PVGE
PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Hans Brands
Interim-voorzitter

HansBrandsNu ik per 1 januari toetreed tot het bestuur van PVGE wil ik mij graag even voorstellen.

Ik ben Hans Brands, 68 jaar en sinds 1982 getrouwd met Diny. Wij hebben twee volwassen kinderen.

Na circa 40 jaar met veel plezier in Geldrop te hebben gewoond zijn wij eind 2018 verhuisd naar Sterksel. Wij wonen nu in de nieuwe wijk Kloostervelden, op het terrein van Kempenhaeghe (voormalig Providentia). Wij hebben hier een zogenaamde levensloopbestendige woning gebouwd, aan de rand van het bos. Rust, natuur en ruimte.

Alweer een jaar geleden ben ik voor het eerst door de PVGE benaderd met de vraag of het wellicht iets voor mij zou zijn om een bijdrage te leveren aan de organisatie en activiteiten van de PVGE.
Toentertijd was ik doende mijn werkzame leven af te sluiten en nog niet toe aan vrijwilligerswerk. Ik had immers nog niet eerder bij de vraag stil gestaan wat ik na mijn pensionering zou gaan doen.

Na mijn diensttijd en een korte periode als elektricien gewerkt te hebben, ben ik vanaf 1978, na een opleiding als verpleegkundige, in het Sint Anna ziekenhuis en het ziekenhuis de Grote Beek werkzaam geweest. Vervolgens heb ik in verpleeghuis De Weerde mijn eerste ervaring als leidinggevende opgedaan. Vanaf 1990 ben ik in dienst getreden bij Máxima Medisch Centrum tot 2011, waar ik in mijn laatste functie verantwoordelijk was voor huisvesting en vastgoed. Daarna ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan tot 2017, wederom voornamelijk in de zorg.
Al met al dus bijna mijn gehele werkzame leven met heel veel plezier actief geweest in de gezondheidszorg.

Momenteel geniet ik alweer drie jaar van mijn pensioen. Ik ben toezichthouder bij een maatschappelijke instelling omdat ik het belangrijk vindt mijn ervaring en kennis te blijven gebruiken voor de zorg en de samenleving in het algemeen en ook omdat ik op een zinvolle wijze mijn tijd wil invullen.
Ik ben vaak bezig met klussen, de computer en sinds kort met onze nieuwe hond, waar ik graag mee in de natuur wandel.

Eind van vorig jaar heb ik besloten een bijdrage te gaan leveren aan de PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende omdat ik van mening ben dat ouderen niet de juiste plek in onze samenleving krijgen of innemen. Het is mijn overtuiging dat ouderen zich, meer dan tot nu toe, moeten verenigen.
Verenigingen voor ouderen vormen een uniek platform om samen activiteiten te ondernemen, hulp van elkaar te krijgen en kunnen in de toekomst een belangrijke rol vervullen als belangenbehartiger.
Ik draag het concept ‘voor en door’ met overtuiging uit. Er is enorm veel kennis en ervaring binnen de doelgroep (de vereniging) zelf en het verzorgingsstelsel waarbinnen wij opgegroeid zijn bestaat niet meer. Ouderen moeten het zelf doen. En dat kunnen ze wat mij betreft ook prima, maar niet altijd alleen.

Het bestuur van PVGE heeft mij gevraagd tot de algemene ledenvergadering tijdelijk de functie van voorzitter op mij te nemen. Dit doe ik met veel plezier, samen met een ‘team’ van enthousiaste en betrokken collega’s.

In betere tijden hoop ik u allen graag bij gelegenheid te ontmoeten.

Hans Brands

Ad Wilbers
Bestuurslid Belangenbehartiging

AdWilbersIk ben geboren in 1949 in Velden bij Venlo en sinds 1974 woon ik in Geldrop in de wijk Den Akert. Ik ben weduwnaar en heb twee kinderen.
Als 18-jarige ben ik in militaire dienst gegaan en na 4 jaar militaire dienst als sergeantinstructeur, waar ik o.a. een opleiding bedrijfstechniek heb gevolgd ben ik in 1972 bij DAF gaan werken. Na enkele jaren werd ik voor verschillende projecten naar het buitenland gestuurd en heb o.a. in Angola, Ivoorkust en Sudan gewoond en verder in vele landen in Afrika, Europa, Midden-Oosten en Zuid-Amerika gewerkt.
In 1991 ben ik weer gaan studeren (technische bedrijfskunde en hogere veiligheidskunde) en ben in 1994 officieel als zelfstandig organisatie-adviseur aan het werk gegaan. Al snel werd ik medeoprichter van een arbodienst waar ik als gecertificeerd hoger veiligheidskundige werk. Ook werd ik als auditor voor kwaliteit- en veiligheidaudits ingehuurd. Ik heb als medebestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen diverse congressen mee georganiseerd en heb verschillende presentaties verzorgd en verschillende papers geschreven.

