water93

Op 13 juli organiseerde de PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende een excursie naar de waterberging die is gecreëerd tussen de A67 en kasteel Heeze om met de stuw bij de A67 te zorgen dat Geldrop droge voeten kan houden bij grote hoeveelheden regen.

De keuze voor deze excursie bleek een voltreffer te zijn en de zaal was overvol, waarbij veel mensen teleurgesteld moesten worden. Dus: deze excursie moet een keer herhaald worden.

Na de ontvangst met koffie in de Plaetse kreeg Hans Kalisvaart van het Waterschap de Dommel het woord. Hij was projectleider van het gehele project geweest. Met behulp van de beamer kon hij het project goed uit eenzetten, het doel van het project en de problemen die men had gehad.
Er was alle tijd om nog op vragen in te gaan. Hierna werd een kleine wandeling naar de reconstructie van de Kleine Dommel gemaakt, waarbij het verrassend was hoe snel een afgegraven gebied weer mooie natuur was geworden.

Na de lunch, in en om de Plaetse, verplaatste de groep zich naar de carpoolplaats bij de A67 om daar de stuwen van dichtbij te kunnen zien. Ook hier weer een plezierige toelichting van Hans Kalisvaart, en daarna nog een korte wandeling langs de kleine dommel door het gereconstrueerde gebied.
Onder prachtig weer een mooie excursie, waarbij bleek dat er vlak naast ons huis nog veel verrassende en onbekende natuur te vinden is.

Door op onderstaand plaatje te klikken krijgt u de mogelijkheid om naar een serie dia's te kijken. 

Coronatijden

Gevangen in coronatijden,waarin we uit noodzaak en verantwoordelijkheid

vele kontakten voorlopig nog moeten vermijden.

Zo ook onze vrijwilligers dag,waar we een keer in het jaar elkaar kunnen ontmoeten,uitwisselen, knuffelen en begroeten,

als een actieve spil van onze PVGE.

Daarom willen we ieder van jullie laten weten

hoe belangrijk je bent en niet wordt vergeten.

Dank je wel voor je inzet in je vrije tijd.

Met het delen aan en met elkaar van je capaciteit

En met dit kleine gebaar als oprechte wens:

Sterkte, wijsheid en betere tijden,

opdat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen

knuffelen en ontmoeten.

                                                         Ria Weel

 

 

PVGE present op Regenboog festival/Andere Mert

AndereMertDe PVGE was op 30 september 2018 met een kraam present bij kasteel Geldrop op het Regenboog festival/Andere Mert.
Begunstigd door prachtig weer trokken drommen mensen hiernaar toe en bezochten ook de PVGE-kraam. Tegenover de kraam had de jeu de boules club ’t Buutje een baan, waar menigeen ook een bal kon werpen. In de kraam een beeld van Stoned en bridge attributen.
De nieuwe banners vielen goed op. Alle folders en Nieuwsbrieven zijn met een praatje aan bezoekers mee gegeven. We hopen hiermee nog meer naamsbekendheid te krijgen. Ondanks alle artikelen in regionale bladen kenden veel mensen van onze doelgroep: iedereen van 50 plus, de PVGE nog niet.
Jammer dat er niet meer clubs mee konden doen.

 

 

Liever thuis!-beurs 

Via deze de aandacht trekkende stand was de PVGE opvallend aanwezig op een vorige
LIEVER THUIS!-beurs.

beursstand2