PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

In het bestuur van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wordt naar redelijkheid bepaald welke financiële middelen beschikbaar gesteld worden voor allerlei lief- en leedzaken. Als leidraad worden de navolgende maximale bedragen gehanteerd bij:

 • Ziekenbezoek
  Indien tijdig bij de secretaris aangemeld, € 15,- Dit geldt alleen voor leden die niet bij een club zijn aangesloten.
 • Jubilea huwelijk 
  Voor 55-60-65 en 70-jarige huwelijk € 30,-.
 • Jubilea clubs
  Bij een 25-jarig jubileum van een van de aangesloten clubs wordt € 50,- aangeboden.
 • Jubilea bevriende organisaties
  Bij jubilea van bevriende organisaties wordt een bedrag of cadeaubon geschonken van € 25,-.
 • Vergoeding van onkosten
  De (negen) bestuursleden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende ontvangen per jaar een vaste vergoeding van €50,-.
  Bij noodzakelijk gebruik van eigen auto wordt een kilometervergoeding uitgekeerd van € 0.30. Bij voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van openbaar vervoer.
 • Overlijden
  Als tijdig bericht is ontvangen zal de secretaris een condoleance versturen.
 • Koninklijke onderscheiding 
  Leden die een lintje hebben ontvangen worden door een afvaardiging van het bestuur bezocht en ontvangen een bos bloemen.

Hiermee vervallen alle voorgaande afspraken.

December 2018

 

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.