Inmiddels ben ik niet zo actief meer in mijn arbeidzaam leven en ben ik me dichter bij huis gaan inzetten voor de gemeenschap. Zo ben ik voorzitter van de seniorencommissie bij de wijkvereniging Den Akert, ben ik vrijwilliger bij Alzheimer Nederland en actief als vrijwilliger bij de LEV groep Geldrop voor een dementievriendelijke gemeente. Deze belangstelling is ontstaan, nadat ik me realiseerde dat des te eerder iets van dementie kan worden gediagnostiseerd er veel meer kans is om nog een lang goed leven te kunnen leiden. Vandaar dat belangenbehartiging voor senioren ook in bredere zin goed past bij mijn ambities.
Ik hoop dat ik voor de vereniging en met name voor de leden, het nodige kan realiseren.

Ad Wilbers 0753 449 175

 

 

Leo Slegers 
Secretaris

LeoSlegersGraag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Leo Slegers en ik ben ik 1948 in Someren geboren. Begin 1973 ben ik samen met mijn vrouw en kinderen in Geldrop komen wonen. Sinds 2011 wonen we in de Stationsstraat in Geldrop.

In 1963 ben ik bij Philips begonnen met de JNO-opleiding, (Jongens Nijverheid Opleiding) en daarna geplaatst in de werkplaats van de Centrale Gereedschap Makerij. In de beginjaren bij Philips was er veel gelegenheid tot verdere ontwikkeling door het volgen van diverse cursussen en scholing. Daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt, onder andere door het volgen van de opleiding tot Werktuigbouwkundige op MTS-niveau en de Sociale Academie in Den Bosch.
De laatste 20 jaar heb ik bij Philips voornamelijk productieafdelingen geleid. De laatste was in Lommel. In totaal heb ik 40 jaar gewerkt. En in 2004 ben ik met pensioen gegaan en kwam er tijd voor andere zaken.

Na mijn pensionering kwam er ruimte vrij om mijn tijd anders te besteden; zo geniet ik van de kleinkinderen, fietsen, wandelen, golven, volleyballen en vakantie vieren.
Maar ook het vrijwilligers werk bevalt me goed. Mijn bijdrage betreft het vervoer van patiënten in het St. Anna ziekenhuis, het onderhoud van de Kasteeltuin in Geldrop.
De afgelopen 9 jaar was ik penningmeester van de CDA-afdeling Geldrop-Mierlo. En sinds kort de secretaris van de PVGE- afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

In het afgelopen jaar heb ik deze functie overgenomen van Jos von Reth. In de ALV-vergadering van 16 februari 2018 ben ik aangenomen als bestuurslid en secretaris. De komende jaren hoop ik voor deze vereniging mijn bijdrage te kunnen geven en kijk ik uit naar een prettige samenwerking met u allen.

Leo Slegers 040 285 3758

 

 

Lotje Willemse
Clubcoördinator

LotjeWillemseHallo, ik wil me even voorstellen, nu ik de PVGE-gelederen ga 'versterken'
Ik ben geboren in Den Bosch, ging naar de Sociale Academie in Eindhoven en daarna naar Nijmegen om als Buurtopbouwwerker aan de slag te gaan.
Na de geboorte van de eerste dochter was parttime werken niet mogelijk dus ben ik als vrijwilliger actief geworden in het Wijkopbouworgaan, startte ik vrouwenpraatgroepen en richtte met enkele anderen een inloopcentrum op in mijn wijk.
In 1983 verhuisde ik, met inmiddels nog een dochter en een zoon naar Heeze, waar ik nog altijd met veel plezier woon. Naast Peuterspeelzaalbestuur, Ouderraad en 18 jaar in het bestuur van de Brabantse dag deed ik een opleiding Binnenhuisarchitectuur, werkte ik in interieurzaken, gaf inrichtingsadviezen en werd docent bij verschillende Volksuniversiteiten. De financiële malaise dwong me opnieuw om een 'carrièreswitch' te maken. Ik ging werken met mensen met een verstandelijke beperking en heb dat, tot aan mijn pensionering, ruim 10 jaar met erg veel plezier gedaan.
Tegenwoordig zijn er drie kleindochters, een tuin, een fiets en een grote vriendenkring, die regelmatig de aandacht vragen.

Voor de PVGE ga ik me inzetten als clubcoördinator. Ik hoop het met net zo veel plezier te doen als met alle andere dingen die in mijn leven voorbij zijn gekomen.

