PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Leo Slegers 
Secretaris

LeoSlegersGraag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Leo Slegers en ik ben ik 1948 in Someren geboren. Begin 1973 ben ik samen met mijn vrouw en kinderen in Geldrop komen wonen. Sinds 2011 wonen we in de Stationsstraat in Geldrop.

In 1963 ben ik bij Philips begonnen met de JNO-opleiding, (Jongens Nijverheid Opleiding) en daarna geplaatst in de werkplaats van de Centrale Gereedschap Makerij. In de beginjaren bij Philips was er veel gelegenheid tot verdere ontwikkeling door het volgen van diverse cursussen en scholing. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt, onder andere door het volgen van de opleiding tot Werktuigbouwkundige op MTS-niveau en de Sociale Academie in Den Bosch.
De laatste 20 jaar heb ik bij Philips voornamelijk productieafdelingen geleid. De laatste was in Lommel. In totaal heb ik 40 jaar gewerkt. En in 2004 ben ik met pensioen gegaan en kwam er tijd voor andere zaken.

Na mijn pensionering kwam er ruimte vrij om mijn tijd anders te besteden; zo geniet ik van de kleinkinderen, fietsen, wandelen, golven, volleyballen en vakantie vieren.
Maar ook het vrijwilligers werk bevalt me goed. Mijn bijdrage betreft het vervoer van patiënten in het St. Anna ziekenhuis, het onderhoud van de Kasteeltuin in Geldrop.
De afgelopen 9 jaar was ik penningmeester van de CDA-afdeling Geldrop-Mierlo. En sinds kort de secretaris van de PVGE- afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

In het afgelopen jaar heb ik deze functie overgenomen van Jos von Reth. In de ALV-vergadering van 16 februari 2018 ben ik aangenomen als bestuurslid en secretaris. De komende jaren hoop ik voor deze vereniging mijn bijdrage te kunnen geven en kijk ik uit naar een prettige samenwerking met u allen.

Leo Slegers 040 285 3758

 

 

Lotje Willemse
Clubcoördinator

LotjeWillemseHallo, ik wil me even voorstellen, nu ik de PVGE-gelederen ga 'versterken'
Ik ben geboren in Den Bosch, ging naar de Sociale Academie in Eindhoven en daarna naar Nijmegen om als Buurtopbouwwerker aan de slag te gaan.
Na de geboorte van de eerste dochter was parttime werken niet mogelijk dus ben ik als vrijwilliger actief geworden in het Wijkopbouworgaan, startte ik vrouwenpraatgroepen en richtte met enkele anderen een inloopcentrum op in mijn wijk.
In 1983 verhuisde ik, met inmiddels nog een dochter en een zoon naar Heeze, waar ik nog altijd met veel plezier woon. Naast Peuterspeelzaalbestuur, Ouderraad en 18 jaar in het bestuur van de Brabantse dag deed ik een opleiding Binnenhuisarchitectuur, werkte ik in interieurzaken, gaf inrichtingsadviezen en werd docent bij verschillende Volksuniversiteiten. De financiële malaise dwong me opnieuw om een 'carrièreswitch' te maken. Ik ging werken met mensen met een verstandelijke beperking en heb dat, tot aan mijn pensionering, ruim 10 jaar met erg veel plezier gedaan.
Tegenwoordig zijn er drie kleindochters, een tuin, een fiets en een grote vriendenkring, die regelmatig de aandacht vragen.

Voor de PVGE ga ik me inzetten als clubcoördinator. Ik hoop het met net zo veel plezier te doen als met alle andere dingen die in mijn leven voorbij zijn gekomen.

Lotje Willemse, 040 226 4489

 

Olga van Rijsewijk – Mertens
Belangenbehartiging Heeze-Leende

OlgavanRijsewijkIk ben geboren in Almelo en woon sinds 42 jaar met mijn man in Heeze. Wij hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.
Na mijn opleiding NXII (huishoudlerares) heb ik de diëtistenopleiding in Nijmegen gevolgd en ben vervolgens zowel intra- als extramuraal werkzaam geweest.
Jarenlang ben ik als diëtiste werkzaam geweest in ziekenhuizen en bij de toenmalige kruisvereniging en heb daarnaast ook lessen gegeven in dieet- en voedingsleer aan de opleidingen in de gezondheidszorg.
Op freelance basis heb ik lange tijd in het kader van gezonde leefstijl voorlichting gegeven en lezingen verzorgd voor diverse organisaties zoals de Nederlandse Hartstichting en bij Pensioen in Zicht cursussen. Tevens heb ik tot mijn pensioen een zelfstandig gevestigde dieet- en voedingsadviespraktijk gehad met als specialisatie interne ziekten.

Na mijn pensionering kwam ruimte vrij om mijn tijd anders te besteden; zo geniet ik van de kleinkinderen, fietsen, golfen, zwemmen en bridgen.

Een paar maanden geleden ben ik, via contacten vanuit de bridgeclub in Heeze, gevraagd om de functie van belangenbehartiging in het PVGE-afdelingsbestuur over te nemen van Willy Veenis.
In de afgelopen korte tijd heb ik de samenwerking al als heel prettig ervaren en hoop in de komende tijd goed voor de belangenbehartiging op te kunnen komen.

Olga van Rijsewijk, 040 226 2973

 

Ria Weel
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo

 

RiaWeel1Sinds 2 jaar woonachtig op de Waleweinlaan 169 Geldrop.

Geboren en getogen in Eindhoven. Ik kom uit een groot gezin, waar mijn vader, mijn oudere zus en ik het gezin draaiende  en bij elkaar hielden, na de vroege dood van mijn moeder.

Nu ben ik 74 jaar jong, moeder van twee kinderen en oma van vier ‘wereldwonders’. Op mijn 30ste vertrokken uit Eindhoven naar Vianen. Daarna naar Utrecht dan naar Ierland en voor ik terugkeerde in mijn Brabantse land nog een paar jaar in Hoorn. Naast mijn moederschap werkzaam op velerlei terrein en met studie ook mijn theoretische kennis vergroot. Gewerkt heb ik onder andere als vrijgesteld leidster van de K.A.J. Eindhoven, als opleidster  bij V&D Eindhoven, Vormingswerkster bij de stichting Vredesopbouw te Utrecht en als laatste als beleidsmedewerkster bij de ACP (politievakbond in Nederland).

Daar tussendoor nog bij velerlei projecten betrokken die betrekking hadden op belangenbehartiging en verbetering van situaties voor en met mensen; nationaal en internationaal.

Omdat ik geleerd heb dat je meer medemens blijft als je met anderen je dagen en ideeën kunt delen, heb ik ja gezegd op de rol van belangenbehartiging Geldrop-Mierlo.

Voor deze taak kan ik een dag per week reserveren (8 tot 10 uur) naast mijn andere vrijwilligersbezigheden en met mijn oma- en zus-zijn.

Hoe ik nu tegen deze taak aankijk en wat u wel en niet van mij mag verwachten hoop ik via onze communicatiemiddelen met u te gaan delen.


Ria Weel
, 040 737 0228

  Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra1

Het resultaat voor onze PVGE-afdeling van de Rabo Clubsupport-actie is in 2019

€ 1.275,29.

Dank aan allen die hun stem hebben uitgebracht op onze mooie PVGE.

Dit resultaat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! (Per stem heeft rabobank € 7,95 beschikbaar gesteld).

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.