PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

WelkomA

 

Op deze website kunt u informatie vinden over de PVGE-vereniging voor senioren Geldrop-Mierlo en Heeze - Leende en hoe men met de verschillende groepen en personen van deze vereniging in contact kan komen.

De informatie op de website is opgesplitst in een aantal groepen. Die groepen staan op de gekleurde bovenste regel van iedere webpagina. Wanneer je op een van die groepen klikt, verschijnen links op de pagina de onderwerpen die in deze groep te vinden zijn. Door op een onderwerp te klikken kom je bij de daarbij behorende informatie. Sommige woorden met een afwijkende kleur zijn ‘muisgevoelig’. Als de muisaanwijzer daarop komt, krijgen die woorden ook nog een achtergrondkleur of worden onderlijnd. Dat betekent dat op die woorden geklikt kan worden om aanvullende informatie te verkrijgen of om snel naar een andere plaats te gaan.

Met opmerkingen of vragen over deze website kunt u bij de webredacteur terecht. Dat is momenteel Leo Smeets (040 285 5121). Mits uw teksten of foto's aan zekere criteria voldoen wil hij die met genoegen op de webside plaatsen.

 

 

 

 


 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.