Lotje Willemse, 040 226 4489

 

Olga van Rijsewijk – Mertens
Belangenbehartiging Heeze-Leende

OlgavanRijsewijkIk ben geboren in Almelo en woon sinds 42 jaar met mijn man in Heeze. Wij hebben twee dochters en vijf kleinkinderen.
Na mijn opleiding NXII (huishoudlerares) heb ik de diëtistenopleiding in Nijmegen gevolgd en ben vervolgens zowel intra- als extramuraal werkzaam geweest.
Jarenlang ben ik als diëtiste werkzaam geweest in ziekenhuizen en bij de toenmalige kruisvereniging en heb daarnaast ook lessen gegeven in dieet- en voedingsleer aan de opleidingen in de gezondheidszorg.
Op freelance basis heb ik lange tijd in het kader van gezonde leefstijl voorlichting gegeven en lezingen verzorgd voor diverse organisaties zoals de Nederlandse Hartstichting en bij Pensioen in Zicht cursussen. Tevens heb ik tot mijn pensioen een zelfstandig gevestigde dieet- en voedingsadviespraktijk gehad met als specialisatie interne ziekten.

Na mijn pensionering kwam ruimte vrij om mijn tijd anders te besteden; zo geniet ik van de kleinkinderen, fietsen, golfen, zwemmen en bridgen.

Een paar maanden geleden ben ik, via contacten vanuit de bridgeclub in Heeze, gevraagd om de functie van belangenbehartiging in het PVGE-afdelingsbestuur over te nemen van Willy Veenis.
In de afgelopen korte tijd heb ik de samenwerking al als heel prettig ervaren en hoop in de komende tijd goed voor de belangenbehartiging op te kunnen komen.

Olga van Rijsewijk, 040 226 2973

 

Ria Weel
Belangenbehartiging Geldrop-Mierlo

 

RiaWeel1Sinds 2 jaar woonachtig op de Waleweinlaan 169 Geldrop.

Geboren en getogen in Eindhoven. Ik kom uit een groot gezin, waar mijn vader, mijn oudere zus en ik het gezin draaiende  en bij elkaar hielden, na de vroege dood van mijn moeder.

Nu ben ik 74 jaar jong, moeder van twee kinderen en oma van vier ‘wereldwonders’. Op mijn 30ste vertrokken uit Eindhoven naar Vianen. Daarna naar Utrecht dan naar Ierland en voor ik terugkeerde in mijn Brabantse land nog een paar jaar in Hoorn. Naast mijn moederschap werkzaam op velerlei terrein en met studie ook mijn theoretische kennis vergroot. Gewerkt heb ik onder andere als vrijgesteld leidster van de K.A.J. Eindhoven, als opleidster  bij V&D Eindhoven, Vormingswerkster bij de stichting Vredesopbouw te Utrecht en als laatste als beleidsmedewerkster bij de ACP (politievakbond in Nederland).

Daar tussendoor nog bij velerlei projecten betrokken die betrekking hadden op belangenbehartiging en verbetering van situaties voor en met mensen; nationaal en internationaal.

Omdat ik geleerd heb dat je meer medemens blijft als je met anderen je dagen en ideeën kunt delen, heb ik ja gezegd op de rol van belangenbehartiging Geldrop-Mierlo.

Voor deze taak kan ik een dag per week reserveren (8 tot 10 uur) naast mijn andere vrijwilligersbezigheden en met mijn oma- en zus-zijn.

Hoe ik nu tegen deze taak aankijk en wat u wel en niet van mij mag verwachten hoop ik via onze communicatiemiddelen met u te gaan delen.


Ria Weel
, 040 737 0228

Raboclubsupport 2020

In 2020 is er naar u weer een oproep gedaan om mee te doen aan de RABOclubsupportactie. Meedoen betekende dat de leden van de PVGE die ook lid zijn van de Rabobank, hun stem zouden kunnen uitbrengen op onze PVGE-afdeling.

Het resultaat is nu bekend. Onze vereniging heeft dit jaar een financiële bijdrage ontvangen van €764,22.

Het bestuur is erg blij met dit mooie resultaat en wil iedereen die zijn/haar stem op onze vereniging heeft uitgebracht hartelijk bedanken. En natuurlijk doen we ook in 2021 weer mee.

Corrie Waasdorp, penningmeester 

 Kennismaking

Door op onderstaand plaatje te klikken kunt u snel veel te weten komen over onze PVGE-vereniging. En met de speakers aan krijgt u er nog muziek bij ook. 

Knipsel

 

 +++++ *********+++++

 

Ra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig weer een reden om te glimlachen


rabo

Op 23 mei 2018 mocht Jan van Gogh namens de PVGE deze mooie Rabo-cheque in ontvangst nemen.
Dank aan allen die met de 'RABO Clubkas Campagne 2018' voor onze PVGE-afdeling hebben gestemd.

Ook onze voorzitter Hans Josiassen straalt uit hiermee zeer content te zijn.