PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Onze vereniging bestaat 30 jaar!

Jub30Op 7 juni 1984 werd onze PVGE-vereniging opgericht. De PVGE-vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende bestaat nu dus 30 jaar en dat hebben we op 26 september 2014 in 't Perron in Heeze op feestelijke wijze herdacht.

In de uitnodiging was al te lezen dat er in de feestzaal slechts plaats zou zijn voor 200 leden. Het is mooi te constateren dat er meer belangstelling was dan deze 200, maar het is natuurlijk verdrietig dat een aantal  belangstellenden de toegang moest worden ontzegd.

In zijn feestrede wees de voorzitter, Hans Josiassen, op de enorme groei die onze PVGE-afdeling heeft meegemaakt. Dertig jaar geleden als een klein clubje gepensioneerden uit deze regio begonnen, en nu uitgegroeid tot een actieve vereniging met bijna 1000 leden.

Vanaf de oprichting staat onze vereniging open voor alle gepensioneerden. Voor de oorspronkelijke PVGE Eindhoven e.o. gold destijds de eis dat je bij Philips moest hebben gewerkt, maar dat heeft dus nooit voor onze afdelingsvereniging gegolden. Je hoeft trouwens tegenwoordig niet eens meer gepensioneerd te zijn: iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden en voor zijn of haar partner wordt zelfs niet eens naar de leeftijd gekeken.

Vanaf het begin is het doel van de vereniging geweest om, zoals dat deftig heet, de belangen van de senioren te behartigen'. De PVGE wil dat bereiken door recreatieve mogelijkheden te bieden en door op sociaal gebied dienstbaar te zijn.

Momenteel zijn er 13 recreatieve clubs waar men op een actieve manier medeleden kan ontmoeten en worden er, met hetzelfde doel, frequent reizen, excursies en lezingen georganiseerd

Behartiging van de financiële belangen zijn deels 'uitbesteed' aan de Federatie van Philipsverenigingen van gepensioneerden (de Federatie) en aan het bestuur van de PVGE-Hoofdvereniging. Denk hierbij aan onze pensioenen, de mogelijkheid voor alle leden om een relatief gunstige collectieve zorgverzekering bij het IAK te
kunnen afsluiten en de mogelijkheid voor alle leden om inkopen te doen bij MyShop (de Philips Personeelwinkel).

Maar ook op het gebied van sociale dienstverlening is uw PVGE-seniorenvereniging actief. Niet altijd zo zichtbaar als de recreatieclubs of de evenementen, maar toch zeer nadrukkelijk aanwezig. Vaak betreft dat het meedenken en meepraten over beleidsplannen met vooral de wethouders en gemeente-ambtenaren. Maar er zijn ook hele concrete resultaten aanwijsbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan de op 19 september jl. geopende dementheek in Geldrop. De totstandkoming hiervan danken we in belangrijke mate aan ons bestuurslid Gerda Bolt. Bij de opening
werd zij dan ook terecht door onder meer wethouder Steenbakkers in de bloemetjes gezet en toen de voorzitter dit vermeldde, kreeg ze van de hele zaal terecht een welgemeend applaus.

Voortbouwend op het in de afgelopen jaren geleverde prachtige werk van onder andere (weer) Gerda Bolt, Willy Veenis en oud-voorzitter Pieter Groeneveld wordt op initiatief van de PVGE, samen met de andere seniorenbonden en de beide gemeenten, gewerkt aan een praktische werkwijze om senioren bij te kunnen staan wanneer ze verdwaald raken in de ingewikkelde regelgeving op het terrein van welzijn en zorg.

Deze vorm van ondersteuning zal in de toekomst nog veel belangrijker worden dan die nu al is. Dat is een consequentie van de nieuwe participatiemaatschappij. Maar om alle hulpzoekenden als dat enigszins mogelijk is te helpen, is veel mankracht nodig. Daarom de dringende oproep om u daarvoor aan te melden. Iedereen
die ons hierbij wil helpen moet maar eens contact opnemen met Gerda Bolt (040 286 3437 of gnbolt@onsbrabantnet.nl) of met een van de bestuursleden. Gerda zal dan met u afstemmen of dit een taak is die bij u past en zij verzorgt straks ook de 'werkplanning' en de benodigde coördinatie.

Wim Daniëls

DanielsmetGerdaNa het welkomstwoord van de voorzitter was het podium voor Wim Daniëls. Die begon zijn causerie met de vraag wat toch in hemelsnaam 'dementheek' betekende. Hij als taalkundige had het woord nog nooit gehoord. Dankzij die vraag kreeg Gerda Bolt de gelegenheid ons allen uitvoerig te vertellen dat er sinds kort in het gebouw van de bibliotheek in Geldrop een uitleen- en adviescentrum is gevestigd voor ieder die op een of andere wijze met dementie van een volwassene te maken heeft. Men kan daar iedere dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en iedere
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur terecht. Als iemand Gerda wil helpen met dit project dan bent u welkom (040 286 3437)!

Wim Daniëls (ook stadsdichter van Helmond) wist de zaal te boeien met een stortvloed van feiten en feitjes betreffende woorden van vroeger en nu en vooral – en dat was hem kennelijk gevraagd - over namen. Uit het hoofd, ad rem reagerend op vragen uit de zaal, knap formulerend; een genot om dit te mogen meemaken.


Cor Swanenberg en Henk Verhagen

Na de pauze werd er gezongen. Onder begeleiding van de accordeonist Henk Verhagen zong Cor Swanenberg in het Oost-Brabants door hem zelf gemaakte liedjes, afgewisseld met grappige conferences. Waar dat mogelijk was, zong de hele zaal graag met hem mee.

Zoals gebruikelijk was ook nu weer niet goed te zien wat het PVGE-bestuur allemaal voor ons doet. Hier houden ze
bijvoorbeeld – ook weer vrijwel onzichtbaar voor het publiek - de liedtekst goed zichtbaar omhoog.

Daarna was nog gelegenheid om met een glas en een hapje de onderlinge contacten te verstevigen.

Dank aan de evenementencommissie voor deze zeer geslaagde feestmiddag!

PVGE present op Regenboog festival/Andere Mert

AndereMertDe PVGE was op 30 september 2018 met een kraam present bij kasteel Geldrop op het Regenboog festival/Andere Mert.
Begunstigd door prachtig weer trokken drommen mensen hiernaar toe en bezochten ook de PVGE-kraam. Tegenover de kraam had de jeu de boules club ’t Buutje een baan, waar menigeen ook een bal kon werpen. In de kraam een beeld van Stoned en bridge attributen.
De nieuwe banners vielen goed op. Alle folders en Nieuwsbrieven zijn met een praatje aan bezoekers mee gegeven. We hopen hiermee nog meer naamsbekendheid te krijgen. Ondanks alle artikelen in regionale bladen kenden veel mensen van onze doelgroep: iedereen van 50 plus, de PVGE nog niet.
Jammer dat er niet meer clubs mee konden doen.

 

 

Liever thuis!-beurs 

Via deze de aandacht trekkende stand was de PVGE opvallend aanwezig op een vorige
LIEVER THUIS!-beurs.

beursstand2