In het bestuur van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende wordt naar redelijkheid bepaald welke financiële middelen beschikbaar gesteld worden voor allerlei lief- en leedzaken. Als leidraad worden de navolgende maximale bedragen gehanteerd bij:

 • Ziekenbezoek
  Indien tijdig bij de secretaris aangemeld, € 15,- Dit geldt alleen voor leden die niet bij een club zijn aangesloten.
 • Jubilea huwelijk 
  Voor 55-60-65 en 70-jarige huwelijk € 30,-.
 • Jubilea clubs
  Bij een 25-jarig jubileum van een van de aangesloten clubs wordt € 50,- aangeboden.
 • Jubilea bevriende organisaties
  Bij jubilea van bevriende organisaties wordt een bedrag of cadeaubon geschonken van € 25,-.
 • Vergoeding van onkosten
  De (negen) bestuursleden van de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende ontvangen per jaar een vaste vergoeding van €50,-.
  Bij noodzakelijk gebruik van eigen auto wordt een kilometervergoeding uitgekeerd van € 0.30. Bij voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van openbaar vervoer.
 • Overlijden
  Als tijdig bericht is ontvangen zal de secretaris een condoleance versturen.
 • Koninklijke onderscheiding 
  Leden die een lintje hebben ontvangen worden door een afvaardiging van het bestuur bezocht en ontvangen een bos bloemen.

Hiermee vervallen alle voorgaande afspraken.

December 2018